Mga Lokasyon ng Bangko

Matatagpuan sa Pahingan Ito:

Pangkalahatang Idea

Maaring pumunta ang mga aplikante sa pinakamalapit na sangay ng Bank of the Philippine Islands (BPI) para magbayad nang cash para sa machine-readable visa (MRV) application fee.

Simula Setyembre 1, 2012, kinakailangan na magdala ng naka-print na deposit slip sa bagko para sa pagbabayad. Hindi ma-poproseso ng bangko ang inyong visa fee na wala ang tamang deposit slip.

Mga Lokasyon

Mag click dito upang makahanap ng pinakalapit na sangay ng Bank of the Philippine Islands (BPI).