Den amerikanske ambassaden i Norge, forstår at mange visum søkere har betalt for visum avgiften for å få søknaden sin behandlet og komme inn på intervju. Vi vil med dette, forsikre dere om at vi jobber flittig med å gjenopprette alle de rutinemessige visum operasjonene så raskt og trygt som mulig. I mellomtiden har vi nå utvidet gyldigheten på visum avgiften som har blitt betalt (også kjent som MRV-avgift) fram til 31 desember 2021, slik at søkere som ikke har fått bestilt time til enten fornyelse av visumet, eller visum intervju, på grunn av suspensjonen av de rutinemessige visum operasjonene, får en mulighet til å bestille og/eller avholde visum avtalen sin. Vennligst fortsett å følg denne siden for informasjon om når vi vil starte opp igjen med de rutinemessige visum operasjonene.


Fra og med 15. juli gjenopptar USAs ambassade i Oslo visse visumtjenester, inkludert: studenter, investorer, akademikere, offentlig helsepersonell, embedsmenn, skipsmannskap, familiemedlemmer til amerikanske statsborgere og innbyggere, de som trenger medisinsk behandling, humanitære unntak, og andre reiser som er i USAs nasjonale interesse av økonomiske eller nasjonale sikkerhetsgrunner. Mens ambassaden tar sikte på å behandle saker så snart som mulig, vil det sannsynligvis være økte ventetider for å fullføre slike tjenester på grunn av betydelige etterslep. Visumsøknadsgebyret er gyldig og kan brukes til å avtale time til intervju i landet der det ble kjøpt innen ett år etter betalingsdato. Hvis du har en hastesak og trenger å reise med en gang, kan du følge veiledningen gitt på http://cdn.ustraveldocs.com/no/no-niv-expeditedappointment.asp for å be om en nødavtale.

Søkere til kategoriene H1B, H2B, H4, L og visse J kategorier som omfattes av presidentens proklamasjon 10052, bør be om en avtale bare hvis de har grunn til å tro at de kan kvalifisere for et av unntakene som er oppført i proklamasjonen her: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspending-entry-aliens-present-risk-u-s-labor-market-following-coronavirus-outbreak/.


Viktig informasjon for visumsøkere vedrørende det nye koronavirus:

Mandag den 22. april underskrev president Trump en proklamasjon som suspenderte innreise til USA for visse immigranter som utgjør en risiko for det amerikanske arbeidsmarkedet under den økonomiske innhenting etter COVID-19-utbruddet.
Med umiddelbar virkning utvider proklamasjonen suspensjonen av innreise for visse innvandrere (Presidential Proclamation 10014) til 31. desember 2020.
De nye begrensningene som er innført av proklamasjonen er gjeldende klokken 12:01 EDT onsdag 24. juni og utløper 31. desember, 2020, med mindre det forlenges av presidenten.
Amerikanske statsborgere, personer med lovlig oppholdstillatelse og utlendinger som er eller var i USA, eller de som har gyldige ikke-immigrant- eller immigrant visum på gjeldende dato, er ikke underlagt proklamasjonen.

Proklamasjonen suspenderer innreise for ikke-immigranter i følgende kategorier: H-1B, H-2B, J (for utlendinger som deltar som praktikant, opplæring, lærer, leirrådgiver, au pair eller reiseprogram for sommerarbeid) og L, sammen med deres ektefeller og barn.
Ingen gyldige visum vil bli opphevet under proklamasjonen. Presidentens proklamasjon 10014 og denne proklamasjonen gir unntak fra deres begrensninger for visse kategorier av innvandrere og ikke-innvandrere. Den fullstendige teksten til presidentens proklamasjoner er tilgjengelig på nettsiden til Det Hvite Hus:
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspending-entry-aliens-present-risk-u-s-labor-market-following-coronavirus-outbreak/


Innreise av utenlandske statsborgere som har vært fysisk tilstede i ett eller flere land i listen nedenfor innenfor 14 dager før deres innreise eller forsøk på innreise til USA suspenderes, ifølge presidentproklamasjon 9984, 9992, 9993, 9996 og den påfølgende proklamasjon utstedt 24. mai 2020:
- Brasil
- Storbritannia og Nord-Irland, unntatt oversjøiske territorier utenfor Europa;
- Republikken Irland;
- De 26 land som utgjør Schengen-området (Østerrike, Belgia, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Island, Italia, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige og Sveits)
- Den islamske republikk Iran;
- Folkerepublikken Kina, inkluderer ikke de særskilte administrative regionene Hongkong og Macau.

Det finnes enkelte unntak for forbudet mot innreise, herunder unntak for personer med lovlig permanent oppholdstillatelse i USA og visse familiemedlemmer til amerikanske statsborgere og personer med lovlig permanent oppholdstillatelse, samt andre unntak som er oppført i proklamasjonene. Hvis du bor i, har nylig reist til eller planlegger transitt eller reise gjennom ett eller flere av de ovennevnte land før din planlagte reise til USA,vi ber at du utsetter visumintervjuet ditt minst 14 dager etter din avreise fra et av de ovennevnte land.
Hvis du har influensalignende symptomer, eller tror du kan ha blitt utsatt for det nye koronaviruset, anbefaler vi på det sterkeste å utsette avtalen med minst 14 dager. Det kreves ikke gebyr for endring av avtale, og visumsøknadsgebyrene er gyldige i ett år i landet der gebyrene ble betalt. Hvis du har spørsmål om endring av din konsulær avtale, kan du kontakte oss på https://ustraveldocs.com/no_no/no-main-contactus.asp for veiledning.


Den 22. april underskrev president Trump en proklamasjon som suspenderte innreise til USA for visse immigranter som utgjør en risiko for det amerikanske arbeidsmarkedet under den økonomiske innhenting etter COVID-19-utbruddet. Proklamasjonen trer i kraft kl. 11:59. EDT den 23. april og utløper etter 60 dager, med mindre presidenten forlenger den. Amerikanske statsborgere, personer med permanent oppholdstillatelse i USA, og personer som hadde gyldig immigrantvisum på datoen da proklamasjonen trådte i kraft er ikke omfattet av proklamasjonen. Ingen gyldige visum vil bli tilbakekalt på grunn av denne erklæring. Rutinemessige visumtjenester har blitt suspendert ved ambassader over hele verden, men ettersom ressursene tillater det vil ambassader og konsulat fortsatt tilby nød- og oppdragskritiske visumtjenester for søkere som ikke omfattes av denne proklamasjon. Proklamasjonens fulle tekst er tilgjengelig på Det hvite hus' nettside på: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspending-entry-immigrants-present-risk-u-s-labor-market-economic-recovery-following-covid-19-outbreak/

State Department har gått igjennom alle utstedelses- («gjensidighets») gebyrer for visum for hele verden, og på bakgrunn av dette har det blitt endringer vedrørende visumutstedelsesgebyr og gyldighet på visum for mange land. Norske statsborgere som søker om enkelte typer  visum, kan være underlagt nye gebyrer og restriksjoner på gyldighet fra og med 30. desember 2019. Dette gjelder søkere for følgende visumtyper: E1, E2, noen F1 og F2, H1-B, H4, I, L1, L2, R1, og  R2.  For mer informasjon angående visumutstedelsesgebyrer og gyldighet for visum, kan du besøke denne nettsiden: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/Visa-Reciprocity-and-Civil-Documents-by-Country.html

31. januar 2020 ble en ny Presidential Proclamation (P.P.) utstedt (“Presidential Proclamation 9983”) som utvidet de tidligere reisebegrensningene til P.P. 9645 til å gjelde statsborgere i ytterligere seks land. Restriksjonene gjelder bare immigrasjonsvisum og /eller diversity-visum, men ikke vanlige visum(arbeids-,student- og turistvisum osv.). Mer informasjon er tilgjengelig i denne lenken.


 

Mount Rushmore - South Dakota

Velkommen til den amerikanske informasjonstjenesten for visum i Norge. På denne nettsiden finner du informasjon om amerikanske immigrasjonsvisum og andre typer visum, samt hvilke krav som stilles for å søke. Betalingsinformasjon for visumgebyr og fremgangsmåte for å bestille time ved den amerikanske ambassaden i Oslo finner du også her.

Dette er den offisielle nettsiden for visuminformasjon for den amerikanske ambassaden i Norge.