Bank- och betalningsalternativ
Betala min viseringsavgift

På denna sida:


Översikt

De flesta sökande, även barn, måste betala en MRV-avgift för att påbörja sin amerikanska visumansökan. Denna avgift beslutas av de amerikanska myndigheterna och är en administrationsavgift för visumhanteringen och som ska betalas oavsett om ett visum utfärdas eller ej.

MRV-avgiften är varkenåterbetalbar eller överförbar. De sökande ska först avgöra om de behöver visum för att resa till USA innan de lämnar in sin ansökan.

Exempel på individer som inte behöver ett visum innefattar, men är inte begränsat till:

 • Om du ansöker om ett A- eller G-visum för tjänsteresor så behöver du inte betala MRV-avgiften
 • Om du ansöker om ett J-visum för att delta i ett amerikanskt statligt finansierat program (program som börjar med G-1, G-2, G-3, G-7) behöver du inte betala MRV-avgiften
 • Om du redan har ett giltigt visum för dina med resan avsedda syftet så kanske du inte behöver ett nytt visum
 • Om du är medborgare i Kanada eller Bermuda (men inte ansöker om ett visum i kategorin A, E, G, K eller V) så kanske du inte behöver något visum

Om du behöver ansöka om visum ska du följa betalningsanvisningarna nedan. De sökande måste göra en betalning innan de kan schemalägga ett intervjumöte. De sökande som inte betalar rätt avgift för deras visumtyp kan hindras från att boka en intervju.

När en första intervju väl har bokats kan den sökande ändra tid och datum för sin bokning ett begränsat antal gånger. Om du inte kommer till den avtalade bokningen kan du behöva betala MRV-avgiften igen för att kunna boka en ny intervju. Planera därför för din intervju så att du inte kommer att behöva betala en ytterligare visumansökningsavgift. Visumansökningsavgifterna är ej återbetalbara.

Kom ihåg: Sökanden kan ändra tid och datum för sin bokning ett begränsat antal gånger. Planera därefter så att du inte hamnar i en situation där du behöver betala visumansökningsavgiften ännu en gång. Visumansökningsavgifterna är ej återbetalbara.

Avgift för utfärdande (reciprocitetsavgift)

Beroende på ditt medborgarskap och vilken typ av visum du söker kanske du också behöver betala en avgift för viseringsutfärdande eller ”reciprocitet”. Denna avgift är inte en MRV-avgift och kan inte användas för att boka ett möte. Se till att du endast betalar reciprocitetsavgiften i förväg om du förnyar ditt tidigare möte och skickar in din ansökan via Interview waiver-kanalen. Om du bokar ditt intervjumöte ska du inte betala reciprocitetsavgiften i förväg, utan den ska betalas i samband med din intervju på den amerikanska ambassadens konsulära avdelning/generalkonsulatet.

Läs den här sidan med information om gällande reciprocitetsavgiftsbelopp.

Anvisningar för hur du betalar din viseringsavgift

I Sverige kan du betala din viseringsavgift online eller personligen på någon bank. Du måste först registrera dig på ansökningssidan och sedan välja alternativet ”Schemalägg din bokning” för att få tillgång till informationen om betalningsalternativ. Se stegen nedan.

Steg 1

Logga in till vårt ansökningssystem online och skapa en profil. Det kommer att garantera att rätt summa betalas och snabbt aktiveras. Summorna visas i amerikanska dollar (USD), men den avgift som ska betalas är i svenska kronor (SEK). På den här sidan visas mer information om de olika visumansökningsavgifterna.

Steg 2

Klicka på alternativet Schemalägga min bokning till vänster på skärmen. Slutför stegen för visumtyp, beskickning, visumkategori och visumklass.

Steg 3

När du kommit till skärmen Betalning ska du klicka på Betalningsalternativ och välja betalningssätt. Om du vill läsa ytterligare betalningsinformation kan du läsa avsnittet Avgiftsbetalningsalternativ nedan.

Beloppen i svenska kronor baseras på den konsulära valutakursen, som bestäms av Department of State (USA:s utrikesdepartement) (USA:s utrikesdepartement). De sökande som inte betalar rätt avgift för deras visumtyp kan hindras från att boka en intervju.

Steg 4

Välj det betalningsalternativ som passar dig bäst och gör din betalning. När du betalar viseringsavgiften bekräftar du att det är en ej återbetalbar visumansökningsavgift som krävs för att en ansökan ska behandlas. Det tyder inte på att det har ingåtts ett avtal med den sökande, och det garanterar heller inte att ansökan kommer att godkännas. Oavsett om ansökan godkänns eller inte så kan ingen återbetalning göras.

Steg 5

Oavsett vilket betalningsalternativ du väljer så måste du spara ditt CGI-referensnummer eller transaktionsnumret. Du kommer inte att kunna boka ett möte utan din CGI-referens eller transaktionsnumret.

Steg 6

När du betalat din viseringsavgift kan du boka din intervju enligt behandlingstiderna för betalning av visumansökningsavgiften nedan. Logga in till din profil och slutför stegen för Schemalägg din bokning med hjälp av ditt CGI-referensnummer.

Alternativ för betalning av viseringsavgiften

Överföring via Internetbankkonto

Du kan betala din visumansökningsavgift med hjälp av ett onlinebankkonto. Det är möjligt att din bank lägger till en ytterligare avgift för EFT-transaktioner. Om du ansöker med din familj eller en grupp, kan du betala MRV-avgifterna i en betalning för alla visumansökande.

 1. Efter att du har loggat in till din profil och medan betalningsskärmen visas ska du välja alternativet för överföring via onlinebankkonto. Ditt unika CGI-referensnummer kommer att visas på skärmen. Du ska använda det här numret vid behandlingen av din onlinebetalning.
 2. Gör endast en betalning per CGI-referensnummer eftersom betalningen inte kan återbetalas. Det är viktigt att du sparar det CGI-referensnummer som du använder för att göra din onlineöverföring. Du måste ange detta nummer som bevis på betalningen när du ska schemalägga din visumintervju. Det är den sökandes ansvar att spara det numret.
 3. Ange ditt CGI-referensnummer i fältet ”Referens/Anledning till överföringen/Remitterings-ID” på överföringssidan för ditt onlinebankkonto. Ändra inte CGI-numret och inkludera inte någon annan information. Om du inte inkluderar CGI-referensnumret kommer din betalning inte att erkännas.
 4. Ange följande mottagarinformation i ditt onlinebankformulär:
  • Bankens namn: SE Banken 
  • IBAN: SE5650000000058151014938
  • Bankgirot: BG 508-5758
  • Referens/Anledning till överföringen: Ditt CGI-referensnummer
  • Belopp: xxx,00 SEK
  • SWIFT/BIC-kod: ESSESESS
  • Mottagaren: Stanley Associates Inc.

OBS! Om man väljer Bankgirot alternativ, bankavgifter kan tillkomma och din betalning kan försenas.

CGI referensnumret kan användas för amerikanska visumansökan först efter betalningen har behandlats av banken den gjordes i och överföringen tagits emot av CGI. Kontrollera Boka din intervju sidan på vår hemsida för mer information gällande problem med mottagandet av betalningen.

Onlinebetalning med ett betalkort

Det mest praktiska sättet att betala ansökningsavgiften för icke-immigrationsvisum är via Internet med hjälp av ett betalkort.

 1. När du loggar in till din profil, och medan betalningsskärmen visas, kan du välja att betala med ett betalkort.
 2. Efter att du har betalat visumansökningsavgiften ska du skriva ut kvittot och spara det. Spara ditt kvitto med transaktionsnumret. Transaktionsnumret kommer att användas när du ska boka ditt möte. Det kan ej ersättas om du tappar bort det. Du kommer inte att kunna boka ett möte utan ditt transaktionsnummer.

Observera att endast en betalkorts-transaktion är tillåten var 24 timme.

Kontant

Du kan betala ansökningsavgiften för ditt icke-immigrationsvisum kontant på valfri bank. Det kan innebära extra avgifter om du inte väljer en bank där du har ett eget konto. Om du ansöker om flera visum för din familj eller grupp krävs bara en betalning.

 1. Efter att du har loggat in på din profil och medan betalningsskärmen visas kan du välja betalningsalternativet ”Kontant”.
 2. Du kommer att skriva ut ett insättningsavi som kommer att innehålla ett unikt CGI-referensnummer som du måste inkludera i din kontantbetalning. Gör endast en betalning per CGI-referensnummer eftersom betalningen inte kan återbetalas.
 3. Ta med dig den ifyllda insättningsavin till din bank för att betala viseringsavgiften. Inkludera ditt CGI-referensnummer bland betalningsinformationen. Du kommer inte att kunna boka ditt möte om du inte inkluderar CGI-referensnumret eller om du inte betalar exakt det belopp som anges på insättningsblanketten.
 4. Efter att ha mottagit din betalning kommer kassören att ge dig ett kvitto. Spara kvittot som bevis på betalningen.
 5. När vi har mottagit din betalning kommer du att informeras genom ett e-postmeddelande. När du fått e-postmeddelandet kan du gå tillbaka till ditt konto för att schemalägga din(a) bokning(ar).

Betala ej i USD, endast i SEK baserat på den nuvarande konsulära växelkursen som finns på hemsidan. Om du betalar avgiften i USD så kommer din betalning inte att gå igenom och du själv kommer bli ansvarig för alla kostnader.

Ytterligare avgifter: Det kan innebära extra avgifter om du väljer att betala den här avgiften hos en bank där du inte har ett eget konto.

Om du önskar att påskynda den här överföringen kan det innebära en ytterligare avgift.

CGI referensnumret kan användas för amerikanska visumansökan först efter betalningen har behandlats av banken den gjordes i och överföringen tagits emot av CGI. Kontrollera Boka din intervju sidan på vår hemsida för mer information gällande problem med mottagandet av betalningen.

Så här bokar du din intervju

Oavsett om du bokar ditt möte online eller genom att kontakta vårt callcenter så kommer du att behöva CGI-referensnumret eller transaktionsnumret utskrivet på ditt avi.

 

Se den nedanstående tabellen för behandlingstiderna.

 

Behandlingstider för betalning av avgiften för visumansökan
Betalningsmetod Boka intervju Kvittonummer för bokning av intervju
betalkort Direkt efter betalning online Transaktionsnummer
Överföring via Internetbankkonto Efter 13:00 nästa arbetsdag (om betalning sker före 15:00) CGI-referensnummer
Kontant på bank Efter 13:00 nästa arbetsdag (om betalning sker före 15:00) CGI-referensnummer