Solicitarea unei programări în regim de urgenţă

Pe această pagină:


Prezentare generală

Dacă sunteţi nevoit să faceţi o călătorie neprevăzută conform criteriilor de mai jos, puteţi fi eligibil pentru o programare în regim de urgenţă, în funcţie de disponibilitatea Ambasadei. Este important să vă asiguraţi că îndepliniţi toate criteriile, deoarece aplicanţii pot crea o singură cerere în regim de urgenţă.

Criterii

Înainte de a solicita o programare în regim de urgenţă, trebuie să vă asiguraţi că aveţi documentele necesare pentru a demonstra caracterul urgent. Toţi aplicanţii care solicită o programare în regim de urgenţă trebuie să achite taxa pentru o solicitare de viză. Aplicanţii cărora le-a fost aprobată solicitarea de viză în regim de urgenţă, dar care obţin un refuz sau nu se prezintă la interviu la Ambasada SUA/Secţia Consulară nu vor mai putea utiliza această opţiune pentru a solicita o nouă cerere în regim de urgenţă.

Vă rugăm să luaţi în considerare faptul că, dacă solicitarea pentru o programare în regim de urgenţă v-a fost refuzată, nu veţi mai putea solicita un interviu folosind aceeaşi modalitate, pe durata întregului proces de aplicare la viză.

Va trebui să vă prezentaţi la interviul pe care l-aţi programat iniţial.

Notă: Călătoria în scopul participării la nunţi sau ceremonii de absolvire, ajutării unor rude însărcinate, participării la conferinţe anuale de afaceri/academice/profesionale sau beneficierii de o ofertă de turism tip „last minute“ nu este eligibilă pentru programări în regim de urgenţă. Pentru acest tip de călătorii, vă rugăm să realizaţi o programare obişnuită pentru viză cu suficient timp înainte.

Scopuri medicale
Scopul călătoriei este îngrijirea medicală de urgenţă sau însoţirea unei rude sau a unei persoane asistate pentru îngrijire medicală de urgenţă.


Documente necesare:

 • O scrisoare din partea medicului dumneavoastră din România care să descrie starea medicală şi de ce doriţi să beneficiaţi de îngrijire medicală în Statele Unite;
 • O scrisoare din partea unui medic sau a unui spital din Statele Unite care să indice disponibilitatea lor de a vă trata cazul şi costul estimat al tratamentului;
 • Dovada modului în care veţi achita costul tratamentului.

 

Funeralii/deces
Scopul călătoriei este participarea la funeralii sau realizarea demersurilor necesare pentru repatrierea trupului neînsufleţit al unui membru apropiat al familiei (mamă, tată, frate, soră, copil) în Statele Unite.

Documente necesare:

 • O scrisoare de la agenţia de servicii funerare care să includă informaţiile de contact, detalii privind decedatul şi data funeraliilor;
 • Acte ce dovedesc relaţia cu persoana decedată.

 

Călătorie de afaceri urgentă
Scopul călătoriei este rezolvarea unei probleme de afaceri urgente în care necesitatea călătoriei nu a putut fi prevăzută în avans.

Documente necesare:

 • O invitaţie din partea societăţii corespondente din Statele Unite care să ateste caracterul urgent al vizitei preconizate, să descrie natura relaţiei de afaceri şi faptul că fie societatea din Statele Unite, fie cea locală vor suferi o pierdere considerbilă dacă programarea în regim de urgenţă nu se va efectua;
 • SAU
 • Dovada unui program de formare în Statele Unite cu o durată de trei luni sau mai puţin, inclusiv scrisori din partea angajatorului local şi a societăţii din Statele Unite. Ambele scrisori trebuie să includă explicaţii detaliate ale activităţii de formare şi motivele pentru care fie societatea din Statele Unite, fie cea locală vor suferi o pierdere considerabilă dacă programarea în regim de urgenţă nu se va efectua.

 

Studenţi sau vizitatori pentru schimburi culturale

Scopul călătoriei este începerea sau reluarea unui program de studii valabil în Statele Unite în termen de 60 de zile atunci când nu sunt disponibile programări în regim obişnuit. Această opţiune este limitată doar studenţilor şi studenţilor în cadrul schimburilor culturale pentru care data începerii este în mai puţin de 60 de zile. De asemenea, limitarea se aplică şi solicitanţilor cărora nu le-a fost refuzată eliberarea unei vize în ultimele şase luni de către Ambasada S.U.A.

Documente necesare:

 • Formularul I-20 sau Formularul DS-2019 în original, care să indice că programul începe în termen de 60 de zile;
 • Dovada plăţii taxei SEVIS (acolo unde se aplică).

Refuz ESTA

Puteţi solicita o programare în regim de urgenţă dacă sunteţi cetăţean al unei ţări participante la Programul Visa Waiver şi aţi primit o notificare conform căreia nu mai puteţi călători în SUA sub condiţiile acestui program. Sub incidenţa acestei schimbări se regăsesc şi solicitanţii care au dublă cetăţenie a Iran, Irak, Sudan sau Siria sau cei are au călătorit în Irak, Iran, Sudan, Siria, Libia, Yemen şi Somalia dupa 1 martie 2011. Motivul pentru care solicitaţi o programare în regim de urgenţă trebuie să fie iminent. Vă rugăm să includeţi în cerere data şi scopul călătoriei.

Documente obligatorii:

 • O copie a mesajului primit din partea Serviciului Vamal şi de Protecţie a Frontierei cu privire la statusul ESTA.

Solicitarea unei programări în regim de urgenţă

Pasul 1

Achitaţi taxa.

Pasul 2

Completaţi formularul electronic de solicitare a vizei temporare (DS-160).

Pasul 3

Realizaţi programarea online la prima dată disponibilă. Vă rugăm să aveţi în vedere că înainte de a solicita o programare în regim de urgenţă trebuie să efectuaţi o programare. În momentul efectuării programării, puteţi vedea prima dată disponibilă pentru programare, care include şi programările în regim de urgenţă. În consecinţă, puteţi constata că nu este necesar să solicitaţi o programare în regim de urgenţă, pentru că nu există nicio altă dată anterioară disponibilă. Dacă doriţi totuşi să solicitaţi o programare în regim de urgenţă, vă rugăm să completaţi formularul de programare în regim de urgenţă sau să contactaţi call center-ul pentru mai multe informaţii. Vă rugăm să vă asiguraţi că indicaţi natura urgenţei care consideraţi că îndeplineşte criteriile pentru o programare în regim de urgenţă. Odată ce aţi trimis cererea, aşteptaţi un răspuns din partea Ambasadei, pe care îl veţi primi prin email.

Pasul 4

Dacă Ambasada vă aprobă cererea, veţi primi un email prin care sunteţi informat că puteţi efectua programarea în regim de urgenţă online. Operatorii de call center nu pot efectua programarea în regim de urgenţă în numele dumneavoastră, dar vă pot răspunde la întrebările suplimentare. Doar în momentul în care solicitarea pentru o programare de urgenţă a fost aprobată, puteţi anula programarea actuală şi stabili o nouă programare, în regim de urgenţă. Dacă Ambasada vă respinge cererea pentru o programare în regim de urgenţă, veţi fi informat de acest refuz prin email şi trebuie să vă păstraţi programarea existentă.

Notă: Mesajul e-mail prin care cererea dumneavoastră este aprobată sau respinsă va fi trimis de la adresa no-reply@ustraveldocs.com. Vă rugăm să verificaţi şi fişierele spam sau junk, dacă nu aţi primit e-mailul de notificare.

Pasul 5

Prezentaţi-vă la Ambasada S.U.A. la data şi ora stabilite pentru interviul de viză. Trebuie să aveţi asupra dumneavoastră o copie printată a scrisorii de programare, pagina de confirmare a formularului DS-160, o fotografie făcută în ultimele şase luni, paşaportul actual (paşapoartele vechi, dacă este cazul). Cererile care nu sunt însoţite de aceste documente nu vor fi acceptate.