Personvernerklæring

På denne siden:


Viktig informasjon om bruken av denne nettsiden

Det amerikanske utenriksdepartementet har inngått kontrakt med CGI Federal Inc. (CGI Federal) om å hjelpe med innsamling og behandling av søkerinformasjon som støtte til visumsøknader. CGI Federal er svært følsomme for personvernproblemer. Vi har vedtatt denne personvernerklæringen og publisert dette varselet slik at du får vite hvordan vi håndterer den personlige informasjonen vi får mottar fra deg i forbindelse med din bruk av dette nettstedet og i forbindelse med visumsøknaden din. I størst mulig grad samler vi inn personlige data fra dataeieren, inkludert personlige data oppgitt på dette nettstedet og biometriske data samlet inn i løpet av visumsøknadsprosessen. Ved å bruke dette nettstedet godkjenner du innsamling, aggregering, bruk, lagring og fremlegging av personlige data du må send inn for å få levert visumtjenesten. Ved å bruke dette nettstedet godkjenner du mottak av elektronisk kommunikasjon, inkludert aktiv talerespons og telefonsenterkommunikasjon, angående din visumsøknadsinnsending. Hvis du ikke ønsker å bli kontaktet av CGI Federal, må du ikke bruke nettstedet. CGI Federal vil kun bruke dine personlige data til følgende formål:

  • samle inn søkerinformasjon for innsending til det amerikanske utenriksdepartementet;
  • sende inn personlige data til det amerikanske utenriksdepartementet, eller dele personlige data med CGI Federal-underleverandører og leverandører som nødvendig for å behandle en visumsøknad etter forespørsel fra deg;
  • etterleve gjeldende lover, forordninger og rettslig prosess;
  • beskytte noens helse, sikkerhet eller velvære;
  • beskytte våre rettigheter eller reise sak; eller
  • som ellers nødvendig for gjennomføringen av kontrakten vår med den amerikanske staten, så lenge slik bruk er tillatt av lov og er i samsvar med andre begrensninger oppført her.

CGI Federal samler kun inn informasjon nødvendig for å behandle søknaden din og vil kun beholde dine personlige data i perioden det er nødvendig for visumprosessen og kontakten vår med det amerikanske utenriksdepartementet. CGI Federal kan også bruke informasjon som IP-adressen, Internett-tjenesteleverandøren, operativsystemet, tidspunktet og dato for besøket ditt, og annen sidebruksstatistikk automatisk samlet inn av dette nettstedet for statistisk rapportering, analyse for bruk og nettstedets effektivitet og andre rapporteringskrav i kontrakten vår. For å beskytte dine data har CFI Federal implementert passende organisatorisk, teknisk og fysisk beskyttelse for å forhindre uautorisert tilgang eller fremlegging av dine personlige data.

CGI Federal krever også samme høye nivå av informasjonssikkerhet fra alle tredjeparter som kan hjelpe med behandling av dine personlige data, som underleverandører og leverandører. Men på grunn av arten av Internett, kan ikke CGI Federal garantere at uautoriserte parter aldri vil kunne slå disse tiltakene og få tilgang til dine personlige data for upassende formål. Dette nettstedet er kun ment for bruk av voksne, og mindreårige må be en ansvarlig voksen om å hjelpe med innsending av personlige data. CGI Federal forbeholder seg retten til å endre, modifisere eller oppdatere denne personvernerklæringen når som helst. Hvis du har spørsmål om innsamling eller bruk av dine personlige data, sender du en forespørsel til support@ustraveldocs.com