Från och med den 26 januari kommer Centers for Disease Control and Prevention (CDC) att kräva att alla flygpassagerare som kommer in i USA ska ha ett negativt COVID-19-test (dvs. ett Sars-Cov-2 virusprov som godkäns av landets hälsomyndighet) som tagits maximalt inom 72 timmar före avgång. Alla flygbolag måste bekräfta det negativa testresultatet för alla passagerare innan de går ombord, samt måste de neka ombordstigning av passagerare om de inte tillhandahåller dokumentation för ett negativt test eller något bevis på återhämtning från sjukdomen. Detta krav ska behandlas separat från visumansökningsprocessen. Alla presidentproklamationer som begränsar resor på grund av COVID-19 är fortfarande i kraft och fortsätter att gälla för potentiella resenärer oavsett testresultat eller vaccinationsstatus. Testkraven före avgång gäller till och med resenärer som har ett nationellt intresseundantag (NIE). Klicka här för ytterligare information gällande undantag från testkravet.


Sekreterare Blinken, i samråd med Department of Homeland Security, har tillfälligt utvidgat möjligheten att ansöka om samma icke-immigrant visumtyp utan intervju. Tidigare var det bara möjligt att ansöka om visum utan intervju om det förra visumet gick ut högst 24 månader innan datumet för ansökan. Sekreteraren har tillfälligt utvidgat denna period till 48 månader. Denna policy gäller till och med den 31. december 2021. Denna ändring möjliggör för konsulattjänstemän att handlägga fler visumärenden utan att den sökande behöver delta på en personlig visumintervju och därmed förminskar risken för smittspridning till andra visumsökande och konsulatets bemanning. Det är rekommenderat att följa den amerikanska ambassadens hemsida för ytterligare information och uppdateringar om visumansökningar utan intervju och de tillgängliga konsulära tjänsterna.


Den 20. januari 2021 undertecknade president Biden en proklamation med titeln "Häv diskriminerande förbud mot inträde i USA." Denna proklamation avslutar resebegränsningarna enligt presidentens proklamationer 9645 och 9983 som förbjöd inresa till USA för vissa medborgare, beroende på visumtyp, från Burma, Eritrea, Iran, Kirgizistan, Libyen, Nigeria, Nordkorea, Somalia, Sudan, Syrien , Tanzania, Venezuela och Jemen. Klicka här för ytterligare information.


Den Amerikanska ambassaden i Sverige förstår att många visumsökande som har betalat visumavgiften väntar fortfarande på att kunna schemalägga en visumintervju. Vi håller på att återställa alla rutinmässiga visumoperationer så fort och tryggt som möjligt. Under tiden vill vi försäkra dig om att den Amerikanska ambassaden förlänger giltigheten av din betalning (den så kallade MRV-avgiften) till och med den 30 september 2023 för att ge möjlighet för varje sökande som inte kunde boka någon tid på grund av suspensionen av rutinmässiga konsulära operationer att schemalägga och/eller delta i en intervju med den redan betalade avgiften. Vänligen fortsätt kontrollera vår hemsida för information om när vi återvänder till rutinmässiga visumoperationer.


President Biden återkallade Presidentproklamation (PP) 10014 med titeln "Inreseförbud för immigranter som utgör risk för den amerikanska arbetsmarknaden under den ekonomiska återhämtningen efter Covid-19 utbrottet" den 24. februari, 2021. Immigrantvisumsökande som har påverkats av proklamationen bör granska instruktionerna här.


Presidentproklamation 10052, som tillfälligt upphävde inträdet för vissa H-1B, H-2B, J (för vissa kategorier inom Exchange Visitor-programmet) och L-icke-invandrare, löpte ut den 31 mars 2021. Visumansökande som ännu inte har intervjuats eller fått tid för en intervju kommer att få sina ansökningar prioriterade och behandlade i enlighet med befintligt stegvist återupptagande av vägledning för visumtjänster. Visumsökande som tidigare nekats visum på grund av begränsningarna i presidentens proklamation 10052 kan ansöka igen genom att skicka in en ny ansökan inklusive en ny avgift.


Inresa av utländska medborgare som var fysiskt närvarande i följande länder inom 14 dagar före deras inträde eller försök till inresa i Förenta staterna kommer inte att tillåtas, i enlighet med presidentförklaringarna 9984, 9992 och 10143, och Proklamationen utfärdad den 30. april, 2021:

- Indien (bara icke-immigranter)

- Sydafrika

- Brasilien

- Förenade Kungariket: Storbritannien och Nordirland, med undantag av dess utomeuropeiska områden.

- Irländska Republiken;

- De 26 länderna som omfattar Schengenområdet (Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen , Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige och Schweiz)

- Islamiska Republiken Iran;

- Folkrepubliken Kina, med undantag av de särskilda administrativa regionerna i Hong Kong och Macau

Det finns vissa undantag från inreseförbudet, inklusive amerikanska lagliga permanenta invånare (Green Card innehavare) och vissa familjemedlemmar till amerikanska medborgare och lagliga permanenta invånare (Green Card holders), bland andra undantag som anges i proklamationerna. Om du bor i, har nyligen rest till eller har för avsikt att mellanlanda i eller resa till länderna ovanför före din planerade resa till USA, rekommenderar vi att du skjuter upp ditt möte med ambassaden till 14 dagar efter att din avresa från de nämnda länderna. Dessutom, om du har influensaliknande symtom, eller tror att du kan ha blivit utsatt för det nya coronaviruset, rekommenderas det starkt att skjuta upp ditt möte med minst 14 dagar. Klicka här för ytterligare information.


Från den 16:e mars 2020 har USA:s ambassad i Sverige ställt in samtliga rutinmässiga visumintervjuer för immigranter och icke-immigranter. Vi kommer att återuppta rutinmässiga visumtjänster så snart som möjligt men kan inte ange ett specifikt datum för närvarande.MRV-avgiften är giltig och kan användas för visumansökan i landet där den betalades inom ett år från betalningsdatumet.Om du har ett brådskande ärende och måste resa omedelbart, var vänlig följ anvisningarna som tillhandahålls på https://www.ustraveldocs.com/se/se-niv-expeditedappointment.asp för att begära en nödintervju.Mount Rushmore - South Dakota

Välkommen till USA:s viseringsinformationstjänst för Sverige. På denna webbplats hittar du information om immigrationsvisum och icke-immigrationsvisum för USA och de krav som gäller för vardera. Du kan även få veta hur du ska betala den nödvändiga visumansökningsavgiften och hur du bokar ett möte för en visumintervju på den amerikanska ambassaden i Stockholm.

Detta är den officiella webbplatsen för information om visum för den amerikanska beskickningen i Sverige.