Hasteinformasjon for visumsøkere om nytt koronavirus
Alle personer med konsulære avtaler (1) som har vært fysisk tilstede i Folkerepublikken Kina, unntatt de autonome regionene Hong Kong og Macao, i løpet av de siste 14 dagene, (2) som har influensalignende symptomer, eller (3) som tror de kan ha blitt utsatt for det nye coronaviruset, oppfordres på det sterkeste til å utsette avtalene i minst 14 dager. Det kreves ikke gebyr for endring av avtale og visumsøknadsgebyrene er gyldige i ett år i landet der gebyret ble betalt. Hvis du har spørsmål om utsettelse av en kommende konsulær avtale kan du sende en e-post til support-norway@ustraveldocs.com for spesifikk veiledning. Du finner også informasjon om utsetting av kommende konsulære avtaler på http://cdn.ustraveldocs.com/no/no-niv-appointmentschedule.asp


State Department har gått igjennom alle utstedelses- («gjensidighets») gebyrer for visum for hele verden, og på bakgrunn av dette har det blitt endringer vedrørende visumutstedelsesgebyr og gyldighet på visum for mange land. Norske statsborgere som søker om enkelte typer  visum, kan være underlagt nye gebyrer og restriksjoner på gyldighet fra og med 30. desember 2019. Dette gjelder søkere for følgende visumtyper: E1, E2, noen F1 og F2, H1-B, H4, I, L1, L2, R1, og  R2.  For mer informasjon angående visumutstedelsesgebyrer og gyldighet for visum, kan du besøke denne nettsiden: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/Visa-Reciprocity-and-Civil-Documents-by-Country.html

Mount Rushmore - South Dakota

Velkommen til den amerikanske informasjonstjenesten for visum i Norge. På denne nettsiden finner du informasjon om amerikanske immigrasjonsvisum og andre typer visum, samt hvilke krav som stilles for å søke. Betalingsinformasjon for visumgebyr og fremgangsmåte for å bestille time ved den amerikanske ambassaden i Oslo finner du også her.

Dette er den offisielle nettsiden for visuminformasjon for den amerikanske ambassaden i Norge.