Schemalägga min bokning

På denna sida:


Översikt

Generellt måste en medborgare från ett annat land som vill besöka USA först erhålla ett visum, antingen ett icke-immigrationsvisum för tillfällig vistelse eller ett immigrationsvisum för permanent uppehållstillstånd. Medborgare i kvalificerade länder kan även ha möjlighet att besöka USA utan visum under programmet för viseringsundantag. Om du inte uppfyller kraven för programmet för viseringsundantag eller reser för att studera, arbeta eller delta i ett utbytesprogram måste du ansöka om ett icke-immigrationsvisum.

Sökanden av amerikanska visum måste inställa sig personligen för en visumintervju på den amerikanska ambassaden. Du måste schemalägga en bokning för denna intervju, antingen online via denna webbplats eller genom callcentret.

Stödjande dokument

När du vill schemalägga en bokning för icke-immigrationsvisum måste du ha följande information och dokument tillgängliga:

  • Ett giltigt pass för att resa till USA med en giltighetstid på minst sex månader utöver din avsedda vistelsetid i USA (såvida inte landspecifika avtal beviljar något undantag från den regeln). Om passet gäller för mer än en person (familjepass, grupp-pass) måste varje person som önskar ett visum lämna in en enskild ansökan.
  • Ditt kvitto för betalning av avgiften för visumansökan (MRV).
  • Din bekräftelsesida för formuläret DS-160.
  • Din e-postadress och
  • om tillämpligt, nödvändiga dokument baserat på önskad visumklass (t.ex. ett petitionsgodkännande för petitionsbaserade visum). Mer information om visumtyper och information om varje typ finns här.

Restriktioner för ändring av bokning

Sökanden kan ändra tid och datum för sin bokning ett begränsat antal gånger. Planera därefter så att du inte hamnar i en situation där du behöver betala visumansökningsavgiften ännu en gång.

Fler åtgärder

Schemalägg en bokning
Ändra din bokning