Jesteś tutaj: Strona główna / Ubieganie się o wizę bez wymogu przeprowadzenia rozmowy

Ubieganie się o wizę bez wymogu przeprowadzenia rozmowy

Na tej stronie:


Informacje ogólne

Procedura ubiegania się o wizę jest jednakowa w przypadku starania się o wizę po raz pierwszy oraz odnawiania wizy. Należy pamiętać, że wiza może być ważna nawet, jeśli paszport, w którym wiza się znajduje, stracił już ważność. Można wtedy podróżować do Stanów Zjednoczonych ze starym paszportem z ważną wizą oraz nowym, ważnym paszportem.

Ubieganie się o wizę bez wymogu przeprowadzenia rozmowy

Mogą Państwo kwalifikować się do ubiegania o wizę bez konieczności zgłoszenia się na rozmowę z konsulem. Pragniemy zauważyć, że w chwili obecnej powyższa procedura jest możliwa tylko w ambasadzie U.S.A w Warszawie. Prosimy o uważne przeczytanie następujących instrukcji:

Kategoria 1:

Osoby ubiegające się o wizę w jednej z wyżej wymienionych kategorii mogą złożyć dokumenty dotyczące ich podania wizowego w okienku dla wiz dyplomatycznych/oficjalnych ambasady USA w Warszawie, od środy do piątku w godzinach 14:30 - 15:00.  Dni wolne i święta.
 

Osoby ubiegające się o wizę A-3, G-5 lub NATO-7 nie mogą być zwolnione z wymogu przeprowadzenia rozmowy (za każdym razem, gdy ubiegają się o wizę, muszą odbyć rozmowę z urzędnikiem konsularnym).

Kategoria 2:

Osoby, które odnawiają wizy C1/D a ich dane osobowe nie uległy zmianie, paszport z poprzednią wizą amerykańską nie został zagubiony/skradziony i które spełniają wszystkie poniższe kryteria:

 • Ubiegają się o wizę w tej samej kategorii jak poprzednia wiza.
 • Są polskimi obywatelami mieszkającymi w Polsce.
 • Od wydania ostatniej wizy nie otrzymali odmowy wydania wizy lub odmowy w sytemie ESTA.
 • Poprzednia wiza była wydana na pełny okres ważności.
 • Ubiegają się o nową wizę w ciągu 48 miesięcy od czasu wygaśnięcia poprzedniej wizy.

Wymagane postępowanie

Krok 1
Należy wnieść opłatę za rozpatrzenie podania o wizę. 

Osoby ubiegające się o wizę kategorii A, G, lub NATO w celu odbycia oficjalnej podróży nie muszą wnosić opłaty MRV.

Krok 2
Należy wypełnić elektroniczny wniosek o wizę nieimigracyjną (DS-160).

Krok 3
Należy zarejestrować się korzystając z tej strony internetowej, za wyjątkiem osób ubiegających się o wizy A, G lub NATO. Prosimy sprawdzić jak ubiegać się o wizy A, G, lub NATO tutaj

Aby zakwalifikować się do zwolnienia z rozmowy z konsulem, trzeba odpowiedzieć na kwalifikujące pytania on-line lub zadzwonić pod numer infolinii

Aby umówić się na spotkanie, należy podać trzy informacje:

 • Dane z Państwa paszportu
 • Numer potwierdzenia wpłaty(aby uzyskać pomoc w odnalezieniu tego numeru, należy kliknąć tutaj)
 • Dziesięciocyfrowy (10) numer kodu kreskowego ze strony potwierdzającej złożenie formularza DS-160.

Krok 4

Można dostarczyć wszystkie wymienione poniżej dokumenty do jednego z biur Mail Boxes Etc., które dostarczy dokumenty do Ambasady lub Konsulatu bezpłatnie.

 • Interview Waiver Confirmation Letter (wygenerowany podczas rejestracji on-line).
 • Ważny paszport oraz wszystkie paszporty z ważną wiza do USA.
 • Potwierdzenie wypełnienia elektronicznego wniosku DS-160 (jedna kartka z kodem kreskowym i zdjęciem).
 • Inne dokumenty, w zależności od kategorii wizowej, I-20 dla wiz F i M, książeczka marynarska i list od pracodawcy dla wiz C1/D.

Aby wyświetlić listę lokalizacji biur MBE, do których można dostarczyć dokumenty, należy kliknąć tutaj.

Można również zamówić kuriera UPS pod wskazany adres lub dostarczyć dokumenty do wybranego punktu odbioru .

 • Należy wysłać maila na jeden z adresów: mbe2861@mbe.pl (Warszawa) lub mbe005@mbe.pl (Kraków) . Na tej podstawie MBE wyśle instrukcję jak dokonać płatności 36,90 złotych za usługę
 • Po wysłaniu dowodu przelewu MBE wyśle w zalączeniu etykietę, którą należy wydrukować, a następnie nakleić na kopertę.

Proces wizowy może trwać do 10 dni roboczych. Zastrzegamy sobie prawo do wezwania na indywidualną rozmowę z konsulem każdej osoby starającej się o wizę.

Ubieganie się o wizę nieimigracyjną.