30 stycznia 2021 r. prezydent Biden podpisał Prezydencką Proklamację zatytułowaną „Zniesienie dyskryminujących zakazów wjazdu do Stanów Zjednoczonych ”. Proklamacja ta znosi ograniczenia w podróżowaniu na mocy proklamacji prezydenckich 9645 i 9983, które wstrzymały wjazd do Stanów Zjednoczonych niektórych obywateli z Birmy, Erytrei, Iranu, Kirgistanu, Libii, Nigerii, Korei Północnej, Somalii, Sudanu, Syrii, Tanzanii, Wenezueli i Jemenu w zależności od rodzaju wizy. Więcej informacji można znaleźć tutaj.


Z dniem 26 stycznia, Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) będą wymagać od wszystkich pasażerów linii lotniczych przylatujących do Stanów Zjednoczonych przedstawienia negatywnego wyniku testu na COVID-19, wykonanego w ciągu 72 godzin przed wylotem. W wypadku przypadku braku testu z wynikiem negatywnym, linie lotnicze będą zmuszone odmówić takim przez pasażerom przyjęcia na pokład. Wymóg ten jest niezależny od procesu ubiegania się o wizę. Wszystkie Prezydenckie Proklamacje ograniczające podróżowanie z powodu COVID-19 pozostają w mocy i nadal mają zastosowanie w stosunku do potencjalnych podróżnych, niezależnie od ich wyników testów lub statusu szczepień. Osoby podróżujące na podstawie zezwolenia ze względu na interes narodowy USA (NIE), również podlegają wszystkim obowiązującym wymogom dotyczącym przedstawienia negatywnych wyników testów przed wyjazdem.


Jako placówka dyplomatyczna USA w Polsce jesteśmy świadomi, że wiele osób ubiegających się o wizę uiściło opłatę za rozpatrzenie wniosku wizowego i nadal czeka na umówienie wizyty. Dokładamy wszelkich starań, aby przywrócić wszystkie rutynowe operacje wizowe tak szybko i bezpiecznie, jak to możliwe. Jednocześnie zapewniamy, że przedłużymy ważność Państwa opłaty wizowej (tak zwanej opłaty MRV) do 31 grudnia 2021 r., aby dać szansę wszystkim wnioskodawcom, którzy nie byli w stanie umówić się na rozmowę z konsulem w wyniku zawieszenia rutynowych czynności konsularnych, możliwość umówienia się na spotkanie wizowe w ramach uiszczonej już opłaty. Opłata MRV może zostać wykorzystana do zaplanowania spotkania na rozmowę kwalifikacyjną w kraju, w którym została dokonana.  Prosimy o dalsze monitorowanie tej strony w celu uzyskania informacji o tym, kiedy wrócimy do rutynowych operacji wizowych.


Z dniem 20 lipca 2020 Ambasada Amerykańska w Warszawie i Konsulat Generalny w Krakowie wznowiły niektóre nieimigracyjne usługi wizowe włączając wizy F, M, niektóre kategorie wiz J (lekarz, osoba wyjeżdzająca w ramach programu rządowego, profesor uniwersytecki, pracownik naukowy, naukowiec przeprowadzający krótkoterminowe badania, specjalista, uczeń szkoły średniej i student szkoły wyższej / uniwersytetu), wizy C1 / D, E, I, O i P oraz niektóre wizy imigracyjne, w tym IR1, IR2, CR1 i CR2.

W pilnych sprawach, gdy muszą Państwo udać się w podróż natychmiast, należy postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi na https://www.ustraveldocs.com/pl_pl/pl-niv-expeditedappointment.asp, aby umówić się na pilną wizytę.


Zawieszenie wjazdu niektórych cudzoziemców, stanowiących zagrożenie dla amerykańskiego rynku pracy: 31 grudnia 2020 r. prezydent podpisał Prezydencką Proklamację o o zawieszeniu wjazdu cudzoziemców, którzy nadal stanowią zagrożenie dla rynku pracy Stanów Zjednoczonych. Ta proklamacja przedłuża Prezydenckie Proklamacje (PP) 10014 i 10052 do 31 marca 2021 r. P.P. 10014 szawiesza wjazd do Stanów Zjednoczonych niektórych osób ubiegających się o wizę imigracyjną, podczas gdy, P.P. 10052 zawiesza wjazd do Stanów Zjednoczonych niektórych osób ubiegających się o wizę nieimigracyjną, które stanowią zagrożenie dla amerykańskiego rynku pracy podczas ożywienia gospodarczego w następstwie po wybuchu pandemii koronawirusa. Zawieszenie wymienione w P.P. 10052 dotyczy w szczególności osób ubiegających się o wizy H-1B, H-2B i L-1; osób ubiegających się o wizę J-1 uczestniczących w praktykach, stażach, nauczycieli, opiekunów na obozach, au pair lub osób uczestniczących w programach Summer Work & Travel oraz ich współmałżonków lub dzieci, którzy ubiegają się o wizy H-4, L-2 lub J-2. Proklamacji nie podlegają obywatele Stanów Zjednoczonych, stali rezydenci i cudzoziemcy, którzy przebywają lub przebywali w Stanach Zjednoczonych oraz osoby, które w dniu jej wejścia w życie posiadały ważne wizy nieimigracyjne lub imigracyjne.


Proklamacja Prezydenta 10014 przewidują wyjątki od swoich ograniczeń dla pewnych kategorii wiz imigracyjnych i nieimigracyjnych Pełny tekst proklamacji prezydenckich jest dostępny na stronie Białego Domu pod adresem: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspending-entry-aliens-present-risk-u-s-labor-market-following-coronavirus-outbreak/

Prezydenckie Proklamacje zawieszające wjazd cudzoziemców, którzy fizycznie byli obecni w niektórych krajach w ciągu 14 dni przed ich wjazdem lub próbą wjazdu do Stanów Zjednoczonych (Prezydenckie Proklamacje 9984, 9992, 9993, 9996 i 10041) oraz Prezydenckie Proklamacje zawieszające wejście niektórych imigrantów i nieimigrantów, którzy stanowią zagrożenie dla amerykańskiego rynku pracy po wybuchu koronawirusa (Proklamacje Prezydenta 10014 i 10052), pozostają w mocy. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tych proklamacji prezydenckich, kliknij tutaj.


Prosimy zapoznać się z często zadawanymi pytaniami, aby ustalić w jaki sposób ograniczenia mogą Państwa dotyczyć. Informacje na temat wiz imigracyjnych i programu DV znajdują się na naszej stronie internetowej.


Polska została formalnie włączona do Programu Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program). Od 11 listopada 2019 r. Elektroniczny System Autoryzacji Podróży (ESTA) jest już dostępny dla obywateli Polski.

Prosimy zapoznać się z Informacjami oraz Często Zadawanymi Pytaniami dotyczącymi podróżowania bez wizy do Stanów Zjednoczonych. Podróżni mogą uzyskać ogólne informacje na temat Programu Ruchu Bezwizowego na stronie https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/tourism-visit/visa-waiver-program.html, oraz na temat ESTA na stronie https://esta.cbp.dhs.gov.


Mount Rushmore - South Dakota

Witamy w Serwisie Informacji Wizowej dla Polski. Na tej stronie internetowej mogą Państwo znaleźć informację o wizach imigracyjnych i nieimigracyjnych do USA i wymaganiach jakie należy spełnić, aby się o nie ubiegać. Mogą Państwo także dowiedzieć się jak uiścić opłatę wizową oraz zarezerwować spotkanie wizowe w Ambasadzie USA w Warszawie lub Konsulacie Generalnym w Krakowie.

To jest oficjalna strona informacji wizowej biur konsularnych U.S.A. w Polsce.