Fylla i formuläret DS-160

På denna sida:

Översikt

Varje sökande, inklusive barn, måste ha ett eget DS-160-formulär för sin egna visumansökan. DS-160-formuläret måste fyllas i och skickas in online före din intervju på den amerikanska ambassaden. Streckkodsnumret på bekräftelsesidan för DS-160 krävs för att kunna boka din intervju. Formuläret DS-160 måste skickas in online – amerikanska ambassaden accepterar inte handskrivna eller maskinskrivna ansökningar och du kommer inte att få någon intervju utan din bekräftelsesida för DS-160.

När du undertecknar din DS-160 elektroniskt intygar du att all information som ges i den är sann och korrekt. Förvrängning av fakta skulle kunna orsaka att du inte ges inresetillstånd till USA. Dubbelkontrollera alla dina svar och verifiera att varje fråga är korrekt och fullständigt besvarad.

Obs! Om du har några frågor om hur du fyller i ett DS-160-formulär kan du gå till följande webbplats. Vi kan inte besvara eventuella frågor eller ge någon vägledning om denna process.

Riktlinjer för hur man fyller i DS-160-formuläret

Fyll i och skicka in ditt DS-160-formulär efter att ha granskat ansökningsprocessen för icke-immigrationsvisum. Du måste skicka in din DS-160-ansökan online innan du bokar tid för en intervju på den amerikanska ambassaden.

  • Den ambassad eller det konsulat som du väljer i början av DS-160-formuläret måste vara samma ambassad eller konsulat där du sedan bokar din intervju.
  • Alla frågor måste besvaras på engelska och endast med bokstäver som finns i det engelska alfabetet, förutom då du blir ombedd att skriva ditt fullständiga namn så som det skrivs på ditt eget språk.
  • Som en del av DS-160-processen måste du ladda upp ett foto som tagits under de senaste sex månaderna. Detaljerade riktlinjer för hur man ska ta och skicka in ett kvalitetsfoto finns på webbplatsen för U.S. Department of State (USA:s utrikesdepartement) (USA:s utrikesdepartement) här.
  • Om du lämnar din ansökan orörd i mer än 20 minuter kommer din session att löpa ut. Du kommer då att behöva börja om, såvida du inte har antecknat numret för ditt ansöknings-ID eller har sparat din ansökan som en fil på din dator. Skriv ner det ansöknings-ID som visas uppe till höger på sidan. Om du behöver stänga webbläsaren innan du skickar in din ansökan kommer du sedan att behöva ange detta ansöknings-ID när du ska fortsätta med din ansökan.
  • Det ifyllda DS-160-ansökningsformuläret kommer att generera en bekräftelsesida med en alfanumerisk streckkod. Skriv ut denna sida. Du behöver ta med dig denna utskrivna bekräftelsesida till intervjun på den amerikanska ambassaden.
  • När du har skrivit ut bekräftelsesidan med streckkoden trycker du på ”Tillbaka”-knappen i webbläsaren och skickar sedan en säkerhetskopia av DS-160-formuläret per e-post till dig själv. Den fil som skickas per e-post kommer att vara i pdf-format, vilket kräver att Adobe Acrobat har installerats för att kunna visa eller skriva ut texten.

Mer information

Om du har några frågor om hur du fyller i ett DS-160-formulär kan du gå till följande webbplats. Vi kan inte besvara eventuella frågor eller ge någon vägledning om denna process.

Du kan hitta DS-160-formuläret online här.