W dniu 22 kwietnia 2020 roku Prezydent Trump podpisał proklamację o wstrzymaniu wjazdu do Stanów Zjednoczonych pewnej grupy imigrantów, którzy stanowiliby zagrożenie dla amerykańskiego rynku pracy podczas ożywienia gospodarczego po wybuchu pandemii COVID-19. Proklamacja obowiązuje od godziny 23:59 czasu EDT (czas wschodnioamerykański letni) w dniu 23 kwietnia przez okres 60 dni, chyba, że zostanie on przedłużony przez Prezydenta. Proklamacji nie podlegają następujące osoby: obywatele amerykańscy, stali rezydenci oraz osoby posiadające ważne wizy imigracyjne wydane przed datą wejścia w życie proklamacji. Proklamacja nie spowoduje cofnięcia już wydanych ważnych wiz. Rutynowe usługi wizowe zostały zawieszone w amerykańskich placówkach na całym świecie, ale jeśli dostępne środki pozwolą, ambasady i konsulaty będą nadal świadczyć usługi wizowe w sytuacjach nagłych i krytycznych dla osób, które nie podlegają prezydenckiej proklamacji.
Pełny tekst prezydenckiej proklamacji jest dostępny na stronie Białego Domu: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspending-entry-immigrants-present-risk-u-s-labor-market-economic-recovery-following-covid-19-outbreak/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA NA TEMAT KORONAWIRUSA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WIZĘ:

Od 16 marca 2020, Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie i Konsulat Generalny w Krakowie odwołują większość spotkań w sprawie wiz imigracyjnych i nieimigracyjnych poza składaniem wniosków o wydanie dokumentu wjazdu dla stałych rezydentów (boarding foils).

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie i Konsulat Generalny w Krakowie nie przyjmują dokumentów od osób zwolnionych z rozmowy z konsulem ani korespondencji związanej z odmową wizy na podstawie paragrafu 221g.

Obecnie nie jesteśmy w stanie podać dokładnej daty wznowienia usług wizowych, ale nastąpi to jak tylko będzie możliwe. Opłata wizowa jest ważna przez rok w kraju, w którym została wniesiona. W sytuacjach wymagających pilnego wyjazdu prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronie https://pl.usembassy.gov/pl/visas-pl/ lub kontakt z infolinią pod numerem +48 22 307 13 61, gdzie uzyskają Państwo informacje na temat spotkania w trybie pilnym.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pilna informacja na temat koronoawirusa dla osób ubiegających się o wizę: wjazd cudzoziemców, którzy przebywali w jednym z niżej wymienionych krajów w ciągu 14 dni przed przybyciem do portu wjazdu do Stanów Zjednoczonych, jest zawieszony zgodnie z proklamacją prezydencką  9984,  9992,  9993,  9996        i kolejną proklamacją wydaną 24 maja 2020 r.:

  • Brazylii
  • Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z wyłączeniem terytoriów zamorskich poza Europą
  • Republice Irlandii
  • 26 krajach należących do strefy Schengen (obejmującej Austrię, Belgię, Czechy, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandię, Włochy, Łotwę, Liechtenstein, Litwę, Luksemburg, Maltę, Holandię, Norwegię, Polskę, Portugalię, Słowację, Słowenię, Hiszpanię, Szwecję i Szwajcarię)
  • Islamskiej Republiki Iranu
  • Chińskiej Republice Ludowej, z wyłączeniem Specjalnych Regionów Administracyjnych Hongkongu i Makau

Zawieszenie wjazdu nie dotyczy pewnych wyjątków, takich jak legalni stali rezydenci i niektórzy członkowie rodziny obywateli USA, wśród innych wyjątków wymienionych w proklamacjach. Jeśli mieszkają Państwo, ostatnio podróżowali lub zamierzają podróżować do krajów wymienionych powyżej przed planowaną podróżą do Stanów Zjednoczonych, zalecamy przełożenie umówionego spotkania w sprawie wizy na co najmniej 14 dni po wyjeździe z danego kraju (krajów). Ponadto, jeśli mają Państwo objawy grypopodobne lub podejrzewają Państwo, iż byli narażeni na kontakt z nowym koronawirusem, zdecydowanie zachęcamy do przełożeniea umówionego spotkania w sprawie wizy o co najmniej 14 dni. Zmiana terminu jest bezpłatna, a opłata wizowa jest ważna przez rok w kraju, w którym została wniesiona. W przypadku pytań dotyczących zmiany terminu wizyty konsularnej prosimy o kontakt pod adres: support-poland@ustraveldocs.com w celu uzyskania szczegółowych informacji.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Polska została formalnie włączona do Programu Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program). Od 11 listopada 2019 r. Elektroniczny System Autoryzacji Podróży (ESTA) jest już dostępny dla obywateli Polski.

Prosimy zapoznać się z Informacjami oraz Często Zadawanymi Pytaniami dotyczącymi podróżowania bez wizy do Stanów Zjednoczonych. Podróżni mogą uzyskać ogólne informacje na temat Programu Ruchu Bezwizowego na stronie https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/tourism-visit/visa-waiver-program.html, oraz na temat ESTA na stronie https://esta.cbp.dhs.gov.   

Mount Rushmore - South Dakota

Witamy w Serwisie Informacji Wizowej dla Polski. Na tej stronie internetowej mogą Państwo znaleźć informację o wizach imigracyjnych i nieimigracyjnych do USA i wymaganiach jakie należy spełnić, aby się o nie ubiegać. Mogą Państwo także dowiedzieć się jak uiścić opłatę wizową oraz zarezerwować spotkanie wizowe w Ambasadzie USA w Warszawie lub Konsulacie Generalnym w Krakowie.

To jest oficjalna strona informacji wizowej biur konsularnych U.S.A. w Polsce.