Fornye mitt visum

På denne siden:


Oversikt

Du kan være kvalifisert til å søke om visum uten å måtte møte opp personlig til et intervju hvis du oppfyller kravene listet under. Vennligst les følgende instruksjoner nøye.

MERK: Vær oppmerksom på at et amerikansk visum kan fortsatt være gyldig til tross for at passet ditt ikke lenger er gyldig. Så lenge visumet er uskadet og ikke har blitt kansellert kan du reise til USA med nytt og gyldig pass i tillegg til ditt gamle pass som inneholder visum.

Krav

Det finnes 3 kategorier for å kvalifisere:

Kategori 1: Fritak på grunn av alder
Noen søkere har unntak fra fingeravtrykksprosessen, og kan kvalifisere for unntak av kravet om intervju. De kan derfor søke om visum ved å sende søknadsdokumentene per post:

 • Reisende over 80 år som ikke har fått avslag på visumsøknad i løpet av de siste to årene.
 • Enkelte barn under 14 år som har foreldre med gyldig visum i samme kategori. En søknad om visum for barn bør inneholde følgende dokumenter:
  • En kopi av barnets fødselsattest.
  • En skriftlig beskrivelse av barnets formål med reisen til USA.
  • Kopi av sidene fra foreldrenes pass med biografisk informasjon.
  • Kopi av foreldrenes nåværende og / eller tidligere amerikanske visum, hvis tilgjengelig
  • Vær oppmerksom på at hvis en eller begge foreldrene søker om visum ved personlig oppmøte ved den Amerikanske ambassade, og ikke gjennom drop-off service, kan foreldrene også bestille time i barnets navn og levere barnets søknad og dokumentene ved tidspunktet for deres eget intervju.

VIKTIG: Vær oppmerksom på at selv om du møter alle disse kriteriene, er det fortsatt mulig at du blir bedt om å komme til ambassaden for et intervju. I så tilfelle blir du informert via e-post.

Kategori 2: Visumfornyelse

Søkere med uendrede personopplysninger (for eksempel navn, statsborgerskap, osv.) og som har pass med et tidligere visum som ikke har blitt mistet eller stjålet, og som ellers oppfyller alle følgende vilkår:

 • Mottok visum etter 1. Januar 2008, og fingeravtrykkene har blitt tatt;
 • F og M visumsøkere: Studentene er berettiget  fritak for intervju, forutsatt at søkeren fornyer visumet enten for å: a) fortsette deltakelse i samme hovedstudium, gjelder også dersom det er ved en annen institusjon; eller (b) studere ved samme institusjon, gjelder også ved et annet hovedstudium.
 • J visumsøkere: Studentene er berettiget fritak for intervju, forutsatt at søkeren fortsetter deltakelsen i samme utvekslingsbesøksprogram, med det samme nummeret fra Student and Exchange Visitor Information System (SEVIS) som det tidligere utstedte visumet.
 • Søker om visum i samme kategori som det forrige visumet;
 • Søker om nytt visum innen 12 måneder fra utløpsdato på det gamle visumet;
 • Søker om visum på et Amerikansk konsulat der du er bosatt eller et Amerikansk konsulat utpekt for din nasjonalitet.
 • Har lovlig opphold i Norge eller du er norsk statsborger.

VIKTIG: Vær oppmerksom på at selv om du møter alle disse kriteriene, er det fortsatt mulig at du blir bedt om å komme til ambassaden for et intervju. I så tilfelle blir du informert via e-post.

Kategori 3: Diplomater og offentlige tjenestemenn (embedsmenn)/ ansatte in en internasjonal organisasjon

Vennligst se denne lenken for å finne mer informasjon om hvordan man kan søke om diplomatisk/offisielt visum.

Hvordan søke

Trinn 1

Finn din visumtype ved å lese om Visumtyper. Ved hver visumtype finner du spesifikk forklaring om kvalifikasjoner og søknadsdokumenter. Etter du har valgt visumtypen som gjelder din situasjon må du innhente dokumentene som er nødvendig for denne type visum.

VIKTIG: Ambassaden kan ikke behandle søknaden dersom nødvendige dokumenter mangler. I dette tilfellet vil du bli kontaktet av ambassaden og bli bedt om å ettersende nødvendige dokumenter. Dette vil forsinke søknadsprosessen.

Trinn 2

Fyll ut DS-160 skjema. Les Utfylling av DS-160 skjemaet mitt nøye. All informasjon må være korrekt da ytterligere endringer ikke kan utføres etter søknaden er sendt inn. Vennligst kontakt en advokat som jobber med immigrasjonslov eller en oversetter hvis du trenger hjelp. Verken ambassaden eller kundeservice kan hjelpe med å fylle ut DS-160 skjemaet.

Trinn 3

Etter du har valgt den korrekte visumtypen, innhentet de nødvendige dokumentene og har fullført DS-160 skjemaet må du betale visumavgiften. På siden om Visumavgifter finner du en oversikt over visumtyper og hvor mye de koster både i USD og NOK. Vennligst se Betalingsalternativer / Betal visumavgiften for å betale og for mer informasjon om hvordan du kan betale.

Trinn 4

Logg inn på vårt nettbaserte søknadssystem og opprett en profil for å betale visumavgiften (MRV). Når du har logget inn, velg «Ny Søknad/Bestille Timeavtale». Her vil du besvare spørsmål for å se om du kvalifiserer til å søke om visum uten å stille til intervju. Les og svar på spørsmålene nøye. Etter du har svart på spørsmålene blir du bedt om å betale en visumavgift. Hvis du kvalifiserer vil du motta ytterligere instruksjoner om innsending av dokumentene dine.

Trinn 5

Send oss en e-post på support-norway@ustraveldocs.com når du er klar til å sende dokumentene til ambassaden, så vil du innen 1-2 virkedager motta en e-post med en adresseetikett. Denne kan benyttes til å sende dine dokumenter gratis til ambassaden per post.

Vennligst følg instruksjonene som vi har sendt til deg da du fikk adresseetiketten for å kunne sende dine dokumenter med DHL Norge.

Trinn 6

DHL Norge leverer dokumentene dine til ambassaden.

Trinn 7

Når søknadsprosessen er ferdig vil DHL Norge returnere dokumentene og passet til deg på leveringsadressen du har angitt i profilen din. Du kan endre leveringsadressen ved å gå inn på profilen din. Hvis visum utstedes finner du dette i passet ditt.

Vennligst se denne lenken for mer informasjon om behandlingstid.