Viktig informasjon for visumsøkere vedrørende det nye koronavirus:
Innreise av utenlandske statsborgere som har vært fysisk tilstede i ett eller flere land i listen nedenfor innenfor 14 dager før deres innreise eller forsøk på innreise til USA suspenderes, ifølge presidentproklamasjon 9984, 9992, 9993, 9996 og den påfølgende proklamasjon utstedt 24. mai 2020:
- Brasil
- Storbritannia og Nord-Irland, unntatt oversjøiske territorier utenfor Europa;
- Republikken Irland;
- De 26 land som utgjør Schengen-området (Østerrike, Belgia, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Island, Italia, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige og Sveits)
- Den islamske republikk Iran;
- Folkerepublikken Kina, inkluderer ikke de særskilte administrative regionene Hongkong og Macau.

Det finnes enkelte unntak for forbudet mot innreise, herunder unntak for personer med lovlig permanent oppholdstillatelse i USA og visse familiemedlemmer til amerikanske statsborgere og personer med lovlig permanent oppholdstillatelse, samt andre unntak som er oppført i proklamasjonene. Hvis du bor i, har nylig reist til eller planlegger transitt eller reise gjennom ett eller flere av de ovennevnte land før din planlagte reise til USA, anbefaler vi at du utsetter visumintervjuet ditt minst 14 dager etter din avreise fra et av de ovennevnte land.
Hvis du har influensalignende symptomer, eller tror du kan ha blitt utsatt for det nye koronaviruset, anbefaler vi på det sterkeste å utsette avtalen med minst 14 dager. Det kreves ikke gebyr for endring av avtale, og visumsøknadsgebyrene er gyldige i ett år i landet der gebyrene ble betalt. Hvis du har spørsmål om endring av din konsulær avtale, kan du kontakte oss på https://ustraveldocs.com/no_no/no-main-contactus.asp for veiledning.
Den 22. april underskrev president Trump en proklamasjon som suspenderte innreise til USA for visse immigranter som utgjør en risiko for det amerikanske arbeidsmarkedet under den økonomiske innhenting etter COVID-19-utbruddet. Proklamasjonen trer i kraft kl. 11:59. EDT den 23. april og utløper etter 60 dager, med mindre presidenten forlenger den. Amerikanske statsborgere, personer med permanent oppholdstillatelse i USA, og personer som hadde gyldig immigrantvisum på datoen da proklamasjonen trådte i kraft er ikke omfattet av proklamasjonen. Ingen gyldige visum vil bli tilbakekalt på grunn av denne erklæring. Rutinemessige visumtjenester har blitt suspendert ved ambassader over hele verden, men ettersom ressursene tillater det vil ambassader og konsulat fortsatt tilby nød- og oppdragskritiske visumtjenester for søkere som ikke omfattes av denne proklamasjon. Proklamasjonens fulle tekst er tilgjengelig på Det hvite hus' nettside på: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspending-entry-immigrants-present-risk-u-s-labor-market-economic-recovery-following-covid-19-outbreak/
Informasjon for visumsøkere angående det nye koronaviruset:
Fra den 16.mars kansellerer den amerikanske ambassade i Oslo alle rutine visum- og immigrasjonsvisumavtaler. Fra den 16 mars vil ikke den amerikanske ambassade ta imot søknader sent inn gjennom Interview Waiver, Renewal by Mail, Drop Box eller Mail-in for alle visumkategorier. Vi gjenopptar rutine visumavtaler så fort som mulig, men vi kan ikke gi en spesifikk dato på dette tidspunkt. Visumsøknadsgebyret er gyldig i ett år fra kjøpsdato i landet der gebyret ble betalt. Hvis du har en sak som haster og må reise umiddelbart, vennligst følg veiledningen i denne linken for å be om en nødavtale: https://ustraveldocs.com/no_no/no-niv-expeditedappointment.asp

State Department har gått igjennom alle utstedelses- («gjensidighets») gebyrer for visum for hele verden, og på bakgrunn av dette har det blitt endringer vedrørende visumutstedelsesgebyr og gyldighet på visum for mange land. Norske statsborgere som søker om enkelte typer  visum, kan være underlagt nye gebyrer og restriksjoner på gyldighet fra og med 30. desember 2019. Dette gjelder søkere for følgende visumtyper: E1, E2, noen F1 og F2, H1-B, H4, I, L1, L2, R1, og  R2.  For mer informasjon angående visumutstedelsesgebyrer og gyldighet for visum, kan du besøke denne nettsiden: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/Visa-Reciprocity-and-Civil-Documents-by-Country.html

31. januar 2020 ble en ny Presidential Proclamation (P.P.) utstedt (“Presidential Proclamation 9983”) som utvidet de tidligere reisebegrensningene til P.P. 9645 til å gjelde statsborgere i ytterligere seks land. Restriksjonene gjelder bare immigrasjonsvisum og /eller diversity-visum, men ikke vanlige visum(arbeids-,student- og turistvisum osv.). Mer informasjon er tilgjengelig i denne lenken.


Mount Rushmore - South Dakota

Velkommen til den amerikanske informasjonstjenesten for visum i Norge. På denne nettsiden finner du informasjon om amerikanske immigrasjonsvisum og andre typer visum, samt hvilke krav som stilles for å søke. Betalingsinformasjon for visumgebyr og fremgangsmåte for å bestille time ved den amerikanske ambassaden i Oslo finner du også her.

Dette er den offisielle nettsiden for visuminformasjon for den amerikanske ambassaden i Norge.