Väntetider för immigrationsvisum

På denna sida:

Översikt

Varje fall av immigrationsvisum är olikt de andra, vilket gör det svårt att uppskatta hur lång tid processen kommer att kräva för en specifik individ. I allmänhet finns det tre faktorer som bidrar till den handläggningstid som krävs:

Tid som krävs för att bearbeta en petition

Den tid det tar för USCIS att godkänna en petition varierar beroende på typen av petition och på det specifika USCIS-kontor som handhar ärendet. Uppskattningar för specifika USCIS-kontor finns här.

Tid som krävs för bearbetning genom det National Visa Center och amerikanska ambassaden

När en petition har godkänts kommer den att skickas till det National Visa Centert för bearbetning. Om petitionen gäller en nära släkting eller har ett prioritetsdatum är det till stor del upp till dig hur lång tid det dröjer att få ett intervjumöte. Ju snabbare du följer anvisningarna från det National Visa Centert (NVC) och lämnar in alla begärda dokument, ju tidigare kan ett möte schemaläggas. Bokningar för schemaläggs oftast till en månad efter det att alla dokument har lämnats in.

Tid för ärende att bli aktuellt

För vissa immigrantkategorier tillåter lagen endast att ett begränsat antal visum utfärdas varje år. Dessa fall behandlas i strikt följd enligt den dag då petitionen lämnades in (det är prioritetsdatumet). Visum kan inte utfärdas förrän en sökandes prioritetsdatum har nåtts (ansökan har blivit aktuell). Det kan dröja flera år. Även om det är omöjligt att säga exakt hur lång tid det tar visar den visumbulletin som publiceras varje månad vilka prioritetsdatum som för närvarande bearbetas, vilket kan ge en anvisning om hur lång tid som återstår.

Obs! Om petitionären var en laglig permanent boende vid den tidpunkt då petitionen inlämnades och sedan naturaliseras omvandlas alla F2A-petitioner (make/maka eller minderårigt barn till någon permanent boende) automatiskt till IR1-petitioner (make/maka till en amerikansk medborgare) eller IR2-petition (barn till en amerikansk medborgare). Dessa visumkategorier omfattas inte av visumkvotsystemet och det kommer därför alltid att finnas tillgängliga visum för anhöriga, förutsatt att de uppfyller kraven för visumutfärdande. Kontakta USCIS om du behöver mer information.