Pag renew ng aking Visa (FMJ)

Sa pahinang ito:


Pangkalahatang Ideya

Ang mga biyaherong paulit ulit na pumapasok sa Estados Unidos ay maaaring, sa ilalim ng ilang mga pangyayari , ay i-renew ang kanilang visa nang hindi pumupunta sa Embahada ng Estados Unidos para sa isang interbyu . Kung matugunan mo ang mga kwalipikasyon ng Interview Waiver, maari mong ipadala  ang aplikasyon ng iyong visa sa isang  tanggapan ng LBC courier.

Mga Kwalipikasyon

Maaari kang maging eligible para mag-apply ng U.S. visa nang hindi kailangan ma-interview ng personal kung ikaw ay pasok sa mga sumusunod na visa categories:

 F1 – Students (academic)

M1 – Students (vocational)

J1 – Exchange Visitor (academic, professors, research scholars, short term scholars or specialist)

Ang mga aplikante ng visa na mamamayan ng Pilipinas o mga mamamayan ng isang bansa na lumalahok sa Visa Waiver Program (VWP) ay maaari ding maka-avail ng interview waiver kahit na nag-a-apply sa labas ng kanilang consular district.

Paano Mag-apply

Hakbang  1

Bayaran ang visa application fee. http://www.ustraveldocs.com/ph/ph-niv-paymentinfo.asp 

Hakbang 2

Kumpletuhin ang Nonimmigrant Visa Electronic Application (DS-160) form. Matapos kumpletuhin ang form, i-print at i-save ang iyong confirmation page. 

Hakbang 3

Magrehistro ng isang account sa https://cgifederal.secure.force.com/SiteRegister?country=Philippines&language=en_US

Mangyaring sagutin ng mabuti ang mga tanong.

Kung ikaw ay kwalipikado para magsumite ng Interview waiver,  makakatanggap ka ng isang Interview Waiver submission na sulat na naglalaman ng isang dokumento para sa checklist. I-print ang dalawang kopya ng Confirmation letter pang Interview Waiver (isa para sa iyong mga tala at iba pa upang isumite sa inyong aplikasyon ). I-drop off ang iyong pasaporte kasama ang nakalistang dokumento nabanggit sa Confirmation letter sa anumang LBC outlet. Mangayaring isama ang mga sumusunod: 

  • Isang kopya ng Confirmation letter Interview Waiver (** Mangyaring tandaan: ang bawat isang aplikante ay dapat magsumite tig-iisang Interview Waiver Confirmation Letter)
  • Ang kasalukuyan at lumang pasaporte na naglalaman ng nakaraang B1/B2 visa.
  • Dalawang pirasong larawan na 2X2 inches, colored, puti ang background, na walang anumang pag-aayos na ginawa na kinunan sa loob ng huling anim na buwan. Ang iyong larawan ay dapat ipakita ang parehong tainga , ang kilay ay dapat na nakalantad at kailangan mong magkaroon ng isang neutral expression (hindi nakikita ang ngipin at hindi nakangiti ). Ang mga alituntunin hingil sa larawan ay mababasa sa http://www.ustraveldocs.com/ph/ph-niv-photoinfo.asp). TANDAAN NA HUWAG MAG SUMITE NG LARAWAN NA GINAMIT SA HULING VISA. Ang hindi pagsumite ng nakatakdang lawaran ay maaaring magpatagal sa pagproseso ng inyong bisa.PLEASE DO NOT SUBMIT THE SAME PHOTOGRAPH THAT APPEARED ON  YOUR PREVIOUS VISA. Failure to submit a valid photograph will delay the processing of your visa application.

** Mangyaring siguraduhin na ang lahat ng mga nabanggit sa itaas ay kasama sa iyong Interview Waiver application. Ang hindi pagsama ng lahat ng mga nabanggit - kabilang na ang isang bagong larawan at DS-160 application - ay magreresulta sa pagbabalik ng iyong application sa pamamagitan ng courier. 

Hakbang 4

Mangyaring ihatid ang iyong mga dokumento para sa Interview Waiver serbisyo sa anumang LBC outlet. : https://www.lbcexpress.com/LBCBranchesODZ 

Hakbang 5

Kung ang iyong aplikasyon ay naaprubahan, ang iyong pasaporte at visa ay ihahatid sa address na iyong ibinigay. Mangyaring Tandaan : Ang paggamit ng serbisyo ng Interview waiver ay hindi ginagarantiya ang visa issuance . Sa ilang sitwasyon, maaaring ikaw ay kinakailangang pumunta para sa isang interbyu ng visa sa Embahada ng Estados Unidos. Kung isusumite mo ang isang hindi kumpleto at / o hindi tamang application, o kung hindi mo matugunan ang mga pamantayan na nakalista sa itaas , ibabalik naming ang iyong application sa pamamagitan ng courier at bibigyan ka ng instruction upang mag-iskedyul ng isang interbyu. Dapat mong isumite ang iyong application nang maaga ng iyong nakaplanong paglalakbay, upang mabigayang oras ang posibilidad kakailanganin ang isang visa interbyu.