Integritetspolicy

På denna sida:


Viktig information angående användningen av denna webbplats

Vi samlar inte in några personuppgifter (PII) om dig när du besöker vår webbplats såvida du inte väljer att förse oss med sådana uppgifter. Att uppge personligt identifierbar information via vår webbplats är frivilligt, men genom att göra detta, ger du oss tillstånd att använda informationen i det angivna syftet. Att inte tillhandahålla vissa uppgifter kan leda till att din ansökan inte går att behandla.

Om du väljer att förse oss med PII via en av utrikesdepartementets webbplatser, via metoder som exempelvis att fylla i ett webbformulär eller skicka oss ett e-postmeddelande, kommer vi att använda dessa uppgifter för att behandla din ansökan eller för att svara på ditt meddelande. Uppgifterna vi kan ta emot från dig varierar, beroende på vad du gör när du besöker vår webbplats.

Var vänlig observera att vi inte tillhandahåller några tjänster till dig i egenskap av ansökande, utan behandlar ärenden baserat på vårt avtal med det amerikanska utrikesdepartementet.

Vi samlar in och lagrar namnet på domänen från vilken du skapar åtkomst till internet automatiskt (.com, .edu, osv.); datumet och tidpunkten du besöker vår webbplats och internetadressen (som exempelvis en sökmotor eller vidarebefordrande sida) för webbplatsen från vilken du anlände till vår webbplats. Vi använder informationen vi samlar in för att räkna antalet besökare på de olika sidorna på vår webbplats och för att hjälpa oss att göra webbplatsen mera användbar för besökare som du.

Dessutom använder vi Google Analytics för att få tillgång till demografisk information som inte är personligt identifierbar. Denna information kan bland annat innehålla uppgifter som kön, ålder och intressen.

Vi använder denna information på flera olika sätt. Till exempel kan vi använda denna information för att göra det möjligt att analysera trafiken till vår webbplats, förstå våra användare och vad de är intresserade av och förbättra våra tjänster. Vi använder endast dessa uppgifter i sammanställt format som de tillhandahålls direkt från Google Analytics. Vi kommer att behålla denna information så länge som vi har denna webbplats. Vi kommer inte att vidarebefordra denna information till någon tredje part.

Om du vill förhindra Google Analytics och relaterade tjänster från Google från att samla in information under dina besök på någon webbplats, kan du installera opt-out-verktyget som du hittar här.

 

Om du skickar oss e-postmeddelanden

Du kan välja att förse oss med personuppgifter när du skickar oss ett e-postmeddelande med en kommentar eller fråga. Vi kan använda de tillhandahållna uppgifterna för att förbättra våra tjänster eller för att svara på din förfrågan.

Ibland vidarebefordrar vi ditt e-postmeddelande till andra amerikanska regeringsmyndigheter som kan hjälpa dig bättre. Förutom i anslutning till auktoriserade brottsutredningar delar vi inte ditt e-postmeddelande med några andra externa organisationer.

Utomstående webbplatser och applikationer

 Vi länkar till sociala nätverk och andra tredje part-webbplatser. Vi använder sociala nätverkswebbplatser för att skapa kontakt med en internationell publik och för att utöva offentlig diplomati över hela världen. Sociala nätverkswebbplatser används för att publicera ambassadevenemang och skapa kontakt med allmänheten.

 Vi använder oss även av webbanalysteknologier för att mäta antalet besökare på våra webbplatser och hjälpa oss att göra våra webbplatser mera användbara för besökarna. I vissa fall kan en tredjepartapplikation begära en e-postadress, användarnamn, lösenord och geografiskt läge i kontoregistreringssyfte. Vi använder inte tredjepartwebbplatser för att begära och samla in PII från individer. Vi samlar inte in eller lagrar några PII som har samlats in av någon tredjepartwebbplats och inga PII kommer att vidarebefordras, säljas eller överföras till något annat organ utanför utrikesdepartementet, såvida detta inte krävs av brottsbekämpande skäl eller av rådande lagstiftning.

Vi kan använda olika typer av online-enkäter för att samla in åsikter och återkoppling från ett slumpmässigt urval av besökare. Primärt använder utrikesdepartementet en online-enkät från ForeSee Results American Customer Satisfaction Index (ACSI) på löpande bas för att samla in återkoppling och data angående besökarnas tillfredsställelse på våra webbplatser. Denna enkät samlar inte in PII. Även om enkätinbjudningar visas för ett slumpmässigt urval av besökare, är detta valfritt och alla ambassadwebbplatser genomför inte enkäter. Om du nekar att delta i enkäten kommer du fortfarande att ha åtkomst till samma information och resurser på vår webbplats som dem som väljer att delta i enkäten. Enkätrapporterna är endast tillgängliga för webbansvariga och annan särskilt utsedd personal som behöver denna information för att utföra sina arbetsuppgifter. Vi kan använda andra enkäter under begränsad tid för specifika syften, vilket förklaras vid tidpunkten de läggs upp.

Information som samlas in för spårning och anpassning (cookies)

En cookie är en liten textfil som en webbplats överför till din dator för att göra det möjligt för den att komma ihåg specifik information om din session medan du är ansluten. Din dator kommer endast att dela informationen i cookien med webbplatsen som tillhandahöll den och ingen annan webbplats kan begära tillgång till informationen. Det finns två typer av cookies:

 

  • Sessionscookies: Sessionscookies varar bara så länge som din webbläsare är öppen. När du stänger din webbläsare raderas cookien. Webbplatser kan använda sessionscookies av tekniska skäl, som exempelvis att möjliggöra bättre navigeringsmöjligheter på sidan eller göra det möjligt för dig att anpassa dina inställningar när du använder dig av sidan.
  • Persistenta cookies: Persistenta cookies sparas på användarens enhet för att fastställa vilka besökare som är nya på sidan och vilka som är återkommande och för att blockera ytterligare inbjudningar att delta i ForeSee-enkäten angående besökartillfredsställelse för återkommande besökare.

Om du inte vill att sessions- eller persistenta cookies lagras på din enhet, kan du stänga av cookies i din webbläsare. Du kommer fortfarande att ha tillgång till all information och alla resurser på vår webbplats. Dock kan funktionen för många populära webbplatser påverkas om man stänger av cookies. Observera att om du inaktiverar cookies i din webbläsare kommer detta även att påverka cookieanvändningen på alla andra webbplatser du besöker.

Länkar till externa webbplatser

Vår webbplats har många länkar till andra amerikanska myndigheter, ambassader, multilaterala organisationer och privata organisationer i både USA och andra länder. När du följer en länk till en annan sida, befinner du dig inte längre på vår webbplats och är föremål för integritetspolicyerna för de externa webbplatserna.

Vi anstränger oss till det yttersta för att tillhandahålla korrekt och fullständig information. Dock kan vi inte garantera att det inte kommer att förekomma fel. När det gäller dokument och information på denna webbplats utfäster varken utrikesdepartementet eller dess anställda eller underleverantörer några garantier, uttryckta eller underförstådda, inklusive garantier för säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål med avseende på dokument som är tillgängliga från denna webbplats. Utrikesdepartementet tar dessutom inget juridiskt ansvar för riktigheten, fullständigheten eller användbarheten av någon information, produkt eller process som återfinns på denna webbplats och gör inga utfästelser att användning av sådan information, produkt eller process inte skulle göra intrång i upphovsrättsskyddade rättigheter.

I syfte att skydda webbplatsens säkerhet och för att säkerställa att denna tjänst förblir tillgänglig för alla användare, använder utrikesdepartementet programvara för att övervaka nätverkstrafik för att identifiera obehöriga försök att ladda upp eller ändra information eller på annat sätt orsaka skada. Obehöriga försök att ladda upp information eller ändra information för denna tjänst är strängt förbjudna och kan vara straffbara enligt Computer Fraud and Abuse Act från 1986.

Information kan också användas för auktoriserade brottsbekämpande utredningar. Förutom i ovanstående syften görs inga andra försök att identifiera enskilda användare eller deras användarvanor. Otillåtna försök att ladda upp information och/eller ändra information på dessa webbplatser är strängt förbjudna och är föremål för åtal enligt Computer Fraud and Abuse Act från 1986 och Titel 18 U.S.C. Sec. 1001 och 1030.

Klicka här för att läsa CGI Federals fullständiga text om Sköld för skydd av privatlivet.