Mga Lokasyon ng Bangko

Matatagpuan sa Pahingan Ito:


Pangkalahatang Idea

Maaring pumunta ang mga aplikante sa pinakamalapit na sangay ng Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC) para magbayad nang cash para sa machine-readable visa (MRV) application fee.

Simula Setyembre 1, 2012, kinakailangan na magdala ng naka-print na deposit slip sa bagko para sa pagbabayad. Hindi ma-poproseso ng bangko ang inyong visa fee na wala ang tamang deposit slip.

Mga Lokasyon

Para makahanap ng sangay ng Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC) branch malapit sa inyo, i-click ito.