Memohon Janji Temu Kecemasan

Gambaran Keseluruhan

Jika anda perlu ke Amerika Syarikat atas urusan kecemasan, anda mungkin layak untuk janji temu segera. Pemohon dibenarkan untuk memohon temuduga kecemasan hanya sekali sahaja, oleh itu adalah penting supaya anda memastikan kesemua kriteria dipatuhi.

Kelayakan

Anda mesti memiliki semua dokumentasi yang diperlukan untuk jenis visa yang anda mahukan sebelum anda membuat permohonan ini. Dengan ini dimaklumkan bahawa kenyataan tidak benar mengenai keperluan janji temu kecemasan akan memberi kesan pada kredibiliti kes anda semasa temu duga visa.

Rawatan Kecemasan

Tujuan lawatan adalah untuk mendapatkan rawatan kecemasan, untuk mengiringi saudara atau majikan yang mendapat rawatan kecemasan, atau lawatan untuk mengunjungi saudara terdekat (ibu, bapa, adik, kakak, anak, datuk atau cucu) yang menjalani rawatan kecemasan di Amerika Syarikat

Dokumentasi penting: Surat daripada doktor yang sedang merawat atau akan merawat anda atau yang tersayang. Surat tersebut perlu menyatakan keadaan kesihatan dan situasi kesegeraannya. Anda juga perlu menunjukkan bukti hubungan anda dengan pesakit itu.

Pengebumian/Kematian

Tujuan lawatan adalah untuk menghadiri upacara pengebumian atau mengatur penghantaran balik jenazah saudara terdekat (ibu, bapa, adik, kakak, anak, datuk atau cucu) di Amerika Syarikat

Dokumentasi penting: Surat daripada penjaga rumah mayat yang menyatakan maklumat perhubungan, maklumat jenazah dan tarikh pengebumian. Anda juga perlu menunjukkan bukti bahawa jenazah adalah saudara terdekat.

Perniagaan

Tujuan lawatan adalah untuk menghadiri urusan perniagaan oleh itu keperluan lawatan (a) tidak dapat dipastikan lebih awal dan (b) akan mengakibatkan kerugian besar (terlepas tawaran lumayan) jika tidak hadir

Dokumentasi penting: Surat daripada syarikat berkenaan di Amerika Syarikat dan daripada syarikat Malaysia yang mengesahkan keperluan lawatan tersebut. Surat tersebut perlu menerangkan jenis perniagaan dan kerugian jika janji temu kecemasan tidak dapat dilaksanakan.

ESTA Dinafikan

Anda boleh meminta temujanji visa dipercepatkan jika anda berada dibawah Program Pengecualian Visa tetapi telah menerima notis bahawa anda tidak lagi layak untuk perjalanan ke Amerika Syarikat di bawah program itu. Pelancong tersebut termasuk orang-orang yang adalah warga dual Iraq, Iran, Sudan atau Syria, atau mereka yang telah pergi ke Iraq, Iran, Sudan, Syria, Libya, Yaman, atau Somalia selepas 1 Mac 2011. Perjalanan mesti akan berlaku untuk layak bagi mempercepatkan temu janji. Sila termasuk dalam permintaan anda tarikh dan tujuan perjalanan anda. 

Dokumentasi penting: Satu salinan mesej AS Kastam dan Perlindungan Sempadan anda terima mengenai status ESTA anda.

Memohon Janji Temu Kecemasan

Langkah 1

Bayar yuran permohonan visa.

Langkah 2

Lengkapkan borang Permohonan Elektronik Visa Bukan Imigran (DS-160).

Langkah 3

Lengkapkan Borang Permohonan Kecemasan atau hubungi pusat panggilan kami untuk memohon janji temu kecemasan. Sila pastikan anda menyatakan jenis kecemasan yang anda yakin membolehkan anda layak untuk janji temu segera. Setelah anda menghantar permohonan, sila tunggu maklum balas daripada Kedutaan.

Langkah 4

Jika Kedutaan meluluskan permohonan anda, mereka akan menghantar Kod Kecemasan yang anda boleh gunakan untuk menetapkan janji temu kecemasan secara dalam talian atau melalui pusat panggilan.

Langkah 5

Pergi ke Kedutaan Amerika di Kuala Lumpur pada tarikh dan waktu temu duga anda. Bawa semua dokumen yang diperlukan bersama anda.