Sommer 2021: Oppdatering angående tilgjengeligheten av visumavtaler (23. juni)

Den Amerikanske Ambassaden i Oslo tilbyr så mange visumavtaler som lokale forhold, sikkerhetstiltak, retningslinjer og ressurser tillater. Vi er forpliktet til å jobbe gjennom det betydelige etterslaget for visumavtaler som er et resultat av COVID-19-pandemien. Vi har åpnet for en begrenset antall visumavtaler for visumkategorier som for øyeblikket kvalifiserer for et National Interest Exception (inkludert F, M, J, I, C1 / D, petisjonsbaserte visum og trader/investor visumer), og vi skal fortsette å åpne flere hvis omstendigheter tillatter det.

Vi er IKKE åpne for rutinemessige avtaler for B1/B2 visum.

Vennligst bestill timen din ved den Amerikanske Ambassaden i Oslo via nettstedet for timebestilling.


Presidentens Proklamasjon 10052, som midlertidig suspenderte oppføringen av visse H-1B, H-2B, J (for visse kategorier innen Exchange Visitor Program), og L non-immigrants, utløp 31. mars 2021. Presidentens Proklamasjon 10143 som suspenderte innreise USA for utlendinger som har vært fysisk til stede i Schengen-området i løpet av 14-dagers periode før de forsøkte innreise til USA, er fortsatt gjeldende for alle visumsøkere.


Utenriksminister Blinken har i samråd med Department of Homeland Security midlertidig utvidet muligheten for at konsulære tjenestemenn kan frafalle kravet om personlig intervju for personer som søker om ikke-immigrant visum i samme visasklassifisering. Tidligere var det bare de søkerne som hadde et ikke-immigrant visum som utløpte innen 24 måneder som kvalifiserte for Interview Waiver. Utenriksministeren har midlertidig utvidet utløpsperioden til 48 måneder. Denne regelen gjelder frem til 31. desember 2021. Denne endringen vil gjøre det mulig for konsulære tjenestemenn å fortsette å behandle visse visumsøknader for ikke-innvandrere, mens de begrenser antall søkere som må møte i en konsulærseksjon, og reduserer dermed risikoen for COVID-19 smitte til andre søkere og konsulært personale. Reisende er oppfordret til å gå gjennom nettsiden til den nærmeste amerikanske ambassaden eller konsulatet for detaljert informasjon om hvilke tjenester som er tilgjengelige for øyeblikket, samt informasjon om hvem som kvalifiserer og instruksjoner om å søke om visum uten et intervju.


President Biden opphevet Presidential Proclamation (PP) 10014 med tittelen "Proklamasjon som suspenderer innreise for immigrant som utgjør en risiko for det amerikanske arbeidsmarkedet under den økonomiske gjenreisingen etter COVID-19-utbruddet ", 24. februar 2021. Immigrasjonsvisumsøkere som hadde blitt berørt av denne proklamasjonen må lese instruksjonene her.


Fra og med 26. januar vil Centers for Disease Control and Prevention (CDC) kreve at alle flypassasjerer som kommer inn i USA, skal presentere en negativ COVID-19-test (en virus deteksjon test for SARS-CoV-2 godkjent eller autorisert av den relevante nasjonale myndigheten), tatt innen 72 timer før avreise. Flyselskapet må bekrefte det negative testresultatet for alle passasjerer før de går ombord. Passasjerer vil bli nektet ombordstigning av flyselskapene hvis de ikke kan fremlegge dokumentasjon på negativ test eller rekonvalesens fra sykdommen. Dette kravet er separat fra visum søknadsprosessen. Alle presidentproklamasjoner som begrenser reiser på grunn av COVID-19, er fortsatt gjeldene uansett testresultater eller vaksinasjonsstatus. Reisende som har et National Interest Exception forblir også underlagt alle gjeldende testkrav før avreise. Klikk her for mer informasjon om unntak fra testkravet.


Innreise av utenlandske statsborgere som har vært fysisk tilstede i ett eller flere land i listen nedenfor innenfor 14 dager før deres innreise eller forsøk på innreise til USA suspenderes, ifølge presidentproklamasjon 9984, 9992, 10143, og proklamasjonen undertegnet 30. april 2021:
- India (gjelder kun ikke-innvandrere)
- Sør-Afrika
- Brasil
- Storbritannia og Nord-Irland, unntatt oversjøiske territorier utenfor Europa;
- Republikken Irland;
- De 26 land som utgjør Schengen-området (Østerrike, Belgia, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Island, Italia, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige og Sveits)
- Den islamske republikk Iran;
- Folkerepublikken Kina, inkluderer ikke de særskilte administrative regionene Hongkong og Macau.

Det finnes enkelte unntak for forbudet mot innreise, herunder unntak for personer med lovlig permanent oppholdstillatelse i USA og visse familiemedlemmer til amerikanske statsborgere og personer med lovlig permanent oppholdstillatelse, samt andre unntak som er oppført i proklamasjonene. Hvis du bor i, har nylig reist til eller planlegger transitt eller reise gjennom ett eller flere av de ovennevnte land før din planlagte reise til USA,vi ber at du utsetter visumintervjuet ditt minst 14 dager etter din avreise fra et av de ovennevnte land.
Hvis du har influensalignende symptomer, eller tror du kan ha blitt utsatt for det nye koronaviruset, anbefaler vi på det sterkeste å utsette avtalen med minst 14 dager. Klikk her for mer informasjon.


Den 20. januar 2021 undertegnet president Biden en Presidentens Proklamasjon med tittelen "Ending Discriminatory Bans on Entry to the United States." Denne proklamasjonen avslutter reise begrensningene under President Proklamasjon 9645 og 9983 som hadde suspendert innreise til USA av visse statsborgere, basert på visumtype, fra Burma, Eritrea, Iran, Kirgisistan, Libya, Nigeria, Nord-Korea, Somalia, Sudan, Syria, Tanzania, Venezuela og Jemen. Klikk her for mer informasjon.


Den amerikanske ambassaden i Norge, forstår at mange visum søkere har betalt for visum avgiften for å få søknaden sin behandlet og komme inn på intervju. Vi vil med dette, forsikre dere om at vi jobber flittig med å gjenopprette alle de rutinemessige visum operasjonene så raskt og trygt som mulig. I mellomtiden har vi nå utvidet gyldigheten på visum avgiften som har blitt betalt (også kjent som MRV-avgift) fram til 30 September 2022, slik at søkere som ikke har fått bestilt time til enten fornyelse av visumet, eller visum intervju, på grunn av suspensjonen av de rutinemessige visum operasjonene, får en mulighet til å bestille og/eller avholde visum avtalen sin. Vennligst fortsett å følg denne siden for informasjon om når vi vil starte opp igjen med de rutinemessige visum operasjonene.


Den 31. desember 2020 undertegnet presidenten en president proklamasjon om suspensjon av innvandrere og ikke-innvandrere som fortsetter å utgjøre en risiko for USAs arbeidsmarked. Denne proklamasjonen forlenger president proklamasjonen (P.P.) 10014 og 10052 til 31. mars 2021. P.P. 10014 suspenderer innreise til USA for visse innvandrer visumsøkere, mens P.P. 10052 suspenderer innreise til USA for visse ikke-innvandrere visumsøkere som utgjør en risiko for det amerikanske arbeidsmarkedet under den økonomiske oppgangen etter det nye coronavirus utbruddet. Spesielt gjelder suspensjonen av P.P. 10052 for søkere av H-1B, H-2B og L-1 visum; J-1 visumsøkere som deltar som praktikant, opplæring, lærer, leir rådgiver, au pair eller reiseprogram for sommerarbeid; og ektefeller og barn til disse som søker om visum H-4, L-2 eller J-2. Amerikanske statsborgere, personer med lovlig oppholdstillatelse og utlendinger som er eller var i USA, eller de som har gyldige ikke-immigrant- eller immigrant visum på gjeldende dato er ikke underlagt proklamasjonen.


State Department har gått igjennom alle utstedelses- («gjensidighets») gebyrer for visum for hele verden, og på bakgrunn av dette har det blitt endringer vedrørende visumutstedelsesgebyr og gyldighet på visum for mange land. Norske statsborgere som søker om enkelte typer  visum, kan være underlagt nye gebyrer og restriksjoner på gyldighet fra og med 30. desember 2019. Dette gjelder søkere for følgende visumtyper: E1, E2, noen F1 og F2, H1-B, H4, I, L1, L2, R1, og  R2.  For mer informasjon angående visumutstedelsesgebyrer og gyldighet for visum, kan du besøke denne nettsiden: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/Visa-Reciprocity-and-Civil-Documents-by-Country.html


Mount Rushmore - South Dakota

Velkommen til den amerikanske informasjonstjenesten for visum i Norge. På denne nettsiden finner du informasjon om amerikanske immigrasjonsvisum og andre typer visum, samt hvilke krav som stilles for å søke. Betalingsinformasjon for visumgebyr og fremgangsmåte for å bestille time ved den amerikanske ambassaden i Oslo finner du også her.

Dette er den offisielle nettsiden for visuminformasjon for den amerikanske ambassaden i Norge.