Jako misja dyplomatyczna USA w Polsce jesteśmy świadomi, że wiele osób ubiegających się o wizę uiściło opłatę za rozpatrzenie wniosku wizowego i nadal czeka na umówienie wizyty. Dokładamy wszelkich starań, aby przywrócić wszystkie rutynowe operacje wizowe tak szybko i bezpiecznie, jak to możliwe. Jednocześnie zapewniamy, że przedłużymy ważność Państwa opłaty wizowej (tak zwanej opłaty MRV) do 31 grudnia 2021 r., aby dać szansę wszystkim wnioskodawcom, którzy nie byli w stanie umówić się na rozmowę z konsulem w wyniku zawieszenia rutynowych czynności konsularnych, możliwość umówienia się na spotkanie wizowe w ramach uiszczonej już opłaty. Prosimy o dalsze monitorowanie tej strony w celu uzyskania informacji o tym, kiedy wrócimy do rutynowych operacji wizowych. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Z dniem 20 lipca 2020 Ambasada Amerykańska w Warszawie i Konsulat Generalny w Krakowie wznowiły niektóre nieimigracyjne usługi wizowe włączając wizy F, M, niektóre kategorie wiz J (lekarz, osoba wyjeżdzająca w ramach programu rządowego, profesor uniwersytecki, pracownik naukowy, naukowiec przeprowadzający krótkoterminowe badania, specjalista, uczeń szkoły średniej i student szkoły wyższej / uniwersytetu), wizy C1 / D, E, I, O i P oraz niektóre wizy imigracyjne, w tym IR1, IR2, CR1 i CR2. Opłata MRV jest ważna i może zostać wykorzystana do zaplanowania spotkania na rozmowę kwalifikacyjną w kraju, w którym została dokonana, w ciągu roku od daty płatności.

W pilnych sprawach, gdy muszą Państwo udać się w podróż natychmiast, należy postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi na https://www.ustraveldocs.com/pl_pl/pl-niv-expeditedappointment.asp, aby umówić się na pilną wizytę.

Kandydaci ubiegający się o kategorie H1B, H2B, L1 i niektóre kategorie J oraz osoby pozostające na ich utrzymaniu objęte Proklamacją Prezydenta 10052 powinni wyznaczyć spotkanie tylko wtedy, gdy mają powody sądzić, że kwalifikują się jako jeden z wyjątków wymienionych w Proklamacji tutaj.

Prezydenckie Proklamacje zawieszające wjazd cudzoziemców, którzy fizycznie byli obecni w niektórych krajach w ciągu 14 dni przed ich wjazdem lub próbą wjazdu do Stanów Zjednoczonych (Prezydenckie Proklamacje 9984, 9992, 9993, 9996 i 10041) oraz Prezydenckie Proklamacje zawieszające wejście niektórych imigrantów i nieimigrantów, którzy stanowią zagrożenie dla amerykańskiego rynku pracy po wybuchu koronawirusa (Proklamacje Prezydenta 10014 i 10052), pozostają w mocy. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tych proklamacji prezydenckich, kliknij tutaj.

Prosimy zapoznać się z często zadawanymi pytaniami, aby ustalić w jaki sposób ograniczenia mogą Państwa dotyczyć. Informacje na temat wiz imigracyjnych i programu DV znajdują się na naszej stronie internetowej.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Polska została formalnie włączona do Programu Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program). Od 11 listopada 2019 r. Elektroniczny System Autoryzacji Podróży (ESTA) jest już dostępny dla obywateli Polski.

Prosimy zapoznać się z Informacjami oraz Często Zadawanymi Pytaniami dotyczącymi podróżowania bez wizy do Stanów Zjednoczonych. Podróżni mogą uzyskać ogólne informacje na temat Programu Ruchu Bezwizowego na stronie https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/tourism-visit/visa-waiver-program.html, oraz na temat ESTA na stronie https://esta.cbp.dhs.gov.   

Mount Rushmore - South Dakota

Witamy w Serwisie Informacji Wizowej dla Polski. Na tej stronie internetowej mogą Państwo znaleźć informację o wizach imigracyjnych i nieimigracyjnych do USA i wymaganiach jakie należy spełnić, aby się o nie ubiegać. Mogą Państwo także dowiedzieć się jak uiścić opłatę wizową oraz zarezerwować spotkanie wizowe w Ambasadzie USA w Warszawie lub Konsulacie Generalnym w Krakowie.

To jest oficjalna strona informacji wizowej biur konsularnych U.S.A. w Polsce.