Jesteś tutaj: Strona główna / Dyplomaci i urzędnicy państwowi – dodatkowe informacje

Dyplomaci i urzędnicy państwowi – dodatkowe informacje

Na tej stronie:

Informacje ogólne

Wizy typu A zasadniczo są wydawane po przedłożeniu noty dyplomatycznej z Ministerstaw Spraw Zagranicznych kraju gospodarza lub misji zagranicznej. Jeśli osoba ubiegająca się o wizę A-1 lub A-2 wybiera się do Stanów Zjednoczonych w ramach obowiązków trwających krócej niż 90 dni, wiza jest opatrzona adnotacją „TDY” (tymczasowe obowiązki). Wymóg odbycia osobistej rozmowy dla osób ubiegających się o wizę A-1 i A-2, działających w dobrej wierze, które są obywatelami lub posiadają akredytację kraju gospodarza, zwykle nie obowiązuje. Jednak mogą wystąpić okoliczności, wobec których urzędnik konsularny będzie wnioskował o rozmowę.

Poniżej znajdują się dodatkowe informacje dotyczące konkretnych typów wiz w ramach tej kategorii:

Wiza A-3
Wydawana dla personelu pomocniczego posiadaczy wiz A-1 lub A-2.

Wiza G-1
Wydawana dla członków stałej misji uznawanego rządu przy organizacji międzynarodowej, bez względu na rangę, oraz członkom ich najbliższej rodziny. Wizy G-1 są wydawane również sekretarkom, szoferom i personelowi pomocniczemu, z wyjątkiem pomocy domowej, która uzyskuje wizę G-5.

Wiza G-2
Wydawana dla przedstawicieli uznawanych rządów oraz członków ich najbliższej rodziny podróżujących tymczasowo do Stanów Zjednoczonych w celu odbycia spotkań w danej organizacji międzynarodowej. Przedstawiciele posiadający wizę G-2 mogą reprezentować swoje rządy na Zgromadzeniu Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych lub jako osoby pełniące tymczasowe obowiązki w ramach misji tego kraju przy organizacji międzynarodowej. Wizy G-2 mogą być wydawane dla oficerów wojskowych asystujących Sekretariatowi ONZ w sprawach związanych z utrzymaniem pokoju. Wizy G-2 mogą być również wydawane dla członków rodziny.

Wiza G-3
Wydawana dla przedstawicieli nieuznawanych rządów lub rządów niebędących członkami organizacji, niezależnie od rangi, oraz dla członków ich najbliższej rodziny. Wizy G-3 powinny być również wydawane dla przedstawicieli takich rządów w ramach udziału w tymczasowych spotkaniach określonych organizacji międzynarodowych (np. Zgromadzenie Ogólne ONZ oraz Rada Bezpieczeństwa).

Wiza G-4
Wydawana osobom dowolnej rangi podróżującym do Stanów Zjednoczonych w celu podjęcia pracy w konkretnej organizacji międzynarodowej (również w ONZ). Członkowie ich najbliższej rodziny również mogą otrzymać wizy G-4, natomiast pomoc domowa wizy G-5. Urzędnicy i pracownicy danych organizacji międzynarodowych, którzy docelowo podróżują do innego kraju niż Stany Zjednoczone, mogą uzyskać wizę G-4, jeśli zamierzają podróżować przez Stany Zjednoczone. Liczba wjazdów powinna być ograniczona do określonej w oficjalnym wniosku. Wizy G-4 mogą być również wydane personelowi dowolnej rangi z listy płac danej organizacji międzynarodowej, który udaje się do Stanów Zjednoczonych w imieniu takiej organizacji.

Wiza G-5
Wydawana dla personelu pomocniczego osób posiadających wizy od G-1 do G-4.

Uwaga: jeśli osoba posiadająca status legalnego rezydenta (LPR) zostałaby zatrudniona w ramach zagranicznej misji w Stanach Zjednoczonych, spełni wymagania do ubiegania się o wizę A, jeśli zrezygnuje z karty stałego pobytu.