Den Amerikanska ambassaden i Sverige förstår att många visumsökande som har betalat visumavgiften väntar fortfarande på att kunna schemalägga en visumintervju. Vi håller på att återställa alla rutinmässiga visumoperationer så fort och tryggt som möjligt. Under tiden vill vi försäkra dig om att den Amerikanska ambassaden förlänger giltigheten av din betalning (den så kallade MRV-avgiften) till och med den 31 december 2021 för att ge möjlighet för varje sökande som inte kunde boka någon tid på grund av suspensionen av rutinmässiga konsulära operationer att schemalägga och/eller delta i en intervju med den redan betalade avgiften. Vänligen fortsätt kontrollera vår hemsida för information om när vi återvänder till rutinmässiga visumoperationer.  

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Den 22 juni undertecknade President Trump en proklamation som förbjuder inträde av vissa immigranter och icke-immigranter som utgör risk för den amerikanska arbetsmarknaden efter coronavirus-utbrottet. Proklamationen förlänger inträdeförbudet för vissa immigranter (Presidential Proclamation 10014) tills den 31 december 2020 med omedelbar verkan. Dessa nya restriktioner träder i kraft den 24. juni och löper ut den 31 december 2020, om inte presidenten förlänger dem. Amerikanska medboragare, Green Card innehavare, och utländska medborgare som redan befann sig i USA eller hade giltiga icke-immigrant eller immigrant visum på dagen för ikraftträdandet påverkas ej av proklamationen.

Proklamationen förbjuder inträde av icke-immigranter, samt deras makar och barn, i följande kategorier: H-1B, H-2B, J (för utländska medborgare som deltar i praktikant-, lärar-, camp counselor-, au pair- och sommarjobbprogramm) och L. Inga giltiga visum kommer att återkallas med hänvisning till proklamationen. Presidentproklamationen 10014 och denna proklamation undantar vissa immigranter och icke-immigranter från restriktionerna. Proklamationens fullständiga text finns tillgänglig på Vita Husets webbplats via https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspending-entry-aliens-present-risk-u-s-labor-market-following-coronavirus-outbreak/.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Den 22 april undertecknade president Trump en proklamation som avbryter inträde i USA av vissa immigranter som utgör risk för den amerikanska arbetsmarknaden under den ekonomiska återhämtningen efter COVID-19-utbrottet. Proklamationen träder i kraft klockan 11:59. EDT den 23 april och löper ut om 60 dagar, såvida inte presidenten fortsätter genomförandet av proklamationen. Amerikanska medborgare, lagliga permanenta invånare (Green Card-innehavare) och de som har giltiga invandrarvisum på ikraftträndandets dag omfattas inte av proklamationen. Inga giltiga visum kommer att återkallas enligt denna proklamation. Rutinmässiga visumtjänster har avbrutits på amerikanska beskickningar världen över, men när resurserna tillåter det kommer ambassaderna och konsulaten fortsätta att tillhandahålla nöd- och uppdragskritiska visumtjänster för sökande som inte omfattas av denna proklamation. Proklamationens fullständiga text finns tillgänglig på Vita husets webbplats på https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspending-entry-immigrants-present-risk-u-s-labor-market-economic-recovery-following-covid-19-outbreak  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Den 31 januari 2020 utfärdades en ny presidentförklaring (”Presidential Proclamation 9983”) som läggs till de befintliga resebegränsningarna för P.P. 9645 genom att utvidga dem till medborgare i sex ytterligare länder. Begränsningarna gäller endast invandrarvisum och/eller Diversity Visa, inte icke-invandrarvisum. Mer information finns på denna länk.

 

Brådskande information för visumsökande angående det nya coronaviruset: 

 Inresa av utländska medborgare som var fysiskt närvarande i följande länder inom 14 dagar före deras inträde eller försök till inresa i Förenta staterna kommer inte att tillåtas, i enlighet med presidentförklaringarna 9984, 9992, 9993, 9996 och den efterföljande proklamationen som utfärdades 24 maj 2020:

- Brasilien

- Förenade Kungariket: Storbritannien och Nordirland, med undantag av dess utomeuropeiska områden.

- Irländska Republiken;

- De 26 länderna som omfattar Schengenområdet (Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen , Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige och Schweiz)

- Islamiska Republiken Iran;

- Folkrepubliken Kina, med undantag av de särskilda administrativa regionerna i Hong Kong och Macau

Det finns vissa undantag från inreseförbudet, inklusive amerikanska lagliga permanenta invånare (Green Card innehavare) och vissa familjemedlemmar till amerikanska medborgare och lagliga permanenta invånare (Green Card holders), bland andra undantag som anges i proklamationerna. Om du bor i, har nyligen rest till eller har för avsikt att mellanlanda i eller resa till länderna ovanför före din planerade resa till USA, rekommenderar vi att du skjuter upp ditt möte med ambassaden till 14 dagar efter att din avresa från de nämnda länderna. Dessutom, om du har influensaliknande symtom, eller tror att du kan ha blivit utsatt för det nya coronaviruset, rekommenderas det starkt att skjuta upp ditt möte med minst 14 dagar. Det finns ingen avgift för att omboka en tid och visumavgiften gäller i ett år i det landet där avgiften betalades.

För frågor om hur man kan boka om ett kommande visummöte, vänligen kontakta oss på support-sweden@ustraveldocs.com för vägledning.

 

Information för visumsökande angående det nya coronaviruset: Från den 16:e mars 2020 har USA:s ambassad i Sverige ställt in samtliga rutinmässiga visumintervjuer för immigranter och icke-immigranter. Vi kommer att återuppta rutinmässiga visumtjänster så snart som möjligt men kan inte ange ett specifikt datum för närvarande.MRV-avgiften är giltig och kan användas för visumansökan i landet där den betalades inom ett år från betalningsdatumet.Om du har ett brådskande ärende och måste resa omedelbart, var vänlig följ anvisningarna som tillhandahålls på http://cdn.ustraveldocs.com/se/se-niv-expeditedappointment.asp för att begära en nödintervju.

Mount Rushmore - South Dakota

Välkommen till USA:s viseringsinformationstjänst för Sverige. På denna webbplats hittar du information om immigrationsvisum och icke-immigrationsvisum för USA och de krav som gäller för vardera. Du kan även få veta hur du ska betala den nödvändiga visumansökningsavgiften och hur du bokar ett möte för en visumintervju på den amerikanska ambassaden i Stockholm.

Detta är den officiella webbplatsen för information om visum för den amerikanska beskickningen i Sverige.