Information för immigrationsvisum

På denna sida:

 

Översikt

I allmänhet måste en person som vill immigrera till USA ha en petition som godkänts av U.S. Citizenship and Immigration Services (Amerikanska medborgarskaps- och immigrationsverket, USCIS) innan denne ansöker om ett immigrationsvisum. Petitionen fylls antingen i av en berättigad släkting eller av en potentiell arbetsgivare vid ett USCIS-kontor i USA. Specifik information om ifyllning av immigrationspetitioner finns på USCIS webbplats. En person med en godkänd petition och ett prioritetsdatum som är aktuellt för behandling (i förekommande fall) är berättigad att ansöka om ett immigrationsvisum eller ett K-icke-immigrationsvisum (för fästman/fästmö).

Petitioner

Personer som vill lämna in petition I-130 och bor i Danmark, Norge eller Sverige ska lämna in petitionen direkt till USCIS i USA.

Amerikanska medborgare och personer med permanent uppehåll i USA som vill påbörja en immigrant visumansökan åt sina föräldrar, makor/makar, eller minderåriga barn behöver lämna in en petition I-130 till U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS). Besök denna webbsida för information gällande var du kan lämna in en sådan petition till en familjemedlem. 

För ytterligare information om hur man kan lämna in petitionen I-130 till USCIS Chicago lockbox, vänligen besök USCIS:s webbsida www.uscis.gov eller kontakta USCIS via telefon på 1-800-375-5283.

USCIS immigrationsavgift

Om du kommer att immigrera till USA för att vara bosatt där med permanent uppehåll behöver du betala en USCIS immigrationsavgift online om inte du omfattas av något av dessa undantag. Denna avgift är inte relaterad till visumavgiften som betalats till Department of State.

Besök USCIS:s webbsida för att läsa mer om immigrationsavgiften.

Exceptionell ansökan

Amerikanska medborgare som tror att de uppfyller kraven för undantagsmässig petitionsbehandling kan begära den hos den amerikanska ambassaden 

En petitionärer som vill lämna in petitionen I-130 direkt till ambassaden ska kontakta ambassadens konsulära avdelning för att förklara sin situationen och sina omständigheter. Bevis på att man uppfyller kraven för undantagsmässig petitionsbehandling ska också läggas fram samt ett undertecknat påstående av petitionären med en kopia på dess amerikanska pass. Beslut om ärendet verkligen uppfyller kraven för undantagsmässig petitionsbehandling kommer att fattas av en konsulattjänsteman. Besök USCIS:s hemsida för vägledning och information om de ovan nämnda kraven för undantagasmässig petitionsbehandling.

Medicinska krav

Alla sökande måste genomgå en läkarundersökning av en av ambassaden godkänd läkare. Information om läkarundersökningen ges här. Den sökande kommer att få anvisningar om hur man schemalägger en bokning för läkarundersökningen från det National Visa Centert (NVC) eller ambassaden. Försök inte att boka en undersökning innan du har fått dessa anvisningar.

Bokning hos amerikanska ambassaden

Du kan välja att behålla din inbokade intervju som har bokats av National Visa Center (NVC) eller boka om intervjun genom att klicka på denna länk. Det första steget för att boka om din intervju är att skicka in en förfrågan om en intervju via din profil. Detta steg är slutfört när systemet visar dig följande meddelande: “Din förfrågan att boka en intervju har tagits emot och kommer att granskas. Du kommer att få ett e-postmeddelande så snart som din begäran har godkänts". Så snart som det amerikanska konsulatet godkänner din begäran, kommer du att meddelas via e-post och uppmanas att logga in på din profil på nytt för att få tillgång till kalendern där du kan välja datum och klockslag för intervjun.

Om du har ett anvisat intervjudatum måste du vara på den amerikanska ambassaden på angiven dag och tid för din intervju. Sökande som inte kommer till den utsatta tidpunkten kan drabbas av avsevärda förseningar i flera månader. 

På den amerikanska ambassadens webbplats kan du läsa om vilka säkerhetsrestriktioner som gäller och vilka föremål som är förbjudna. Du ska ta med dig din bokningsbekräftelse och de dokument som krävs för din visumklass.