Mga Visa para sa mga Bata

T: Kailangan ba ng visa ang mga bata?
S: Lahat ng mga magbibiyahe, pati mga bata, ay nangangailangan ng visa sa pagbiyahe sa Estados Unidos o dapat maging karapat-dapat bumiyahe nang walang visa sa pamamagitan ng ispesyal na programa gaya ng Program ng Pagsuko ng Visa.

T: Nagbabayad ba ng parehong application fee para sa mga bata nang tulad sa mga mas matatanda?
S: Oo, nagbabayad sila.