Jesteś tutaj: Strona główna / Przedłożenie dokumentów wymaganych na podstawie paragrafu 221(g)

Dostarczenie dokumentów wymaganych na podstawie paragrafu 221(g)

Na tej stronie:


Informacje ogólne

Ambasada Stanów Zjednoczonych może wystosować pismo na podstawie paragrafu 221(g) z prośbą o dostarczenie dodatkowych dokumentów lub informacji w związku z wnioskiem o wizę. Wniosek zostanie wstrzymany w Ambasadzie do czasu dostarczenia tych dokumentów.

Wszystkie dokumenty i informacje wymagane na podstawie paragrafu 221(g) należy dostarczyć do najbliższego biura TNT w ciągu roku od otrzymania pisma na podstawie paragrafu 221(g). Niedostarczenie wymaganych informacji w ciągu jednego roku będzie skutkować zawieszeniem wniosku o wizę. Należy złożyć wówczas nowy wniosek o wizę i wnieść wszelkie wymagane opłaty, aby kontynuować procedurę ubiegania się o wizę.

Jak dostarczyć dokumenty wymagane na podstawie paragrafu 221(g)

Oryginalne dokumenty za pośrednictwem poczty
Jeśli otrzymaliście Państwo instrukcje by wysłać oryginały dokumentów pocztą proszę postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

Krok 1

Proszę kliknąć tutaj aby wydrukować potwierdzenie wysłania dokumentów. Dokument należy wypełnić ręcznie.

Krok 2

Należy udać się do najbliższego biura TNT. Proszę zabrać ze sobą potwierdzenie wysłania dokumentów zgodnie z paragrafem 221(g), pismo otrzymane na mocy paragrafu 221(g) z Ambasady oraz wszystkie dokumenty wymienione w piśmie otrzymanym na mocy paragrafu 221(g) (w tym paszport, zgodnie z instrukcjami otrzymanymi z Ambasady).

Krok 3

Proszę dostarczyć dokumenty (w tym paszport, jeśli wymagany) do biura odbioru dokumentów TNT. TNT wyda kopię listu przewozowego jako potwierdzenie odbioru dokumentów.

Krok 4

TNT dostarczy dokumenty do Ambasady.

Krok 5

Gdy Ambasada przeprowadzi wszystkie czynności związane z danym wnioskiem wizowym zwróci dokumenty do TNT. TNT zwróci dokumenty i paszport w wybranym punkcie odbioru dokumentów. Jeśli wiza została wydana, będzie znajdować się w paszporcie. Mogą Państwo również otrzymać nowe pismo na podstawie paragrafu 221(g) zawierające dodatkowe wymagania z Ambasady.