Matapos konsultahin ni Secretary Blinken ang Department of Homeland Security, itinakda nila ang pagpapalawig ng pansamantalang pagsuspinde sa in-person interview na kailangan ng isang aplikante ng nonimmgigrant visa. Sa nakaraan, ang mga aplikante lamang na mayroong mga dating visa na nag expire sa loob ng 24 na buwan ang pinapayagan. Sa ngayon, ito ay pinalawig ng Kalihim sa mga visa na nag expire sa loob ng 48 na buwan. Ang polisiya ay itinakda hangang December 31, 2021. Ang pagpapalawig na ito ay mangangahulugan ng pag proseso ng mga aplikante ng nonimmigrant visa habang nililimitahan ang pagpasok ng mga aplikante sa loob ng consular section upang mapanatili ang kalusugan ng ibang aplikante ant mga consular staff. Ang mga manlalakbay ay pinapayuhang magbasa ng website ng malapit na embahada ng US para sa karagdagang impormasyon sa mga serbisyong maaaring magamit at mga instruksyon na kailangan sa pag apply ng visa ng hindi dumadaan sa interview.


Pinawalang bisa ni Presidente Biden ang PP10014 na may pamagat na “Proclamation Suspending Entry of Immigrants Who Present Resi to the U.S. Labor Market During the Economic Recovery Following the COVID-19 Outbreak,” noong Pebrero 24, 2021. Ang mga naapektuhang aplikante para sa Immigrant visa ay maaaring magbasa ng bagong alituntunin dito.


Noong January 20, 2021, pinirmahan ni President Biden ang Presidential Proclamation “Ending Discriminatory Bans on Entry to the United States.” Ang proklamasyong ito ay nagpapasawalang bisa sa travel restrictions na napapaloob sa Presidential Proclamations 9645 at 9983 na nagsususpinde sa pagpasok sa Estados Unidos ng mga mamamayan ng Burma, Eritrea, Iran, Kyrgyzstan, Libya, Nigeria, North Korea, Somalia, Sudan, Syria, Tanzania, Venezuela, at Yemen ayon sa ilang visa na kanilang pinanghahawakan. I-click ito para sa karagdagang impormasyon.


Simula sa January 26, 2021, ang Centers for Disease Control and Prevention (CDC) mga pasaherong papasok sa Estados Unidos ang mangangailangang magpakita ng negative COVID-19 test at maging sa SARS-CoV- 2 na isinagawa sa isang kumpanyang aprobado ng DOH, na nakuha sa loob ng 72 oras. Ang mga Airlines ang kailangang mag kumpirma ng test na ito bago pasakayin ang pasahero. Ang mga Airlines ay kailangang pigilang makasakay ang mga pasaherong hindi mag papakita ng dokumentong ito bago pasakayin. Itong dokumentong ito ay iba sa visa aplication process. Ang lahat ng Presidential Proclamations na nagpapatigil sa paglalayag sanhi ng COVID-19 ay hindi nagbabago at kailangang sundin ng mga pasahero kahit na ano man ang resulta ng test o ng status ng pagkabakuna. Ang mga byaherong nagtataglay ng National Interest Exception ay sasailalim din sa testing requirement. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa waivers para sa testing requirements mangyaring bisitahin ito.


Simula Hulyo 15, 2020, ang Embahada ng Estados Unidos sa Maynila ay nagpatuloy na ng serbisyo sa mga piling nonimmigrant visa kasama ang F, M, at piling kategorya ng J visa (alien physician, government visitor, international visitor professor, research scholars, short-term research scholar, specialist, secondary school student and college/university student), C1/D, E, I, O, at P na mga visa, at ilang immigrant visa katulad ng IR1, IR2, CR1, CR2, at E3. Ang MRV (application) fee ay maaaring gamitin sa loob ng isang taon sa bansa kung saan ito binayaran. Kung mayroong mahalagang dahilan upang bumiyahe at wala sa nakalista sa itaas ang visa class, sundan ang alituntunin na nakasaad sa http://cdn.ustraveldocs.com.ph/, o pwedeng tumawag sa call center sa +63 2 7792-8998 or 8548-8223 para mag-request ng emergency appointment.

Ang mga aplikante sa kategorya ng H1B, H2B, L1 at iba pang J kasama ng kanilang dependents na sakop ng Presidential Proclamation 10052 ay pwedeng mag-request appointment kung sa inyong tingin ay kuwalipikado kayo sa isa sa mga pagbubukod na nakalista sa Proklamasyon dito.

Ang Presidential Proclamation na nagsususpinde sa pagpasok ng mga dayuhang naroon sa ilang mga bansa sa loob ng 14 na araw bago ang kanilang pagpasok o pagtatangkang pagpasok sa Estados Unidos (Presidential Proclamations 9984, 9992, 9993, 9996, at 10041) at ang Presidential Proclamation na nagsususpinde sa pagpasok ng ilang mga imigrante at nonimmigrante na nagpapakita ng kapanganiban sa labor market ng Estados Unidos kasunod ng pagsiklab ng coronavirus (Presidential Proclamations 10014 at 10052) ay mananatili ang bisa. Para sa mga detalye tungkol sa mga Presidential Proclamations na ito, mag-click dito.


Nauunawaan ng embahada ng Estados Unidos sa Pilipinas na maraming aplikante ng visa na nakapag bayad na ng application fee ang hindi pa nakaka schedule ng appointment. Tinitignan namin na maibalik ang operasyon sa lalong madaling panahon. Samantala, i-extend ng embahada ang validity ng inyong MRV fee hangang Setyembre 30, 2022 para mapagbigyan ang mga hindi pa nakaka schedule ng appointment at yung mga hindi pa nakapag pa interview dahil sa suspension ng consular operations. Manatili lamang naka antabay sa iba pang impormasyon sa website na ito.


Simula sa Hunyo 1, 2020, ang mga aplikante na magbabayad ng MRV fee ay kinakailangang magbayad sa Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC) at hindi na sa Bank of the Philippine Islands (BPI). Maaaring humanap ng sangay ng RCBC sa www.rcbc.com/branch-finder.

Para sa karagdagang impormasyon, maaring bisitahin ang https://www.ustraveldocs.com/ph/ph-niv-paymentinfo.asp.


Noong Disyembre 31, 2020, nilagdaan ng pangulo ang Presidential Proclamation ukol sa Suspension of Entry of Immigrants and Nonimmigrants Who Continue to Present a Risk to the United States Labor Market. Ang proklamasyon na ito ay nagpapalawig sa PP10014 pagsuspinde sa pagpasok ng ilang aplikante na Imigrante, samantalang ang PP10052 na nagsususpinde sa pagpasok ng ilang aplikanta na Nonimmigrant na makakapagdulot ng panganib sa mga mangagawa sa Estados Unidos sa panahong pinapanumbalik ang kalusugan ng ekonomiya na dulot ng Corona virus. Ang P.P. 10052 ay natutuon sa mga aplikante ng H-1B, H-2B, and L-1 visas; J-1 visa na lalahok sa pagiging intern, trainee, teacher, camp counselor, au pair, or summer work travel programs; at ang mga kamag-anak na aplikante sa H-4, L-2, or J-2 visas. U.S. citizens, lawful permanent residents. Ang mga aliens na nasa loob ng Estados Unidos o mga nagtataglay ng immigrant at nonimmigrant visa sa pagpasa ng proklamasyon ay hindi kasama sa ma suspinde.


Ang pagpasok ng mga dayuhan na nanggaling o nakapunta sa mga sumusunod na mga bansa sa loob ng 14 na araw bago ang kanilang pagpasok o planong pagpasok sa Estados Unidos ay suspendido, ayon sa Presidential Proclamations 9984, 9992 at 10143 at ang proklamayon na pinirmahan noong Abril 30, 2021:

  • India (sa mga aplikante ng Nonimmigrant visa)
  • South Africa
  • Brazil
  • The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, excluding overseas territories outside of Europe;
  • The Republic of Ireland;
  • The 26 countries that comprise the Schengen Area (Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, and Switzerland)
  • The Islamic Republic of Iran;
  • The People’s Republic of China, not including the Special Administrative Regions of Hong Kong and Macau

May mga pagbubukod naman sa mga maaring makapasok, kasama dito ang U.S. lawful permanent residents at ang pamilya ng mga U.S. citizens at lawful permanent residents, bukod sa iba pang mga nabanggit sa proklamasyon. Kung ikaw ay nakatira, kamakailang nakapagbyahe o nagpaplanong dumaan o pumunta sa mga nabanggit na mga bansa bago ang inyong pagpunta sa Estados Unidos, kailangan na munang ipagpaliban ang US Visa interview appointment ng 14 na araw makalipas ng iyong pag-alis mula sa mga bansang ito. Bukod pa rito, kung nakakaranas o nakakaramdam ng mga sintomas ng trangkaso, o kung sa tingin ninyo kayo ay na-expose sa novel coronavirus, hinihikayat na ipagpaliban na muna ang appointment nang hindi bababa sa 14 na araw. Mag click dito para sa karagdagang impormasyon.