Den 31 januari 2020 utfärdades en ny presidentförklaring (”Presidential Proclamation 9983”) som läggs till de befintliga resebegränsningarna för P.P. 9645 genom att utvidga dem till medborgare i sex ytterligare länder. Begränsningarna gäller endast invandrarvisum och/eller Diversity Visa, inte icke-invandrarvisum. Mer information finns på denna länk.

 

Brådskande information för visumsökande angående det nya coronaviruset: 

 

Inresa för utländska medborgare som har varit fysiskt närvarande i någon av följande länder inom 14 dagar före ankomsten , eller ankomstförsöket till USA är indraget i enlighet med presidentproklamation 9984, 9992, 9993 samt den efterföljande proklamationen som offentliggjordes den 14:e mars 2020.

  • Storbritannien och Nordirland, med undantag till Storbritanniens utomeuropeiska territorier.
  • Irländska Republiken;
  • De 26 länderna som ingår i Schengen (Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige och Schweiz)
  • Iran

Kina, med undantag för de särskilda administrativa områdena Hong Kong och Macao
Det finns vissa undantag för indragningen av inresebegäran, som omfattar personer som är lagligen permanent bosatta i USA samt för vissa familjemedlemmar för amerikanska medborgare och lagligen permanent bosatta personer, tillsammans med andra undantag som anges i proklamationerna.
Om du är bosatt i, eller har nyligen rest till, eller avser att resa genom (transit) eller till någon av ovan angivna länderna före din planerade resa till USA, rekommenderar vi att du senarelägger din planerade visumintervju till 14 dagar efter din avresa från landet/länderna i fråga. Om du dessutom upplever influensaliknande symptom eller tror att du kan ha smittats av det nya coronaviruset, rekommenderas det å det starkaste att du senarelägger din intervju med minst 14 dagar. Det finns ingen avgift för att boka om en intervju och avgifterna för visumansökan gäller under ett år i landet där avgiften erlades.

För frågor angående ombokning av ett inbokat konsulatmöte, var vänlig kontakta oss för specifik vägledning.

Information för visumsökande angående det nya coronaviruset: Från den 16:e mars 2020 har USA:s ambassad i Sverige ställt in samtliga rutinmässiga visumintervjuer för immigranter och icke-immigranter. Från den 16 mars 2020 accepterar den amerikanska ambassaden inte Interview Waiver ansökningar för alla visumtyper. Vi kommer att återuppta rutinmässiga visumtjänster så snart som möjligt men kan inte ange ett specifikt datum för närvarande.MRV-avgiften är giltig och kan användas för visumansökan i landet där den betalades inom ett år från betalningsdatumet.Om du har ett brådskande ärende och måste resa omedelbart, var vänlig följ anvisningarna som tillhandahålls på http://cdn.ustraveldocs.com/se/se-niv-expeditedappointment.asp för att begära en nödintervju.

Mount Rushmore - South Dakota

Välkommen till USA:s viseringsinformationstjänst för Sverige. På denna webbplats hittar du information om immigrationsvisum och icke-immigrationsvisum för USA och de krav som gäller för vardera. Du kan även få veta hur du ska betala den nödvändiga visumansökningsavgiften och hur du bokar ett möte för en visumintervju på den amerikanska ambassaden i Stockholm.

Detta är den officiella webbplatsen för information om visum för den amerikanska beskickningen i Sverige.