नियम शर्तहरु

यो पृष्ठमा:                                                                                          

 प्रयोग  सङ्कलन को जानकारी

संयुक्त राज्य अमेरिका(सं०र०) राज्य क विभाग (र०वि०) CGI सामान्य जानकारी  र प्रशासनिक सेवा संयुक्त राज्य सम्बन्धित भिसा आवेदन।CGI यस्तो, सङ्कलन आवेदन निर्धारण दूतावास वा वाणिज्य दुतको कार्यालय भेटघाट संग सहायता र कल् (कल) सेन्टर र कागजात वितरण सेवाहरू संग आवेदन गरेको सर्मथन रूपमा सर्मथन सेवाहरू प्रदान गर्छ। यी सेवाहरू प्रदान गर्न, CGI सहित व्यक्तिगत जानकारी संकलन, तर सीमित छैन: नाम, ठेगाना, जन्म मिति, पासपोर्ट नम्बर, इन्टरनेट प्रोटोकल (आईपी) ठेगाना, र अन्य डाटा अंक। यो सेवा मार्फत संकलन सबै जानकारी कब्जा र संयुक्त राज्य अमेरिका, dos संग CGI गरेको सम्झौता बमोजिम मा कायम कम्प्युटर प्रणाली मा भण्डारण गरिएको छ।

MRV शुल्क  

 • यदि तपाईंले आफ्नो भुक्तानीमा त्रुटिको सामना गर्नुभयो वा तपाईंको भुक्तानी सफल भएन भन्ने विश्वास गर्नुहुन्छ भने, दोस्रो पटक शुल्क नतिर्नुहोस् किनकि यो फिर्ता हुनेछैन। हामी तपाईंलाई आफ्नो बैंक खाता जाँच गर्न सिफारिस गर्छौं। यदि तपाइँको बैंक खाता डेबिट भएको थियो र तपाइँ तपाइँको अपोइन्टमेन्ट अनुसूचित गर्न सक्नुहुन्न भने, कृपया थप सहयोगको लागि हाम्रो कल सेन्टरमा सम्पर्क गर्नुहोस्।
 • मेसिन रिडेबल भिसा (MRV) शुल्कहरू फिर्ता हुँदैनन र हस्तान्तरण पनि हुँदैनन। यो शुल्क भुक्तानी भएको मितिबाट एक वर्ष भित्र वा नियमित भिसा सेवाहरूको निलम्बनको परिणाम स्वरूप, भिसा शुल्क वैधता विस्तार निर्देशन अनुसार अन्तर्वाताको समय  निर्धारण गर्नको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
 • MRV शुल्क नियुक्ति पुन: निर्धारित को सीमित संख्या लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। प्रोफाइल गर्न त्याग वा नियुक्तिका  लागि प्रयोग भएपछि, MRV शुल्क अर्को आवेदक हस्तान्तरण  गर्न सकिँदैन।
 • सबै भुक्तानी मात्र स्थानीय  मुद्रामा र जहाँ भुक्तानी गरिएको थियो देश  मा निर्धारित  भेटघाटका लागि मात्र वैध हुनुपर्छ। MRV शुल्क गैर-फिर्तीयोग्य र भुक्तानी को मिति देखि एक वर्षभितरा  एक नियुक्ति निर्धारण लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। MRV शुल्क नियुक्ति पुन: निर्धारित को सीमित संख्या लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। प्रोफाइल गर्न त्याग वा नियुक्तिका  लागि प्रयोग भएपछि, MRV शुल्क अर्को आवेदक हस्तान्तरण  गर्न सकिँदैन। सबै भुक्तानी मात्र स्थानीय  मुद्रामा र जहाँ भुक्तानी गरिएको थियो देश  मा निर्धारित  भेटघाटका लागि मात्र वैध हुनुपर्छ।
 • MRV शुल्क बहिर को संयुक्त राज्य दूतावास/ वाणिज्य दुतको कार्यालय मा आवेदक हस्तान्तरण  गर्न सकिँदैन जहाँ  भुक्तान बनिएका थियो। यस्तो अवस्थामा आवेदक लाई एक नया MRV शुल्क खरिदन पर्छ जुन्छे देश  मा त्यो/ त्यो जना चाहन्छ। भुक्तानी यसको म्याद समाप्त हुने मिति गत छ कि जम्मा गरेको भोचर प्रयोग गरे,वा विक्रताहरू प्रयोग गरे भुक्तानी शुल्क संग्रह विधि र हाम्रो वेबसाइट सूचीकृत छैन  बैङ्क र भुक्तानी विकल्पहरू/मेरो भिसा शुल्क भुक्तानी, निम्न मुद्दहरूकोरण:
  • भुक्तानी प्रक्रियामा ढिलाइ।
  • भुक्तानी कारण पूण रकम पुग्न जो अन्तर्गत अर्को भुक्तानी आवश्यक हुन सक्छ 
  • भुक्तानी प्रक्रिया संग समस्या जो भुक्तानी फेरि बनाइने कि आवश्यक हुन सक्छ

प्रक्रिया  को परिवर्तन    शुल्क

संयुक्त राज्य अमेरिका का गैर -आप्रवासी भिसा र प्रवासी भिसा को प्रक्रिया र  शुल्क CGI नियन्त्रण का बाहिर र विषय को परिवर्तन सूचना बिना। यसमा CGI ले कुने पनि प्रक्रिया म परिवर्तन  र  शुल्क को जिम्मेदारी लिने छैन् र बढ मा पारित गर्ने अधिकार  छैन।

कल सेन्टर

 • हाम्रो  कल सेन्टर संयुक्त राज्य अमेरिका  दूतावास/ वाणिज्य दुतको कार्यालय निर्देशन संग लाइन मा सामान्य  जानकारी  प्रदान गर्दछ।
 •   कल  सेन्टर सेन्टर एजेन्ट ले डी.एस-160/260 आवेदन फारामहरू मा पूरा संग सहायता प्रदान गर्न सक्दैनों। तिनिहरूले आवेदक का भिसा वर्ग लागू मा पनि सल्लाह गर्न सक्दैन, न त  आवेदक का विशेष पहिचान साश्रातकार कागजातहरू का प्रस्तुत समयम का विषयमा गर्नसक्छ।
 • प्राप्त सबै फोन  कल सेवा सर्मथन गर्ने गुणस्तर र प्रशिश्रण उद्देश्यका लागि रेकर्ड गर्न सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा यो अभ्यास छ कि प्रयोगकर्ता(हरू) सूचित गरिनेछ र यो कुनै पनि अन्तरक्रिया का सुरूमा उद्देश्य हो।
 •  कल सेन्टर द्वरा फोन, इमेल पुगेको हुन सक्छ, वा वेबसाइटमा प्रदान समझैाता जानकारी  मार्फत मात्र कुराकानी।

डाटा संग्रह

CGI यो वेबसाइट मार्फत संकलन गर्ने उदेशयका लागि व्यतिगत जानकारी प्रक्रियाहरू: 

 • आवेदक को जांच र अनुरोघ प्रतिक्रिया सँभाल्दै
 • भिसा आवेदन र   नियुक्ति सेवाहरूको लागि प्रक्रिया अनुरोघ
 • याकिङ आवेदन प्रगति

प्रमाणिकता

आवेदक द्रारा प्रदान गरिएको जानकारीमा प्रमाणिकता वा शुद्रताका लागि CGI जिम्मेवा्र छैन। यो आवेदकको जिम्मेवा्री छ की CGI लाईँ प्रदान गरिएको जानकारी सही छ भने्र सुनिश्चित पा्र। 

शीघ्र अपोइन्टमेन्ट

 • आकस्मिक  नियुक्ति लागि अनुरोघ मात्र आवेदक आवेदक प्रोफाइल मार्फत अनलाइन गर्न सकिन्छ; व्यतिगत आवेदक द्रारा, वा आपनो तर्फबाट आवेदकले गरेको प्रतिनिधि। आकस्मिक नियुक्ति प्रति आवेदन एक पटक अनुरोघ मात्र गर्न सकिन्छ।
 • .आकस्मिक अनुरोघ दूतावास/वाणिज्य दुतको कार्यालय अनुमोदन गर्न विषय छ। आकस्मिक नियुक्ति अनुरोघ गर्नुअधि, आवेदकसँग त्यस आवश्यकता (अर्जेन्सी) लाई पुष्टि गर्न कागजी प्रमाणहरू छन् भनेर पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
 • .आकस्मिक अवस्थामा आफूलागि वा नातेदार वा कर्मचारी सँगसँगै हुनुपर्छ भनेर लागि जरूरी चिकित्सा समावेश हुन सक्छ; अन्तिम संस्कार/मृत्यु; आकस्मिक व्यापार यात्रा; वा विद्यार्थी वा एक्सचेन्ज आगन्तुक। कूपया ध्यान दिएर हाम्रो वेबसाइट शीघ्र  नियुक्ति लागि आवेदन गर्नुहोस्को एक शीघ्र अपोइन्टमेन्ट पूषठ मा उल्लेख निर्देशनहरूको पालना गर्नुहोस्। 

समहृ नियुक्ति

 • एक ग्रुप  नियुक्ति लागि अनुरोघ मात्र ग्रुप संयोजक प्रोफाइलमा अनलाइन गर्न सकिन्छ र दूतावास/वाणिज्य दुतको कार्यालय अनुमोदन गर्न विषय छ।,
 • .एक पटक ग्रुप अपोइन्टमेन्ट अनुमोदित भइसकेपछि, ग्रुप संयोजक ग्रुप अपोइन्टमेन्ट निर्धारण गर्नसक्छन्, तर प्रत्येक आवेदक आ-आफनो फारम DS-160 पुरा गर्नुपर्छ र MRV शुल्क तिर्नुपर्छ। समय फ्रेम जसमा सीमित ग्रुप निर्धारण गर्न सकिन्छ; ग्रुप संयोजक प्राप्त सूचनामा म्याद समाप्त हुने मिति जाँच गर्न नबिर्सनु होस। 

अपोइन्टमेन्ट उपलब्धता

नियुक्तिहरू क्रमिक आधारमा प्रदान गरिन्छ र आवेदकको निश्चित मापदण्डमा निर्भर हुन्छ। दूतावास र वाणिज्य दूतावासहरूले फरक वा परिवर्तन हुन सक्ने मापदण्डको आधारमा निश्चित भिसा केसहरूलाई कसरी प्राथमिकता दिने भनेर छुट्टै प्रक्रिया हुन सक्छ। CGI न त यी मापदण्डहरू निर्धारण गर्न जिम्मेवार छ न त कुनै नियुक्ति वा अन्य सेवाहरूको ग्यारेन्टी गर्न सक्षम छ।

अन्तर्वार्ताको प्रतीक्षा समय

अमेरिकी दूतावास वा वाणिज्य दूतावासमा अन्तर्वार्ता प्राप्त गर्नको लागि अनुमानित प्रतीक्षा समय परिवर्तन हुन सक्छ र वास्तविक आगमन कार्यभार र स्टाफिङमा आधारित हुन्छ। यी अनुमानहरू मात्र हुन् र अपोइन्टमेन्टको उपलब्धताको ग्यारेन्टी गर्दैनन्।

राहदानी  वितरण

 • राहदानी को आवेदक दा्रा चयन निर्धारण प्रक्रिया चलिरहेको बेला स्थान र विधिमा आघारित संकलन हुन सक्छ। वितरण ठेगाना वा पिकअप स्थान मात्र अपोइन्टमेन्ट को मिति ११:५९ बजे सम्म परिवर्तन गर्न सकिन्छ। यदि यो परिवर्तन गर्न आवशयक छ, भने यो www.ustraveldocs.com वेबसाइटमा आवेदक प्रोफाइल मा गएर गर्न सकिन्छ।
 • .सम्बन्घित दूतावास/वाणिज्य दुतको कार्यालय फर्केन्छ तपाईँको  राहदानी यदि १४ केलिन्डर दिन भित्र सङ्कलन गर्नु भएन भने। आवेदक त्यसपछि दूतावास/वाणिज्य दुतको कार्यालय बाट सिधै पिकअप गर्न सक्नु हुन्छ आपनो राहदानी / कागजातहरू।
 • .आवेदकले आफ्नो राहदानी   सङ्कलन गर्दे, आफ्नै मैलिक प्रस्तुत गर्नुपर्छ, सरकारले जारी गरेको फोटो आइडी। आवेदकको लागि एक राहदानी  सङ्कलन गर्दे प्रतिनिधिको आफ्नै मैलिक सरकारले जारी गरेको फोटो आइडी, आवेदकको आइडी को फोटोकपी र एउटा मूल प्राधिकरण पत्र हुनुपर्छ। ग्रुप का लागि, सबै आवेदक समुहलाइ एक मूल प्रधिकरण पत्र पर्याप्त रूपमा चाहिन्छ।  
 • .आवेदक आफ्नो .राहदानी  सङ्कलन देखि अनधिकूत व्यति रोक्न सबै उचित कदम लिनका लागि जिम्मेवार हुनेछ। 

भिसा  जारी

भिसा जारी वा इन्कार गर्न निर्णय  दूतावास/वाणिज्य दुतको कार्यालय द्रारा मात्र गरिन्छ। CGIको नकुनै भुमिका वा नकुनै प्रभाव छ  आवेदनको नतीजा मा र कुनै पनि मूल्याङ्कन उपकरण प्रस्ताव पनि छैान।

इन्टरनेट आघारित स्थानान्तरण

दिइएको छ कि इन्टरनेट एक वैश्विक वातावरण छ, इन्टरनेट प्रयोग गरि सङ्कलन र प्रक्रिया व्यतिगत डाटा आवशयक डाटा को प्रसारण अन्तराषट्रीय समावेशमा गर्न सकिन्छ। यो वेबसाइट ब्राउजिङ र CGI का साथ इलेक्ट्रोनिक सञ्चार द्रारा, आवेदकले यो बुझन र फेशन व्यतीगत डाटा प्रशोधन  CGI गर्न सहमत स्वीकार ।

अन्य वेबसाइटहरू

CGI वेबसाइटमा अन्य वेबसाइटहरूको लिंक समावेश हुन सक्छ जो बाहिर CGI को नियन्त्रन मा छ। र यस गोपनीयता नीति द्रारा कवर छैन। आवेदकहरूले प्रदान लिंक प्रयोग गरेर अन्य साइटहरूमा पहुँच गर्नसक्छ, ती साइटहरूको संचालक आवेदक जानकारी सङ्कलन गर्न सक्छन।

तिनीहरूले तिनीहरूको गोपनीयता नीति अनुसार, CGI गरेको फरक हुन सक्छ जो संग यो जानकारी प्रयोग गर्न सक्छ। न CGI,हाम्रो अघिकारीहरू, कर्मचारीहरू, वा एजेन्ट कुनै पनि प्रकूतिको दायित्व हुनेछैन तिनीहरूमा निहित यी अन्य वेबसाइट  वा  कुनै पनि जानकारीको लागि, जो  कुनै पनि प्रमाणित वा CGI वा सम्बन्ध द्रारा समर्थन छैन।

सामान्य

यी नियम र सर्तहरू सामग्रीहरू कुनै पनि समयमा परिवर्तन हुन सक्छ र प्रयोगकर्ता उपयोग को समयमा लागू सर्तहरू शिर्षक हुनेछ