अमेरिकी दूतावास

यस पृष्ठमा:


स्थान र सम्पर्क जानकारी

नेपालमा रहेको अमेरिकी दूतावासको ठेगाना -

अमेरिकी दूतावास, काठमाडौं, नेपाल

महाराजगंज

काठमाडौं, नेपाल

टेलिफोन:
  • मुख्य स्वीचबोर्ड: +977 1 423 4000
  • कन्सुलर सोधपुछ: +977 1 423 4500
  • कन्सुलर फ्याक्स: +977 1 400 7281

वेबसाइट: https://np.usembassy.gov