Foton och fingeravtryck

På denna sida:


Översikt

När du ansöker om ett icke-immigrationsvisum måste du ladda upp ett digitalt foto som tagits under de senaste sex månaderna som ett steg i processen att fylla i och skicka in formuläret DS-160. Du ska också ta med dig en kopia av ditt foto till den bokade intervjun på den amerikanska ambassaden. Du kommer också att behöva lämna fingeravtryck när du anländer till din intervju.

Krav på digitala foton

Ditt foto för din visumansökan måste uppfylla vissa kriterier när det gäller storlek och innehåll. Om du skickar in en bild som inte uppfyller dessa kriterier kan detta innebära en fördröjning av din visumansökan.

Dina foton eller digitala bilder måste vara:

I färg

För att återspegla ditt nuvarande utseende måste ditt foto ha tagits under de senaste sex månaderna. Om du förnyar en tidigare visumansökan betyder det i allmänhet att ditt foto inte får vara detsamma som visas på ditt gamla visum.

Om ditt foto inte uppfyller kraven, måste du skicka ett nytt foto innan visumet behandlas, även om visumansökningssystemet accepterat det som en digital bildöverföring.

Huvudstorlek

Huvudhöjden, mätt från toppen av huvudet (inklusive håret) till nedre delen av hakan måste vara mellan 50 % och 70 % av fotots totala höjd. Ögonhöjden (mätt från nedre delen av fotot upp till ögonnivån) måste vara mellan 55 % och 70 % (eller ungefär 2/3) av fotots totala höjd.

Från och med den 1 november 2016 kommer glasögon inte längre att vara tillåtna i visumbilder. För ytterligare information om fotokrav vänligen besök: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/photos.html

Fotots mått

Fotot måste vara kvadratiskt, dvs. fotots höjd måste vara densamma som dess bredd. Det minsta måttet för fotot är 600 pixlar x 600 pixlar (höjd x bredd). Det maximala måttet är 1200 pixlar x 1200 pixlar (höjd x bredd).

7 steg för att ta ett lyckat foto

Huvudets riktning

Huvudets riktning är viktigt när du tar ditt visumfoto. Se till att du hamnar innanför fotots kanter så att hela ansiktet är synligt. Titta rakt mot kameran och se till att hålla ögonen öppna.

Fyll hela bilden

Ditt foto måste visa hela huvudet, från högsta punkten för håret till nedre delen av hakan. På ett bra foto kommer huvudets höjd att mäta 25 mm till 35 mm, eller fylla mellan 50 % – 70 % av fotot, så här:

Se till att fotot är centrerat

Centrera ditt huvud innanför bildens kanter.

Visa ögonen

Se till att ögonen är öppna. Ögonen ska vara i höjd med 2/3 av fotot, eller mellan 28 mm och 35 mm (omkr. 60 %) - från fotots undre kant.

Bakgrund

Området bakom dig på fotot bör vara rent och antingen helt vitt eller benvitt. Sitt framför en vanlig vit eller benvit bakgrund för bästa resultat.

Eliminera skuggor

Sitt så att ansiktet är fullständigt upplyst och så att det inte finns några störande skuggor över ansiktet eller i bakgrunden.

Slappna av och se naturlig ut

Var noga med att ha ett naturligt ansiktsuttryck när du tar ditt foto, som de exempel som visas här:

Bär inte en hatt eller någon huvudbonad som döljer håret eller hårfästet, såvida du inte gör det dagligen i religiöst syfte. Hela ansiktet måste vara synligt och huvudbonaden får inte skapa några skuggor i ansiktet.

Fingeravtryck

På den amerikanska ambassaden tar man fingeravtryck av den visumsökande som en del av visumintervjun. Under visumansökningsprocessen, vanligtvis under själva intervjun, kommer ett bläckfritt, digitalt fingeravtryck att tas genom en snabb skanning. Det finns några sökande för vilka fingeravtryck inte är ett krav, inklusive:

  • Sökanden som reser på officiellt statligt uppdrag, förutom när det gäller ansökningar för A-3- och G-5-visum
  • Sökanden som är under 14 år eller över 79 år

Mer information

Om du behöver mer information om fotospecifikationer för visumansökan ska du gå till Department of State (USA:s utrikesdepartement)s (USA:s utrikesdepartement) webbplats.

Department of State (USA:s utrikesdepartement) (USA:s utrikesdepartement) har också en webbsida med vanliga frågor och svar om foton här.