Journalist- og mediavisum

På denne siden:


Oversikt

Media- (I-) visum er et visum for representanter fra utenlandsk media som reiser til USA midlertidig for å utøve yrket sitt mens de har sitt hovedkontor i et annet land. Noen prosedyrer og avgifter under immigrasjonsloven har med politikk til den reisendes bostedsland å gjøre, der USA på sin side følger en lignende praksis, som vi kaller «Reciprocity». I prosedyrer for å levere mediavisum til utenlandske mediarepresentanter for et særskilt land vurderes hvorvidt visumsøkerens egen regjering gir lignende privilegier, eller gir motsvarende tilbake til media-/presserepresentanter fra USA.

Forbehold

Det er svært spesifikke krav som må oppfylles for å kvalifisere for mediavisum i følge amerikansk immigrasjonslov. For å kvalifisere for et media- (I-) visum, må søkeren bevise at de en kvalifiserte før et visum kan utstedes.

Mediavisum er for «representanter for utenlandsk media», inkludert pressen, radio-, film- eller avisindustrien, hvis aktiviteter er vesentlig for den utenlandske mediafunksjonen, som reportere, filmmannskaper, redaktører og personer i lignende yrker, under amerikanske immigrasjonslover, som reiser til USA for å utøve sitt fag. Søkeren må jobbe for en medieorganisasjon som har hovedkontoret sitt i utlandet. Aktiviteten må være vesentlig informativ, og generelt knyttet til nyhetsprosessen, og rapportere om faktiske begivenheter, for å kvalifisere for mediavisum. Konsulen vil avgjøre hvorvidt en aktivitet kvalifiserer for mediavisum. Rapportering av sportshendelser kvalifiserer vanligvis for mediavisum. Andre eksempler inkluderer, men er ikke begrenset til, følgende mediarelaterte aktiviteter:

 • Hovedansatte i utenlandsk informasjonmedia engasjert i filming av nyhetshendelser eller dokumentarer.
 • Medlemmer av media engasjert i produksjon eller distribusjon av film vil kun kvalifisere for et mediavisum hvis materialet som filmes brukes til spredning av informasjon eller nyheter. I tillegg må den primære kilden og distribusjonen av finansiering være utenfor USA.
 • Journalister som arbeider under kontrakt. Personer som har pressekort utstedt av en profesjonell journalistorganisasjon, hvis de arbeider under kontrakt på et produkt som skal brukes utenlands av et informasjons- eller kulturelt medium til å spre informasjon eller nyheter som ikke primært er ment til kommersiell underholdning eller annonsering. Merk at en gyldig ansettelseskontrakt kreves.
 • Ansatte i uavhengige produksjonsselskaper når disse ansatte har akkreditering utstedt av en profesjonell journalistforening.
 • Utenlandske journalister som jobber for et utenlandsk avdelingskontor eller datterselskap av et amerikansk nettverk, avis eller annet media, hvis journalisten reiser til USA for å rapportere om amerikanske hendelser kun for et utenlandsk publikum.
 • Akkrediterte representanter for turistbyråer, kontrollert, drevet eller subsidiert i helhet eller delvis av en utenlandsk regjering, som primært bedriver spredning av faktisk turistinformasjon om det landet, og som ikke er berettiget til A-2-visumklassifisering.
 • Teknisk industriell informasjon. Ansatte ved amerikanske kontorer for organisasjoner som distribuerer teknisk industriell informasjon.

Freelancejournalister vil kun bli vurdert i forhold til I-visum hvis alle følgende kriterier oppfylles. Journalisten må:

 • Ha pressekort utstedt av en profesjonell journalistforening
 • Være under kontrakt hos en mediaorganisasjon
 • Spre informasjon eller nyheter som ikke primært er tiltenkt for kommersiell underholdning eller reklame.

Fotografer kan få innreise til USA med B-1-visum hvis formålet er å ta bilder, gitt at de ikke mottar inntekter fra en amerikansk kilde.

Restriksjoner

Statsborgere fra et land som deltar i Visa Waiver-programmet, som ønsker å komme til USA midlertidig som representanter for utenlandsk media mens de utøver sitt yrke som media eller journalister, må først anskaffe mediavisum for å komme til USA. De kan ikke reise uten et visum eller med Visa Waiver-programmet, og de kan heller ikke reise på besøksvisum (type B). Forsøk på å gjøre dette kan føre til avslag på forespørsel om innreise til USA av Department of Homeland Security, via U.S. Customs and Border Protection-offiseren ved innreisestedet. Listen nedenfor beskriver situasjoner når et besøksvisum eller Visa Waiver-program kan brukes.

Reise på besøksvisum

Et besøksvisum kan brukes hvis formålet med reisen er for følgende aktiviteter:

Deltagelse på konferanse eller møte

Mediarepresentanter som reiser til USA for å delta på konferanser eller møter som deltagere, og som ikke vil informere om møtet, enten mens de er i USA, eller når de reiser tilbake, kan reise på besøksvisum. Immigrasjonsloven skiller mellom hvorvidt de vil være «engasjert i sitt yrke» eller ikke.

Gjesteforeleser, foredragsholder eller deltagelse i akademisk aktivitet

Mediarepresentanter må ha et besøksvisum når de reiser til USA for å tale som gjesteforeleser, holde foredrag eller drive annen vanlig akademisk aktivitet ved en relatert eller tilsluttet idealistisk instans, en idealistisk eller statlig forskningsorganisasjon, eller en høyere utdanningsinstitusjon som søkeren vil motta et honorar fra. Imidlertid må ikke aktiviteten vare lengre enn ni dager ved én enkelt institusjon, og taleren kan ikke ha mottatt betaling fra mer enn fem institusjoner eller organisasjoner for slike aktiviteter i løpet av de seks siste månedene.

Kjøp av mediautstyr

Et besøksvisum kan brukes av ansatte i utenlandske mediaselskaper når de vil kjøpe amerikansk mediautstyr eller kringkastingsrettigheter, eller ta bestillinger på utenlandsk mediautstyr eller kringkastingsrettigheter, dersom disse aktivitetene faller under de som utføres av vanlige forretningsbesøkende.

Ferie

En journalist for utenlandsk media kan feriere i USA med besøksvisum og trenger ikke et mediavisum, så lenge han eller hun ikke skal rapportere om nyhetshendelser.

Reise på midlertidig arbeidsvisum

Selv om visse aktiviteter klart kvalifiserer for mediavisum fordi de er informative og samler nyheter, gjør mange ikke det. Hver søker vurderes innen den fulle sammenhengen til deres individuelle sak. Konsulen fokuserer på om formålet med reisen i vesentlighet er informativ, og om den er generelt knyttet til nyhetsprosessen, for å fastslå om en søker kvalifiseres for et mediavisum. Listen nedenfor beskriver situasjoner når et midlertidig arbeidsvisum, som type H, O eller P, er nødvendig i stedet for et type I journalist-/mediavisum.

Et midlertidig arbeidsvisum kan brukes hvis formålet med reisen er følgende aktiviteter:

Filme materiale for kommersielle underholdnings- eller reklameformål

Et mediavisum kan ikke brukes av de som ønsker å reise til USA for å filme eller jobbe på en film som primært er ment for kommersielle underholdnings- eller reklameformål. Et midlertidig arbeidsvisum er nødvendig.

Støttende produksjonsroller som korrekturlesere, bibliotekarer og settdesignere

Personer involvert i tilhørende aktiviteter som korrekturlesere, bibliotekarer, settdesignere osv., er ikke kvalifiserte for mediavisum, og kan kvalifisere under en annen klassifisering, som f.eks. H-, O- eller P-visum.

Historier som er iscenesatte hendelser, TV- og spørrekonkurranser

Historier som involverer planlagte og iscenesatte hendelser, selv de uten manuskript, slik som reality-TV og spørrekonkurranser, er ikke primært informative og involverer generelt ikke journalistikk. På samme måte er dokumentarer som involverer iscenesatte gjenskapelser med skuespillere heller ikke ansett som informative. Medlemmer i team som jobber på slike produksjoner vil ikke kvalifisere for mediavisum. TV- radio- og filmproduksjonsselskaper bør vurdere å søke ekspertråd fra en immigrasjonsadvokat som spesialiserer seg på mediearbeid for å få spesifikke råd angående det gjeldende prosjektet.

Produksjon av kunstnerisk mediainnhold

Mediarepresentanter som reiser til USA for å delta i produksjonen av kunstnerisk mediainnhold (hvor det brukes skuespillere) kvalifiserer ikke til mediavisum. TV- radio- og filmproduksjonsselskaper bør vurdere å søke ekspertråd fra en immigrasjonsadvokat som spesialiserer seg på mediearbeid for å få spesifikke råd angående det gjeldende prosjektet.

Familiemedlemmer

Ektefeller og/eller ugifte barn under 21 år som ønsker å bli med eller reise etter hovedsøkeren i USA mens han/hun er i USA, må søke om en underkategori til hovedsøkerens visum. Ektefeller og/eller barn som ikke har tenkt å bo i USA med hovedsøkeren, men kun ønsker å dra på besøk i ferier, kan være kvalifiserte til å søke om besøksvisum (B-2).

Ektefeller og familiemedlemmer kan ikke jobbe i USA på et visum som er gitt som underkategori på en hovedsøkers visum. Hvis ektefellen eller familiemedlemmet ønsker å jobbe, må de søke om et passende arbeidsvisum.

Søknadsprosedyre

For å søke om et I-visum, må du sende inn følgende:

 • Elektronisk søknadsskjema for visum (DS-160). Gå til DS-160-nettsiden for mer informasjon om DS-160-skjemaet.
 • Et pass gyldig for reise til USA med gyldighetsdato minst seks måneder ut over din tiltenkte oppholdsperiode i USA (med mindre landsspesifikke avtaler gir unntak). Hvis mer enn én person står i passet ditt, må hver person som ønsker visum sende inn søknad.
 • Ett 5x5 cm bilde som er tatt i løpet av de siste seks månedene. Denne nettsiden har informasjon om det påkrevde bildeformatet.
 • En kvittering for betalt visumavgift i lokal valuta. Denne nettsiden har mer informasjon om betaling av denne avgiften. Hvis et visum utstedes, er det mulig det kreves en ytterligere visumgjensidighetsavgift, avhengig av din nasjonalitet. Department of States nettside kan hjelpe deg å finne ut om du må betale en slik gjensidighetsavgift, og hva beløpet er.
 • Ansettelsesbevis:
  • Journalist: Et brev fra din arbeidsgiver som viser ditt navn, stillingen din i selskapet, og formålet og lengden for ditt opphold i USA.
  • Freelancejournalist under kontrakt med en mediaorganisasjon: En kopi av kontrakten med mediaorganisasjonen som viser ditt navn, stillingen din i selskapet, kontraktens varighet, og formålet og lengden for ditt opphold i USA.
  • Filmmannskap: Et brev fra din arbeidsgiver som viser ditt navn, stillingen din i selskapet, tittelen og en kort beskrivelse av programmet som filmes, og formålet og lengden for ditt opphold i USA.
  • Uavhengig produksjonsselskap under kontrakt med mediaorganisasjon: Et brev fra organisasjonen som bestiller arbeidet med ditt navn, tittel og en kort beskrivelse av programmet som filmes, kontraktens varighet og tidsperioden som er nødvendig for å filme i USA.

I tillegg til disse dokumentene, må du ta med et brev som bekrefter at du bestilte en timeavtale for intervju gjennom denne tjenesten. Du kan også ta med tilleggsdokumentasjon som du mener støtter informasjonen du vil legge frem for konsulen.

Hvordan søke

Trinn 1

Fullfør søknadsskjema for visum (DS-160).

Trinn 2

Betal visumsøknadsavgiften.

Trinn 3

Avtal timen din på denne nettsiden. Du vil trenge følgende informasjon for å bestille timeavtalen:

 • Passnummeret ditt
 • CGI-referansenummeret fra kvitteringen din. Klikk her hvis du trenger hjelp med å finne dette nummeret.
 • Det ti- (10-) sifrede strekkodenummeret fra bekreftelsessiden
Trinn4

Møt opp på den amerikanske ambassaden på datoen og til klokkeslettet du har intervju. Du må ta med en kopi av avtalebekreftelsen din, bekreftelsessiden til DS-160-skjemaet ditt, et bilde tatt innen de siste seks månedene, ditt gjeldende og alle gamle pass og den originale kvitteringen for betaling av visumavgift. Søknader uten alle disse elementene vil ikke aksepteres.

Tilleggsdokumentasjon

Tilleggsdokumentasjon er kun en av mange faktorer en konsul vil vurdere under intervjuet ditt. Konsulen ser på hver søknad individuelt og vurderer profesjonelle, sosiale, kulturelle og andre faktorer under avgjørelsen. Konsulen kan se på dine spesifikke hensikter, familiesituasjon, og dine langsiktige planer og utsikter i bostedslandet ditt. Hver sak undersøkes individuelt og vurderes i forhold til amerikansk lovgivning.

Advarsel: Ikke bruk falske dokumenter. Bedrageri eller feilaktig fremstilling kan føre til at du blir nektet innreise til USA for all fremtid. Søkeren kan ta med konfidensiell informasjon i en forseglet konvolutt dersom fortrolighet er nødvendig. Den amerikanske ambassaden vil ikke gjøre din informasjon tilgjengelig for noen, og vil respektere informasjonens fortrolighet.

Du bør ha med følgende dokumenter til intervjuet ditt:

 • Pressekort/akkreditiver
 • Et brev fra arbeidsgiveren din som indikerer reisens formål, den tiltenkte lengden på oppholdet ditt, antall år du har vært ansatt, og antall år med journalisterfaring du har.
Tilleggsdokumentasjon for familiemedlemmer

Hvis din ektefelle og/eller barn søker om et visum på et senere tidspunkt, må en kopi av mediavisumet ditt fremvises med søknaden.

Mer informasjon

For mer informasjon om visum for journalister og mediaarbeidere, gå til Department of States nettside.