Ansökan med avslag enligt INA 221(g)

På denna sida:


Översikt

Avslag enligt paragraf 221(g) innebär att väsentlig information saknas i en ansökan eller att en ansökan behöver ytterligare administrativ behandling. Den konsulattjänstemanen som intervjuar dig kommer att berätta för dig i slutet av din intervju om åtgärd i ditt ärende avslås enligt paragraf 221(g). Tjänstemannen kommer antingen att säga att ärendet måste genomgå administrativ behandling eller be dig att lämna in ytterligare information.

Om det krävs ytterligare information, ska konsulattjänstemannen tala om för dig hur du kan lämna in den information, eller dokument som fattas. Om din ansökan har avslagits enligt INA 221(g), ska du få ett brev som förklarar visumavslaget och innehåller information om de nödvändiga dokumenten, om det behövs några.

Om amerikanska ambassaden begärt ytterligare information eller dokumentation från dig måste du lämna in dessa dokument. Denna webbsida förklarar hur du skickar dina dokument för leverans till den amerikanska ambassaden.

Administrativ behandling

Vissa visumansökningar vägras enligt INA 221(g) eftersom det krävs ytterligare administrativ behandling. När en sådan behandling krävs, kommer konsulattjänstemannen att informera dig i slutet av visumintervjun. Den administrativa handläggningstiden varierar beroende på vilka omständigheter som råder i det enskilda ärendet. Förutom ärenden när den sökande har något akutbehov, t.ex. allvarlig sjukdom, skador, eller dödsfall i den närmsta familjen, vänligen vänta åtminstone 180 dagar innan du ställer frågor om statusen på din ansökan.

Sökanden vars ärende vägrats enligt INA 221(g) kan kontrollera statusen på sina ansökan genom att välja ambassaden/konsulatet där de intervjuades från listan på länken nedan:


Stockholm    stockholmniv@state.gov

Om du ansöker om ett icke-immigrations visum kan du kontrollera statusen på din DS-160 och visumansökan online här genom att ange ditt intervjuställe och ditt DS-160 streckkod nummer. Vänligen notera att din ansökan kommer att förbli nekad såvida konsulattjänstemannen kan bestämma att du är berättigad för att få ditt visum.