Cerere în curs de soluţionare

Pe această pagină:


Prezentare generală

Refuzul pe baza Secţiunii 221(g) înseamnă că din cererea dumneavoastră lipsesc informaţii esenţiale sau că o cerere a fost suspendată administrativ. Ofiţerul consular care vă intervievează vă va comunica la finalul interviului dacă orice acţiune este stopata in cazul dumneavoastră pe baza Secţiunii 221(g) în aşteptarea unor informaţii suplimentare. Ofiţerul vă va mai comunica şi dacă situaţia dumneavoastră trebuie să treacă prin procedura administrativă sau vă va solicita să depuneţi informaţii suplimentare.

Dacă sunt necesare informaţii suplimentare, ofiţerul vă va indica modalitatea de transmitere a acestora. Ca parte a acestui proces, vi se va înmâna o scrisoare şi veţi avea la dispoziţie 12 luni de la data cererii dumneavoastră pentru a depune documentele solicitate fără a achita o nouă taxă de solicitare a vizei. După un an, procedura aferentă cererii respinse pe baza Secţiunii 221(g) va fi închisă în conformitate cu Secţiunea 203(e).

Dacă Ambasada v-a solicitat informaţii sau documente suplimentare, trebuie să depuneţi aceste documente la un punct de lucru TNT. Această pagină web explică modul în care trebuie să depuneţi documentele pentru a fi transmise către Ambasadă.

Alte informaţii

În anumite situaţii, solicitările de viză refuzate pot impune o procedură administrativă suplimentară, iar aplicantul va fi informat despre aceasta la finalul interviului, de către ofiţerul consular. În cazurile în care procedura administrativă este necesară, durata timpului de procesare va fi diferită în funcţie de circumstanţele fiecărui caz în parte. Cu excepţia situaţiilor de urgenţă (deces în familie, accidente, urgenţă medicală etc.) şi înainte de a verifica stadiul solicitării, aplicanţii trebuie să aştepte cel puţin 180 de zile de la data interviului sau de la depunerea documentelor suplimentare, oricare dintre acestea intervine ultima.

Puteţi verifica statusul aplicaţiei dumneavoastră accesând acest site.