Mga Alituntunin at Kundisyon

Matatagpuan sa Pahingan Ito:


 

Gamit at Pag kolekta ng Impormasyon

Ang Department of State ng Estados Unidos ay kinontrata ang CGI upang magbigay ng pangkalahatang impormasyon at administrative na serbisyo na may kaugnayan sa mga application ng visa sa U.S. Ang Visa Application Center ay nagbibigay ng pangsuportang serbisyo gaya ng pagkolekta ng mga application at biometric data, pagtulong sap ag-iiskedyul ng Embassy o Consulate appointments, at pagsuporta sa mga aplikante na may call center at delivery services ng dokumento.  Upang makapagbigay ng mga serbisyong ito, ang CGI ay nangongolekta ng personal na impormasyon kabilang ang ngunit hindi limitado sa : pangalan, address, petsa ng kapanganakan, numero ng pasaporte, Internet Protocal (IP) address, at iba pang mga data points.  Ang lahat ng impormaston na nakolekta sa pamamagitan ng serbisyong ito ay nakuhaan na at naka-imbak sa mga computer systems na pinanatili ng Estado Unidos, alinsunod sa kontrtata ni CGI sa DOS.

MRV Fees

 • Kung nakatagpo ka ng isang error sa iyong pagbabayad o naniniwala kang hindi matagumpay ang iyong pagbabayad, HUWAG BAYARAN ANG BAYAD SA IKALAWANG BESES DAHIL HINDI ITO IREFUND. Inirerekomenda naming suriin mo ang iyong bank account. Kung na-debit ang iyong bank account at hindi mo maiiskedyul ang iyong appointment, mangyaring makipag-ugnayan sa aming call center para sa karagdagang tulong.
 • Ang MRV Fees ay non-refundable at maaring gamitin sap ag-iiskedyul ng appointment sa loob ng isang taon ng pagbabayad o kung ano ang nakasaad sa paunawa ayon sa Visa Fee Validation Extension dahil sa suspensyon ng pagproses ng US visa.
 • Ang MRV fee ay maari lamang gamitin sa loob ng limitadong bilang ng pag rere-iskedyul. Kapag na-tag na sa isang profile o ginagamit para sa paunang appointment, ang MRV fee ay hindi na maaring ilipat sa ibang aplikante.
 • Ang lahat ng mga pagbabayad ay dapat na ginawa lamang sa lokal na pera at ay may-bisa lamang para sa mga appointment na naka-iskedyul sa bansa kung saan ang pagbabayad ay ginawa. MRV fees ay hindi maaaring ilipat sa isang U.S. Embahada / Konsulado sa labas ng bansa kung saan ang pagbabayad ay ginawa. Sa ganitong mga kaso , ang aplikante ay kailangan upang bumili ng isang bagong MRV fee sa bansa kung saan siya / siya nais na mag-aplay.
 • Ang mga pagbabayad na ginawa gamit ang isang deposit slip na nakalipas expiration date nito , o mga pagbabayad na ginawa gamit ang mga pamamaraan fee collection at vendor ay hindi nakalista sa aming website ay Bank at Pagpipilian sa Pagbabayad / Pay My Fee page Visa, maaaring maging sanhi ng mga sumusunod na mga isyu:
  • Pagkaantala sa pagproses ng pagbabayad
  • Underpayments na maaring mangailangan ng isa pang pagbabayad upang maabot ang buong halaga na dapat bayaran
  • Problema sa pagproseso ng pagbabayad na maaaring mangailangan na ang pagbabayad ay gagawin muli

Alamin ang Katayuan ng iyong Visa Application

Kung ikaw ay isang nonimmigrant applicant, maaari mong malaman ang katayuan ng iyong visa at DS-160 application, online, i-click ang salitang “here” at ilagay ang lokasyon ng interview at ng iyong bilang ng DS-160 barcode. Kung ikaw naman ay isang immigrant visa applicant maaari mong ilagay ang iyong case number.

Mga pagbabago sa Mga Pamamaraan at Mga Babayaran

Ang mga pamamaraan at mga baya ng U.S. Non-Immigrant at Immigrant visa ay hindi kontrolado ng CGI at maaring magbago ng walang abiso. Ang CGI ay hindi tumatanggap ng responsibilidad para sa anumang mga pagbabago sa mga pamamaraan o mga bayad at may karapatan upang ipasa ang pagtaas ng mga bayarin

Call Center

 • Ang aming call center ay nagbibigay ng pangkalahatang impormasyon sa linya kasama ang tagubiling ng U.S. Embahada / Konsulado.
 • Ang Call center agent ay hindi maaaring magbigay ng tulong sa pagkumpleto ng DS- 160/260 application form. Sila rin ay hindi maaaring payuhan ang aplikante sa klase ng visa na dapat nilang aplayan, o kilalanin ang tiyak na mga dokumento ng aplikante na nararapat niyang dalhin sa araw ng pakikipanayam.
 • Lahat na tawag na natanggap na sumusuporta sa serbisyo ay maaaring ma-record para sa kalidad at pagsasanay na layunin. Sa ganitong mga kaso , ang user (s) ay malalaman ng ganitong proseso at ang layunin bago magsimula ang anumang interaksyon.
 • Ang call center ay maaaring maabot sa pamamagitan ng telepono, email, o makipag-chat lamang sa pamamagitan ng impormasyon ng contact na ibinigay sa website.

Pagkoleta ng Data

Ang CGI ay pinoproseso ang personal na impormasyon na nakolekta sa pamamagitan ng website na ito para sa mga layunin ng sumusunod:

 • Pangangasiwa / pagtugon s katanungan at mga kahilingan ng Aplikante
 • Pagproseso sa kahilingan para sa mga aplikasyon ng visa at mga serbisyong pang appointmentProgress ng tracking ng aplikasyon

Authenticity

Ang CGI ay hindi mananagot para sa pagiging tunay o ganap na kawastuhan ng impormasyon na ibinigay ng sinomang  aplikante. Responsibilidad ng aplikante na masiguro na ang impormasyon na ibinigay sa CGI ay  wasto at tama.

Emergency Appointments

 • Ang isang kahilingan para sa isang emergency appointment ay maaari lamang gawin sa online sa pamamagitan profile ng aplikante ; ng aplikante nang personal, o sa pamamagitan ng kinatawan ng aplikante para sa kanila. Isang emergency appointment ay maaari lamang hiniling isang beses sa bawat application
 • Ang mga kahilingan na pang Emergency ay napapailalim sa Embahada / Konsulado para sa approval. Bago humiling ng emergency appointment , ang mga aplikante ay dapat na matiyak na sila ay may dokumentaryo katibayan upang patunayan ang pangangailangan ng madaliang pagkilos .
 • Ang mga cases na maaaring ituring na isang emergency ay maaaring magsama ng kagyat na mga medikal na pangangalaga para sa sarili o para sa isang kamag-anak o tagapag-empleyo na dapat samahan ; isang libing / kamatayan; kagyat na negosyo travel; o mag-aaral o exchange bisita. Mangyaring maingat na sundin ang mga pagtuturong nabanggit sa apply para sa isang Pinabilis Appointment pahina ng aming website.

Group Appointment

 • Ang isang kahilingan para sa isang group appointment ay maaari lamang gawin sa online sa profile ng coordinator ng grupo at ay napapailalim sa Embahada / Konsulado para sa approval
 • Sa sandaling ito ay naaprubahan , ang coordinator ng grupo ay maaaring mag-iskedyul ng group appointment, ngunit ang bawat aplikante ay dapat makumpleto ang kanyang / kanyang sariling Form DS-160 at magbayad ng MRV fee. Ang time frame na kung saan ang grupo ay maaaring naka-iskedyul na ay limitado; huwag kalimutan na suriin ang expiration date sa notification na natanggap sa pamamagitan ng coordinator ng grupo.

Availability ng appointment

 • Ang mga appointment ay ibinibigay sa sunud-sunod na batayan at nakadepende sa ilang pamantayan ng aplikante. Maaaring magkaroon ng hiwalay na proseso ang mga Embahada at Konsulado kung paano uunahin ang ilang kaso ng visa batay sa pamantayan na maaaring mag-iba o magbago. Ang CGI ay walang pananagutan sa pagtukoy sa mga pamantayang ito at hindi rin magagarantiya ng anumang appointment o iba pang mga serbisyo.

Paghihintay para sa pakikipanayam

 • Ang tinantyang oras ng paghihintay para makatanggap ng appointment sa panayam sa isang Embahada o Konsulado ng U.S. ay maaaring magbago at nakabatay sa aktwal na papasok na workload at staffing. Ito ay mga pagtatantya lamang at hindi ginagarantiyahan ang pagkakaroon ng appointment.

Passport delivery

 • Pasaporte ay inihatid lamang sa loob ng mahusay maglingkod lugar ng Pilipinas. Ang paghahatid ng address o lokasyon pickup maaari lamang ay nagbago bago ang petsa ng appointment. Kung ito pangangailangan upang maging nagbago , maaari itong gawin sa profile aplikante sa www.ustraveldocs.com website.
 • Ang mga Pasaporte na hindi nakolekta sa loob ng 7 araw ng kalendaryo , o hindi tinangap ng aplikante sa loob ng 7 araw, ay ibinalik sa kanya-kanyang U.S. Embahada / Konsulado. Ang mga aplikante ay pagkatapos ay kailangan upang kunin ang kanilang mga pasaporte / mga dokumento direkta mula sa U.S. Embahada / Konsulado.
 • Upang mangolekta ng mga pasaporte, ang aplikante ay dapat ipakita ang kanilang sariling orihinal, government- issued photo ID . Ang kinatawan ng pagkolekta ng isang pasaporte para sa mga aplikante ay dapat na magkaroon ng kanilang sariling orihinal, government issued photo ID , isang photocopy ng ID ng aplikante, at isang orihinal na sulat ng pahintulot. Para sa mga grupo , ang isa orihinal na sulat ng awtorisasyon para sa lahat ng mga aplikante sa grupo ay sapat.
 • Ang aplikante ay dapat , sa kanyang sariling risk , ay magiging responsable para sa pagkuha ng lahat ng mga makatwirang hakbang upang maiwasan ang hindi awtorisadong tao mula sa pagkolekta ng mga pasaporte.

Visa Issuance

Ang desisyon na mag-isyu o tanggihan ang isang visa application ay desisyon lamang ng Embahada o Konsulado. Ang VAC ay walang papel o impluwensiya sa ibabaw ng kinalabasan ng isang application at hindi nag-aalok ng anumang mga mapaghusga payo.

Internet-based Transfers

Ang Internet ay isang pandaigdigang kapaligiran, gamit ang Internet upang mangolekta at iproseso ang personal na data kinakailangang binubuo ng paghahatid ng data internationally. Sa pamamagitan ng pag-browse sa website na ito at pakikipag-usap sa elektronikong paraan sa CGI , ang mga aplikante kilalanin naiintindihan nila ito at sumasang-ayon sa CGI pagproseso ng personal na data sa ganitong paraan.

Ibang Websites

Ang CGI na website ay maaaring maglaman ng mga link sa iba pang mga website na kung saan ito ay hindi kontrolado ng CGI at hindi sakop ng patakaran sa privacy na ito. Kung ang aplikante ay iaccess ang ibang sites gamit ang mga links na nakita, ang mga operator ng nasabing sites ay maaring magkolekta ng impormasyon ng aplikante. Ang mga impormasyon ay maaring gamitin na alinsunod sa kanila policia na pangseguridad an maaring hindi alinsunod sa CGI. Wala alinman sa CGI , ang aming opisyal, empleyado , o mga ahente ay magkakaroon ng anumang responsibilidad o pananagutan ng anumang likas na katangian kahit ano pa man para sa mga iba pang mga website o anumang impormasyon na nakapaloob sa mga ito, wala sa kung saan ay na-verify o itinataguyod ng CGI o affiliates.

General

Ang nilalaman ng Terms and Conditions ay maaring mabago ano mang oras at maaring isailalim sa mga termino at nararapat na oras ng pag gamit.