Mga Visa Fees

Sa Pahinang ito:


Pangkalahatang-ideya

Ang mga nag-aaply ng bisa, kabilang ang mga bata ay kinakailangang magbayad ng non-refundable, non-transferable visa application fee na kung minsan ay tinutukoy bilang MRV fee bago mag-apply ng nonimmigrant visa. Ang visa fee ay kinakailangang bayaran kung ang bisa man ay issued o hindi. Ang uri ng bisa na iyong aaplayan ay makakapag-sabi kung magkano ang iyong babayaran. Itong webpage list visa application fee na nauugnay sa bawat uri ng nonimmigrant visa.

Tandaan lamang na ang tanging nakalista dito ay ang mga bayarin sa application para sa nonimmigrant visa. Ang imporamasyon para sa iba pang bayarin para sa visa na direktang binabayaran sa National Visa Center, sa US Embassy, o sa Department of Homeland Security ay matatagpuan dito.

Impormasyon sa Pagbabayad

Kahit na ang bayarin ay nakalista sa US dollars ang bayarin ay kailangang bayaran gamit ang lokal na pera. Maaring mo itong bayaran sa Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC) o online gamit ang PesoNet. Mga karagdagang impormasyon ay matatagpuan dito. Kung hahanap ng pinakamalapit na sangay ng RCBC, i-click ito.

Mga Pinagbabawal

Ang iyong visa application fee ay non-refundable at hindi ito pwedeng ilipat sa kahit sino man. Ang lahat ng bayad sa aplikasyon ng nonimmigrant visa (kilala rin bilang bayad sa MRV) na ginawa noong o pagkatapos ng Oktubre 1, 2022, ay may bisa sa loob ng 365 araw mula sa petsa na inisyu ang isang resibo. Ang mga aplikante ay dapat mag-iskedyul ng appointment sa pakikipanayam o magsumite ng aplikasyon para sa waiver ng pakikipanayam sa loob ng 365-araw mula sa petsa ng pagbabayad nito. Pakatandaan na ang mga aplikante ay dapat lamang mag-iskedyul ng kanilang pakikipanayam o magsumite ng kanilang aplikasyon sa waiver sa loob ng 365-araw. Hindi kinakailangan ang panayam ay dapat mangyari sa loob ng 365-araw. Ang lahat ng mga resibo para sa pagbabayad ng mga bayarin sa MRV na inisyu bago ang Oktubre 1, 2022, ay pinalawig hanggang Setyembre 30, 2023, at mananatiling may bisa hanggang sa petsang ito.

Tandaan: Ang mga aplikante ay limitado sa bilang na maari nilang i-reschedule ang kanilang appointment. Maaring magplano nang naayon ng sa gayon ay hindi na kinakailangang magsagawa ng isa pang bayad para sa visa application. Ang visa application ay non-refundable.

 

Mga Uri ng Bisa at Kundisyon na Walang Kaukulang Bayad

  • Mga aplikante pasa sa A, G, C-2, C-3, NATO, at diplomatic visas (as defined in 22 CFR 41.26)
  • Mga aplikante na may J visas na kabilang sa ilang official U.S. Government-sponsored educational at cultural exchanges
  • Kapalit ng isang machine-readable visa na kapag ang orihinal na bisa ay hindi maayos na naikabit o ang bisa ay kinakailangang ma-reissue na hindi kasalan ng aplikante
  • Ang mga aplikante na exempted sa pamamagitan ng international na kasunduan kabilang ang mga miyembro at kawani ng isang observer mission sa United Nations Headquarters na kinikilala ng UN General Assembly at ang kanilang mga pangunahing pangunahing pamilya
  • Ang mga aplikante na naglalakbay upang magbigay ng tiyak na mga kawang-gawang serbisyo
  • Mga empleyado ng U.S. Government na maglalakbay pasa sa official business
  • Ang magulang, kapatid, asawa o anak ng isang empleyado ng US Government na pinatay in line of duty na maglalakbay upang dumalo sa burol ng empleyado at/o libing; o isang magulang, kapatid, asawa, anak na lalaki o babae ng empleyado ng US Government na kritikal na nasaktan in the line of duty para dumalaw sa panahon ng emergency treatment at paggaling

Iba pang mga bayarin

  •  Blanket L Fees (Fraud Prevention and Detection Fee) Ang Principal Applicant ng isang Blanket L petition ay dapat magbayad ng US $500 para sa Fraud Prevention and Detection Fee. Ang nagpetisyon sa U.S. ay siyang magbabayad ng Fraud Prevention and Detection Fee para sa indibidwal na may petisyon na L, H-1B, at H-2B kapag nagfile ng petisyon sa USCIS