गोपनीयता नीति

यो पृष्ठमा:


यो वेब साइट को उपयोग को बारे मा महत्वपूर्ण जानकारी

संयुक्त राज्य विभाग विभागले सीजीआई फेडरल इंक (सीजीआई फेडरल) को साथमा यसलाई भिसा आवेदनको सहयोगमा आवेदक जानकारीको संग्रह र प्रशोधन गर्न सहयोग पुर्याएको छ। सीजीआई फेडरल गोपनीय गोपनीयता विषयहरूमा धेरै संवेदनशील छ। हामीले यो गोपनीयता नीति अपनाएका छौं र यस सूचना पोस्ट गरौं ताकि यो तपाईंलाई थाहाहाोस छ कि हामीले यो वेबसाइटको प्रयोग र तपाईंको भिसा आवेदनको सम्बन्धमा हामीसँग व्यक्तिगत जानकारी कसरी प्राप्त गर्छौं। अधिकतम सम्भावित हद सम्म, हामी व्यक्तिगत डेटा सिधै डेटा मालिकबाट इकट्ठा गर्दछौं, साथै यस वेबसाइटमा प्रवेश गरिएको व्यक्तिगत डेटा र बायोमेट्रिक डेटा भिसा आवेदन दौडान प्रक्रिया एकत्रित छ। यस वेबसाइटको प्रयोग गरेर तपाईले तपाइँलाई व्यक्तिगत डेटा को संग्रह, एकत्रिकरण, प्रयोग, भण्डारण, र प्रकटीकरण लाई अधिकृत आवश्यक पर्दछ भिसा सेवा प्रदान गर्नुलाई। यस वेबसाइटको प्रयोग गरेर, तपाइँ आफ्नो इलेक्ट्रोनिक कम्युनिष्टहरूको रसीद प्राधिकरण, अन्तर्क्रियात्मक आवाज प्रतिक्रिया र कल्याण केन्द्र संचार गर्दै हुनुहुन्छ भिसा आवेदन सबमिशन सन्दर्भमा। यदि तपाईं सीजीआई संघीय द्वारा सम्पर्क गर्न चाहानु हुदैन भने कृपया यो वेबसाइट प्रयोग नगर्नुहोस्। सीजीआई फेडरलले तपाइँको व्यक्तिगत डेटा मात्र निम्न उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्नेछ: 

  • संयुक्त राज्य विभाग सबमिशन आवेदक जानकारी एकत्र गर्न को लागी;
  • संयुक्त राज्य विभाग को व्यक्तिगत डेटा संचारित गर्न को लागी, या सीजीआई फेडरल उप-ठेकेदार, विक्रेताओं र आपूर्तिकर्ताओं संग व्यक्तिगत अनुरोध को रूप मा तपाईंको द्वारा अनुरोधित भिसा आवेदन को प्रक्रिया को लागी आवश्यक डेटा साझा गर्न;
  • लागू कानुन, नियमहरू, र कानुनी प्रक्रियाको पालन गर्न;
  • कसैको स्वास्थ्य, सुरक्षा, वा कल्याणको रक्षा गर्न;
  • हाम्रो अधिकार सुरक्षित गर्न वा उपयुक्त कानुनी कार्यवाही गर्न; वा
  • संयुक्त राज्य सरकारको साथ हाम्रो अनुबंधको प्रदर्शनमा अन्यथा आवश्यक छ भने, यसैले यस प्रकारका प्रयोगलाई कानूनद्वारा अनुमति दिइएको छ र सूचीबद्ध अन्य सीमाहरूसँग समेटिएको छ।

सीजीआई फेडरलले केवल तपाइँको जानकारी प्रशोधन गर्न आवश्यक छ कि केवल जानकारी एकत्र गर्दछ र केवल संयुक्त राज्य विभाग विभागसँग भिसा प्रक्रिया र हाम्रो अनुबंध आवश्यक न्यूनतम समयको लागि मात्र तपाईंको व्यक्तिगत डेटा कायम राख्नेछ। सीजीआई फेडरलले तथ्याङ्कले तपाईको तथ्याङ्क प्रोटोकॉल (आई पी) ठेगाना, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, अपरेटिङ सिस्टम, तपाईंको भ्रमणको समय र मिति, र यस साइटमा स्वचालित रूपमा इकट्ठा गरेको साइट साइट प्रयोग तथ्याङ्कहरू प्रयोग गर्नका लागि सांख्यिकीय रिपोर्टिङका लागि प्रयोग गर्न, वेबसाइट को प्रभावशीलता, र हाम्रो अनुबंध अन्तर्गत अन्य रिपोर्टिंग आवश्यकताहरु। तपाईंको डाटाको सुरक्षा गर्न, सीजीआई फेडरलले तपाईंको व्यक्तिगत डेटा को अनधिकृत पहुँच वा प्रकटीकरण रोक्नको लागि उपयुक्त संगठनात्मक, प्राविधिक र शारीरिक सुरक्षा व्यवस्था लागू गरेको छ। सीजीआई फेडरलले पनि सबै तेस्रो पक्षहरूबाट उही उच्च स्तरका जानकारी सुरक्षाको आवश्यकता पर्दछ जसले तपाईंको व्यक्तिगत डेटा प्रसोधन गर्न मद्दत गर्दछ, जस्तै सबको कन्टेक्टरहरू, विक्रेताहरू र आपूर्तिकर्ताहरू। तथापि, इन्टरनेटको प्रकृतिको कारण, सीजीआई फेडरलले ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन कि अनधिकृत पक्षहरूले यी उपायहरू हराउन र अनुचित प्रयोजनोंका लागि तपाइँको व्यक्तिगत डेटाको उपयोग गर्न सकेन। यो वेबसाइट केवल वयस्कों द्वारा उपयोग को लागी हो, र निवासीहरु लाई एक जिम्मेदार वयस्क को कुनै पनि व्यक्तिगत डेटा को जमा गर्न मा मदद गर्न को लागि अनुमति को लागि अनुरोध गर्न को लागी छ। सीजीआई फेडरल रिजर्भेसन कुनै पनि समय यो गोपनीयता सूचना परिवर्तन, परिमार्जन, वा अद्यावधिक गर्ने अधिकार। यदि तपाईसँग सङ्कलन वा तपाईंको व्यक्तिगत डेटाको प्रयोगको बारेमा कुनै प्रश्नहरू छन् भने कृपया support@ustraveldocs.com लाई अनुरोध पठाउनुहोस्।

CGI फेडरलको पूर्ण गोपनीयता ढाल को बयान समीक्षा गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।