How are we doing?

We're committed to monitoring the quality of the services and products we provide, as part of an ongoing improvement process. We would appreciate your feedback on our performance. (All submissions are anonymous.) Click here to complete a quick survey.

Makipag-ugnay sa Amin

Matatagpuan sa Pahingan Ito:


Mga Oras na Bukas

Nagsasalita ng Ingles at Tagalog ang lahat ng mga ahente ng customer service na handa kayong tulungan Lunes – Biyernes mula 09:00 ng umaga hanggang 05:00 ng gabi. Ang call center ay sarado kapag pista opisyal sa Pilipinas at U.S.

 

 • Live Chat: Mangyaring tiyaking gumagamit ka ng Chrome, Firefox, Safari o Opera bilang browser. Upang ikaw ay makipag-chat sa isang kinatawan ng aming serbisyo, paki-click ang "LIVE CHAT" sa ibaba, i-type ang iyong impormasyon kung kinakailangan at i-tap ang icon ng chat. Ang session ay ligtas at naka-encrypt. Upang mapadali ang paglalahad ng aming mga serbisyo, gumagamit kami ng mga cookies sa sesyon ay ikaw ay sumasang-ayon dito kapag iyong ginamit.

 

 
LIVE CHAT
LIVE CHAT
LIVE CHAT

 

Alamin ang Katayuan ng iyong Visa Application

Kung ikaw ay isang nonimmigrant applicant, maaari mong malaman ang katayuan ng iyong visa at DS-160 application, online, i-click ang salitang “here” at ilagay ang lokasyon ng interview at ng iyong bilang ng DS-160 barcode. Kung ikaw naman ay isang immigrant visa applicant maaari mong ilagay ang iyong case number.

Alamin ang status ng inyong Pasaporte

Instant: Ilagay ang inyong passport number sa ibaba upang malaman ang status nito. Kung ang inyong pasaporte ay handa na para inyong kunin, maaari lamang na magdala ng mga dokumentong kailangan upang ito ay inyong makuha. Kung hindi ninyo kaagad makukuha ang pasaporte, ito ay ibabalik sa embahada.

 

 

Email: Magpadala ng email sa passportstatus@ustraveldocs.com at sa paksa at/o kabuuan ay ilagay ang naaangkop na numero ng pasaporte kung paano ito nailagda nung oras na na-schedule ang appointment, at makakatanggap kayo ng automatic na response tungkol sa status.

Kinakailangang Impormasyon

Siguraduhing inyong tangan ang mga impormasyong nakasaad sa ibaba bago tumawag sa call center:

 • Ang pangalan ng aplikante
 • Ang passport number ng aplikante
 • Ang petsa ng kapanganakan ng aplikante
 • Ang email address ng aplikante
 • Ang lugar kung saan ang Embahada/Konsulado ng Estados Unidos kung saan nais ng aplikante na mag pa interview

 

Kung ikaw ay hindi makapagbibigay ng lahat ng impormasyon na nakalista sa itaas ang call center ay hindi makakatulong sa iyo. Mangyari na kumpletuhin muna ang lahat ng impormasyon at muling tumawag.

Impormasyon sa Pagtawag

Kung ikaw ay nangangailangan ng tulong para sa iyong pag-aaplay ng visa o may higit pang nais malaman tungkol sa pagkuha ng visa upang makapag-lakbay sa U.S., mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng anumang paraan na ipinakita sa ibaba. Ang visa application services call center agents ay maaaring kayong matulungan sa pamamagitan ng telepono, chat o email.

Telepono: Mangyaring makipag-ugnay sa kinatawan ng serbisyo sa customer gamit ang isa sa mga numerong nakalista sa ibaba:

 • Impormasyon: Kung ikaw ay nasa Pilipinas at nais na matuto nang higit pa tungkol sa pagkuha ng visa upang maglakbay sa U.S., pakitawagan ang (02)85488223 o (02)77928988.
 • Mga Tumatawag mula sa Ibang Bansa: Ang mga aplikanteng tumatawag mula sa Estados Unidos ay maaaring maabot ang kinatawan ng serbisyo sa customer sa +1 703 520 2235. Ang mga oras na bukas sa kontinente ng U.S. ay 9 pm - 5 am EST.
 • I-klik para Makipag-usap: Maaari kang makipag-usap sa amin nang direkta sa pamamagitan ng iyong browser mula sa anumang device. Ang serbisyo ay walang bayad at gumagamit ng koneksyon sa Internet. Ang sesyon ay encrypted at ligtas.

  Mangyaring siguraduhin na ikaw ay gumagamit ng Chrome, Firefox, Safari o Opera bilang browser. Para magsimula, I-klik ang "I-klik para Makipag-usap" sa ibaba, i-type ang iyong impormasyon kung kinakailangan at i-tap ang icon ng telepono. Tiyakin lamang na ang audio sa iyong device ay aktibo o papahintulotan ka upang gumamit ng mikropono at speaker.
  Ang function ng widget ay sinadyang limitado sa pagbigay ng mensahe at audio-lamang na mga pakikipag ugnayan. Ang iyong komunikasyon ay secure. Binubura ito kasabay ng pagsara mo sa iyong Navigator. Hindi maa-access ang iyong webcam! Para mapadali ang probisyon ng ating mga serbisyo, gumagamit tayo ng session cookies at ipinapalagay ang iyong pagsang ayon kung itoy iyong gagamitin.

 

 
 
Click to Talk
 
Click to Talk
 
Click to Talk

 

Email: Upang maabot ang isang kinatawan ng serbisyo sa customer sa pamamagitan ng email, mangyaring sumulat sa amin sa:

Contact Address

Pagdulog ng mga Panloloko

Idulog po sa amin kung kayo ay may nalalamang mga kahina hinalang mga gawain, o nagbayad ng hindi kailangang bayarin, o naniniwalang meron kayong dinaanang kahina hinalanga gawain sa pag apply ninyo ng visa. Ito ay di kinakailangang dahil lamang  sa pagbabayad ng MRV fee, pag schedule ng appointment o pagtangap ng inyong pasaporte maaari lamang idulog agad sa fraud@ustraveldocs.com.