Diplomats at Kinatawan ng Pamahalaan

Paglalarawan

Ang A-1, A-2, at G-1 hangang G-4 na mga visa ay maaring ibigay sa mga opisyal ng pamahalaan para sa opisyal na biyahe sa Estados Unidos. Sa pangkalahatan,ang uri ng visa na kailangan ng isang diplomat o ibang opisyal ng pamahalaan ay batay sa dahilan ng kanilang pagbiyahe sa Estados Unidos. May mga katangi-tanging kinakailangan na dapat maibigay ng mga apliaknte upang makakuha ng A, G or NATO na mga visa sa ilalim ng batas ng U.S. sa imigrasyon.

Para sa dagdag impormasyon, mangyaring kumonsulta sa inyong pamahalaan o opsinang administratibo ng ahensiya na abala ukol sa mga visa. Huwag magbayad ng MRV fee sa pamamagitan ng site na ito, dahil hindi ito maibabalik. Maaari din kayo pumasyal sa Website of the Department of State.

Para sa karagdagang impormasyon sa A, G, at C-3 na mga visa, mangyaring pumasyal dito.