Osoby ubiegające się o wizę, które nie są obywatelami Polski, mogą umówić się na rozmowę z konsulem w Ambasadzie USA w Warszawie lub w Konsulacie Generalnym USA w Krakowie tylko wtedy, gdy obecnie mieszkają w Polsce. Więcej informacji dostępnych jest na stronie Umówienie terminu rozmowy.


Z dniem 26 stycznia, Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) będą wymagać od wszystkich pasażerów linii lotniczych przylatujących do Stanów Zjednoczonych przedstawienia negatywnego wyniku testu na COVID-19, wykonanego w ciągu 72 godzin przed wylotem. W wypadku przypadku braku testu z wynikiem negatywnym, linie lotnicze będą zmuszone odmówić takim przez pasażerom przyjęcia na pokład. Wymóg ten jest niezależny od procesu ubiegania się o wizę. Wszystkie Prezydenckie Proklamacje ograniczające podróżowanie z powodu COVID-19 pozostają w mocy i nadal mają zastosowanie w stosunku do potencjalnych podróżnych, niezależnie od ich wyników testów lub statusu szczepień. Osoby podróżujące na podstawie zezwolenia ze względu na interes narodowy USA (NIE), również podlegają wszystkim obowiązującym wymogom dotyczącym przedstawienia negatywnych wyników testów przed wyjazdem.


Jako placówka dyplomatyczna USA w Polsce jesteśmy świadomi, że wiele osób ubiegających się o wizę uiściło opłatę za rozpatrzenie wniosku wizowego i nadal czeka na umówienie wizyty. Dokładamy wszelkich starań, aby przywrócić wszystkie rutynowe operacje wizowe tak szybko i bezpiecznie, jak to możliwe. Jednocześnie zapewniamy, że przedłużymy ważność Państwa opłaty wizowej (tak zwanej opłaty MRV) do 30 września 2022 r., aby dać szansę wszystkim wnioskodawcom, którzy nie byli w stanie umówić się na rozmowę z konsulem w wyniku zawieszenia rutynowych czynności konsularnych, możliwość umówienia się na spotkanie wizowe w ramach uiszczonej już opłaty. Opłata MRV może zostać wykorzystana do zaplanowania spotkania na rozmowę kwalifikacyjną w kraju, w którym została dokonana.  Prosimy o dalsze monitorowanie tej strony w celu uzyskania informacji o tym, kiedy wrócimy do rutynowych operacji wizowych.


Z dniem 20 lipca 2020 Ambasada Amerykańska w Warszawie i Konsulat Generalny w Krakowie wznowiły niektóre nieimigracyjne usługi wizowe włączając wizy F, M, niektóre kategorie wiz J (lekarz, osoba wyjeżdzająca w ramach programu rządowego, profesor uniwersytecki, pracownik naukowy, naukowiec przeprowadzający krótkoterminowe badania, specjalista, uczeń szkoły średniej i student szkoły wyższej / uniwersytetu), wizy C1 / D, E, I, O i P oraz niektóre wizy imigracyjne, w tym IR1, IR2, CR1 i CR2.

W pilnych sprawach, gdy muszą Państwo udać się w podróż natychmiast, należy postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi na https://www.ustraveldocs.com/pl_pl/pl-niv-expeditedappointment.asp, aby umówić się na pilną wizytę.


Sekretarz Blinken, w porozumieniu z Departamentem Bezpieczeństwa Wewnętrznego, tymczasowo rozszerzył możliwość odstąpienia od wymogu bezpośredniej rozmowy urzędników konsularnych z osobami ubiegającymi się o wizę nieimigracyjną tej samej kategorii. Uprzednio tylko wnioskodawcy, których wiza nieimigracyjna straciła ważność w ciągu 24 miesięcy kwalifikowali się do zwolnienia z rozmowy z konsulem. Sekretarz tymczasowo przedłużył termin wygaśnięcia do 48 miesięcy. Powyższe warunki będą obowiązywać do 31 grudnia 2021 r. Zmiana ta umożliwi urzędnikom konsularnym rozpatrywanie niektórych wniosków o wizę nieimigracyjną ograniczając jednocześnie liczbę osób, które muszą stawić się w wydziale konsularnym, zmniejszając w ten sposób ryzyko przeniesienia wirusa COVID-19 na inne osoby ubiegające się o wizę oraz na personel konsularny. Zachęcamy podróżnych do odwiedzenia strony internetowej najbliższej ambasady lub konsulatu USA w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat obecnie dostępnych usług, a także aby uzyskać informację o warunkach ubiegania się o wizę bez konieczności odbycia rozmowy w placówce konsularnej.


Wjazd cudzoziemców, którzy przebywali w jednym z niżej wymienionych krajów w ciągu 14 dni przed planowanym wjazdem do Stanów Zjednoczonych, jest zawieszony zgodnie z proklamacjami prezydenckimi 9984, 9992, 10143 i proklamacją z 30 kwietnia 2021:

  • Indie (dotyczy tylko wiz nieimigracyjnych);
  • Południowa Afryka;
  • Brazylia;
  • Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z wyłączeniem terytoriów zamorskich poza Europą;
  • Irlandia;
  • 26 krajów strefy Schengen (Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Liechtenstein, Litwę, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry i Włochy);
  • Iran; oraz
  • Chiny z wyłączeniem Specjalnych Regionów Administracyjnych Hongkongu i Makao.

Zawieszenie wjazdu nie dotyczy pewnych wyjątków, takich jak legalni stali rezydenci USA i niektórzy członkowie rodziny obywateli USA i legalnych stałych rezydentów, wśród innych wyjątków wymienionych w proklamacjach. Jeśli mieszkają Państwo, ostatnio podróżowali lub zamierzają przejeżdżać tranzytem lub podróżować do wyżej wymienionych krajów przed planowaną podróżą do Stanów Zjednoczonych, zalecamy odroczenie terminu rozmowy w sprawie wizy na co najmniej 14 dni od daty wyjazdu z tych krajów. Ponadto, jeśli mają Państwo objawy grypopodobne lub podejrzewają Państwo, iż byli narażeni na kontakt z nowym koronawirusem, zdecydowanie zachęcamy odroczenie terminu rozmowy w sprawie wizy o co najmniej 14 dni. Kliknij tutaj, aby uzyskać dodatkowe informacje.


Prosimy zapoznać się z często zadawanymi pytaniami, aby ustalić w jaki sposób ograniczenia mogą Państwa dotyczyć. Informacje na temat wiz imigracyjnych i programu DV znajdują się na naszej stronie internetowej.


Mount Rushmore - South Dakota

Witamy w Serwisie Informacji Wizowej dla Polski. Na tej stronie internetowej mogą Państwo znaleźć informację o wizach imigracyjnych i nieimigracyjnych do USA i wymaganiach jakie należy spełnić, aby się o nie ubiegać. Mogą Państwo także dowiedzieć się jak uiścić opłatę wizową oraz zarezerwować spotkanie wizowe w Ambasadzie USA w Warszawie lub Konsulacie Generalnym w Krakowie.

To jest oficjalna strona informacji wizowej biur konsularnych U.S.A. w Polsce.