Programul de renunţare la obligativitatea vizelor

Pe această pagină:

 


Prezentare generală

Programul de renunţare la obligativitatea vizelor (VWP) permite cetăţenilor anumitor ţări să călătorească în Statele Unite pentru turism sau afaceri (în baza vizei turistice) pentru o perioadă de 90 de zile sau mai puţin, fără a obţine o viză. Nu toate ţările participă la programul VWP şi nu toţi cei care călătoresc, din ţări incluse în programul VWP, sunt eligibili pentru utilizarea programului. Persoanele care călătoresc în cadrul programului VWP trebuie să solicite autorizarea prin intermediul Sistemului Electronic de Autorizare a Călătoriei (ESTA), sunt verificaţi la punctul de intrare în Statele Unite şi sunt înscrişi în Programul US-VISIT al Departamentului de Securitate Internă al Statelor Unite.

*Ţările membre
Andorra
Australia
Austria
Belgia
Brunei
Chile
Danemarca
Elveţia
Estonia
Finlanda
Franţa
Germania
Grecia
Irlanda
Islanda
Italia
Japonia
Letonia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburg
Malta
Monaco
Norvegia
Noua Zeelandă
Olanda
Polonia
Portugalia
Regatul Unit
Republica Cehă
Republica Coreea
San Marino
Singapore
Slovacia
Slovenia
Spania
Suedia
Taiwan
Ungaria

Cetăţenii ţărilor membre pot călători fără viză, pentru vizite în scop turistic sau pentru afaceri timp de 90 de zile sau mai puţin, cu condiţia îndeplinirii următoarelor cerinţe:

 • Posedă un paşaport cu un cip integrat (paşaport electronic);
 • Se înregistrează online prin intermediul Sistemului Electronic de Autorizare a Călătoriei (ESTA);
 • Îndeplinesc condiţiile standard ale programului VWP menţionate mai jos.

*Referitor la termenii de ,,stat” sau ,,state” de pe aceasta pagină, trebuie notat faptul că legea cu privire la relaţiile cu Taiwan-ul din 1969, Pub. L. No. 96-8, secţiunea 4(b)(1), prevede că ,,ori de câte ori legile Statelor Unite se referă sau fac trimitere la alte ţări străine, naţiuni, state, guverne sau entităţi similare, o asemenea terminologie se aplică şi în cazul Taiwan-ului.” 22 U.S.C. § 3303(b)(1). De aceea, toate referirile la “stat” sau “state” din legislaţia ce includ Programul de Renunţare la Viză, Secţiunea 217 a Legii de Imigrare şi Naturalizare, 8 U.S.C. 1187, se prezumă că includ şi Taiwan. Această abordare este în acord cu politica Statelor Unite referitor la China, conform căreia Statele Unite a menţinut şi menţine relaţii neoficiale cu Taiwan încă din 1979.

Condiţii

Pentru a intra pe teritoriul S.U.A. prin Programul Visa Waiver, călătorii trebuie să:

 • Fie cetăţeni ai uneia din ţările enumerate mai sus şi să se afle în posesia unui pasaport în conformitate cu normele Programului Visa Waiver;
 • Să deţină autorizaţia ESTA;
 • Să rămână pe teritoriul S.U.A. cel mult 90 de zile;
 • Scopul călătoriei:
  a. Afaceri- Scopul călătoriei dumneavoastră trebuie să fie: de a vă consulta cu parteneri de afaceri; de a participa la o convenţie sau o conferinţă ştiinţific-educaţională, profesională sau de afaceri, cu date calendaristice precise; de a achiziţiona o proprietate sau pentru a încheia un contract.
  b. Turism- Scopul călătoriei dumneavoastră este pur recreaţional, aceasta însemnând turism, vacanţă, vizite la prieteni sau rude, odihnă, tratament medical, activităţi de natură socială sau participarea amatorilor la competiţii în domeniul muzical, sportiv sau la alte evenimente sau concursuri similare care nu vor fi remunerate;
  c. Tranzit- Tranzitarea pe parcursul călătoriei dumneavoastră a teritoriului S.U.A.

DACĂ intrea în Statele Unite se efectuează pe cale maritimă sau aeriană, trebuie:

 • Să deţină un bilet de întoarcere sau de continuare a călătoriei. Dacă deplasarea se face pe baza unui bilet electronic, persoana trebuie să aibă asupra sa o copie a itinerarului pe care să o prezinte inspectorului de imigrări. Persoanele care călătoresc cu bilete de continuare a călătoriei a căror destinaţie finală este Mexic, Canada, Bermuda sau Caraibe, trebuie să fie rezidenţi legali ai respectivelor teritorii.
 • Intrarea în Statele Unite la bordul unei linii aeriene sau maritime care a agreat participarea la program.Sunt incluse aeronavele unei companii americane care a încheiat un acord cu Departamentul de Securitate Internă pentru transportul pasagerilor în cadrul Programului de renunţare la obligativitatea vizelor.

Dacă intrarea în Statele Unite se face pe cale terestră din Canada sau Mexic, cerinţele privind documentele sunt aceleaşi, cu excepţia faptului că nu se impune obligativitatea deţinerii unui bilet de întoarcere şi a folosirii unui transportator semnatar al programului. Trebuie să demonstraţi în faţa inspectorului că deţineţi suficiente fonduri pentru a vă întreţine pe durata şederii în Statele Unite şi pentru părăsirea teritoriului Statelor Unite.

Sistemul Electronic de Autorizare a Călătoriei (ESTA)

Începând cu 1 aprilie 2016 persoanele care călătoresc în SUA în baza programului Visa Waiver trebuie să deţină un paşaport electronic valid. Sub incidenţa acestei reguli se regăsesc şi cei care deţin deja o autorizaţie electronică de călătorie (ESTA). Paşapoartele electornice au următorul simbol pe copertă:

Cerinţe privind paşaportul

De asemenea, cetăţenii ţărilor participante la programul Visa Waiver care au călătorit sau au fost prezenţi în Irak, Iran, Siria, Coreea de Nord, Sudan, Libia, Somalia şi/sau Yemen după data de 1 martie 2011 nu mai sunt eligibili să călătorească sau să intre în SUA în baza programului Visa Waiver. Persoanele cu dublă cetăţenie a ţărilor participante la Visa Vaiwer şi Irak, Iran, Coreea de Nord, Siria şi Sudan nu mai sunt eligibili să călătorească sau să intre în SUA în baza programului.

Această restricţie nu se aplică celor care au fost prezenţi în ţările meţionate mai sus datorită prestării serviciului militar în cadrul armatei unei ţări participante la Visa Vaiwer sau în calitate oficială, ca şi angajat permanent al unui guvern al unei ţări Visa Vaiwer.

Secretarul Departamentului de Securitate Internă poate renunţă la restricţiile Visa Waiver Program menţionate mai sus în eventualitatea în care consideră că acest lucru este în favoarea intereselor de aplicare a legii şi de securitate ale Statelor Unite.

Renunţarea la aceste restricţii poate fi aplicată în funcţie de fiecare caz în parte. Ca şi regulă generală însă, următoarele categorii de aplicanţi pot fi eligibili pentru renunţarea la restricţiile Visa Waiver Program:

  • Persoanele care au călătorit în Irak, Iran, Coreea de Nord, Siria, Sudan, Libia, Somalia şi/sau Yemen în numele unor organizaţii internaţionale sau regionale sau organisme subguvernamentale ce acţionează în interes oficial;
  • Persoanele care au călătorit în Irak, Iran, Coreea de Nord, Siria, Sudan, Libia, Somalia şi/sau Yemen în numele unei organizaţii umanitare non guvernamentale (NGO); şi
  • Persoanele care au călătorit în Iraq, Iran, Coreea de Nord, Siria, Sudan, Libia, Somalia şi/sau Yemen ca şi jurnalişti, în interes de serviciu;
  • Persoanele care au călătorit în Iran în scopuri legale de afaceri, în urma concluziilor “Joint Comprehensive Plan of Action” din 14 Iulie 2015; şi
  • Persoanele care au călătorit în Irak în scopuri legale de afaceri.

Un formular de aplicaţie ESTA revizuit este acum disponibil. Noul formular conţine întrebări suplimentare cu privire la noile cerinţe de eligibilitate pentru călătorie, conform Actului. Încurajăm persoanele care doresc să călătorescă cu ESTA să folosească noul sistem care îi va asista individual în deciderea posibilităţii de renunţare la restricţii. Nu există un alt mod de aplicare la program. 

Persoanele aflate deja în posesia unei autorizaţii electronice de călătorie (ESTA) trebuie  să verifice statusul autorizaţiei înainte de călătorie, pe site-ul CBP https://esta.cbp.dhs.gov/esta/.

Valabilitatea paşaportului: Vizitatorii care călătoresc în Statele Unite trebuie să fie in posesia unor paşapoarte valabile pentru cel puţin încă şase luni după perioada preconizată de şedere în Statele Unite. Cetăţenii statelor enumerate în lista actualizată „Six Month Club“ sunt scutiţi de regula celor şase luni şi trebuie doar să aibă un paşaport care este valabil pe perioada preconizată de şedere. România este stat membru al Six Month Club. Dacă vă deplasaţi fără viză în cadrul Programului de renunţare la obligativitatea vizelor, paşaportul dumneavoastră trebuie să fie valabil o perioadă de cel puţin 90 de zile. Dacă paşaportul dumneavoastră nu este valabil 90 de zile, vi se va permite şederea în Statele Unite până la data la care paşaportul expiră.

Dacă sunteţi un vizitator dintr-o ţară inclusă în programul VWP, iar paşaportul dumneavoastră nu îndeplineşte aceste cerinţe, analizaţi posibilitatea de a obţine un paşaport conform cu VWP de la autoritatea de paşapoarte din ţara al cărei cetăţean sunteţi. Altfel, nu veţi putea călători în cadrul programul VWP, iar pentru a intra în Statele Unite veţi avea obligaţia de a obţine o viză pe paşaportul dumneavoastră valabil.

Neeligibilitatea

Unele persoane pot să nu fie eligibile pentru a intra în Statele Unite fără viză în cadrul programului VWP. În această categorie sunt incluse persoanele care au fost arestate, chiar dacă arestarea nu s-a soldat cu o condamnare penală, persoanele care au cazier (chiar şi cele care au făcut obiectul graţierii, amnistiei sau altui act de clemenţă), persoanele care suferă de anumite boli transmisibile grave, cele cărora li s-a refuzat intrarea sau au fost deportate din Statele Unite, sau care au depăşit anterior perioada de şedere prevăzută de programul de renunţare la obligativitatea vizelor. Aceste persoane trebuie să solicite eliberarea unei vize. În cazul în care încearcă să călătorească fără viză, li se poate refuza intrarea în Statele Unite.

Conform Visa Waiver Program Improvement and Terrorist Travel Prevention Act of 2015 persoanele care au călătorit sau au fost prezente în Iran, Irak, Coreea de Nord, Libia, Somalia, Sudan, Siria şi/sau Yemen  pe sau după 1 martie 2011 (excepţie fac cei care au călătorit în interes diplomatic sau militar, reprezentând o ţară participantă la programul VWP)  SAU persoanele care sunt şi cetăţeni ai Iran, Irak, Coreea de Nord, Sudan şi/sau Siria, nu mai sunt eligibili să călătorească prin intermediul VWP. Pentru detalii despre modificările Visa Waiver Program Improvement and Terrorist Travel Prevention Act of 2015 (the Act) vă rugăm să accesaţi următoarea pagină: http://www.cbp.gov/travel/international-visitors/visa-waiver-program

Persoanele care au comis contravenţii de circulaţie care nu au dus la arestare şi/sau condamnare pentru o infracţiune pot să călătorească fără viză, dacă îndeplinesc celelalte criterii. Dacă respectiva contravenţie de circulaţie s-a produs pe perioada când vă aflaţi în Statele Unite şi nu aţi achitat amenda aferentă sau nu v-aţi prezentat la audierea în instanţă, există posibilitatea ca pe numele dumneavoastră să se fi emis un mandat de arestare şi vă veţi confrunta cu probleme atunci când solicitaţi admiterea în Statele Unite. În consecinţă, trebuie să rezolvaţi această problemă înainte de a efectua călătoria, contactând instanţa în faţa căreia trebuia să vă prezentaţi. Dacă nu cunoaşteţi adresa respectivei instanţei, informaţii în acest sens sunt disponibile la adresa: www.refdesk.com.

Călătoria fără viză nu include persoanele care intenţionează să studieze, să muncească sau să rămână în Statele Unite o perioadă mai lungă de 90 de zile sau care doresc să îşi schimbe statutul (din turist în student etc.) după intrarea în Statele Unite. Aceste persoane au nevoie de vize. Dacă un ofiţer de imigrări consideră că o persoană care călătoreşte fără viză va studia, va munci sau va rămâne mai mult de 90 de zile, atunci ofiţerul va refuza admiterea respectivei persoane.

Refuzul autorizaţiei ESTA

Persoanele cărora le-a fost refuzată autorizaţia ESTA nu pot călători în baza programului VWP. Vă rugăm să solicitaţi eliberarea unei vize înainte de plecare.

Informatii pentru cetatenii din Canada, Mexic si Bermude

Canada, Mexic şi Bermuda nu sunt ţări participante la Programul de Renunţare la obligativitatea vizelor. Legea Imigrării include prevederi speciale referitoare la renunţarea la obligativitatea vizei pentru cetăţenii din Canada şi Bermude. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi această pagină. Din moment ce aceste state nu fac parte din Programul de Renunţare la Viză, cerinţele referitoare la paşapoartele biometrice nu se aplică. De asemenea, anumiţi cetăţeni din Canada şi Bermuda au nevoie de viză temporară pentru a călători în SUA.

Mai multe informaţii

Aflaţi mai multe despre Programul de renunţare la obligativitatea vizelor pe pagina web a Departamentului de Stat.

Citiţi avertismentul DHS privind site-urile web neautorizate operate de terţi pentru solicitări ESTA.

Vă rugăm să nu contactaţi Ambasada SUA sau call center-ul cu întrebări legate de sistemul de călătorie ESTA.

Întreg procesul de solicitare a unei autorizaţii de călătorie ESTA cade sub incidenţa Departamentului de Securitate Internă. Toate întrebările legate de obţinerea unei autorizaţii de călătorie ESTA trebuie adresate Departamentului de Securitate Internă.