Menetapkan/Menukar Janji Temu Saya

Gambaran Keseluruhan

Pada umumnya, warganegara luar yang bercadang memasuki Amerika Syarikat perlu memohon visa, sama ada visa bukan imigran untuk tinggal sementara atau visa imigran untuk menjadi penduduk tetap. Warganegara daripada negara yang layak juga boleh melawat AS tanpa visa di bawah Program Penepian Visa . Jika anda tidak layak untuk Program Penepian Visa atau lawatan untuk belajar , bekerja atau terlibat dengan program pertukaran, anda perlu memohon untuk visa bukan imigran.

Pemohon untuk visa AS perlu datang sendiri untuk temu duga visa di Kedutaan di Kuala Lumpur. Anda perlu membuat janji temu untuk temu duga tersebut, sama ada secara atas talian melalui laman sesawang atau menerusi pusat panggilan.

Menjadualkan Temuduga

Untuk menjadualkan temuduga visa bukan imigran,anda perlu mempunyai maklumat berikut dan document yang bersesuaian:

 • Pasport yang sah untuk perjalanan ke Amerika Syarikat dengan tempoh sah sekurang-kurangnya melebihi 6 bulan jangkauan masa untuk anda berada dalam Amerika Syarikat ( melainkan diberikan pengecualian negara-perjanjian khusus ). Jika melebih daripada satu orang yang termasuk dalam passport anda,setiap individu menginginkan visa perlu mengemukakan permohonan.
 • Resit bayaran yiran permohonan visa anda
 • Muka surat pengesahan DS-160 anda

Dokumen yang diperlukan untuk di bawa pada hari temuduga anda

Pada hari temuduga anda,anda perlu membawa documen yang diperlukan dibawah bersama dengan anda ke Kedutaan:

 • Muka surat pengesahan temuduga anda
 • Pasport mesti mempunyai tempoh sah melebihi 6 bulan
 • Muka surat pengesahan DS-160
 • Resit bayaran yuran MRV
 • Satu gambar foto terkini(salinan asal). Kami mengesyorkan mendapatkan perkhidmatan foto professional bagi memastikan foto anda memenuhi keperluan kualiti.Gambar mestilah:
  • 50mm x 50mm (2 inc x 2 inc)
  • Muka penuh di hadapan latar belakang putih
  • Diambil dalam tempoh 6 bulan yang lalu
  • Tiada cermin mata,kanta sentuh bewarna ,topi,rambut palsu,polaroids atau cetakan yang di cetak semula.
  • Penutup kepala mestilah tidak melindungi bahagian muka pemohon atau menampakkan bayangan pada muka mereka.
  • Sila rujuk pautan berikut untuk melihat contoh foto yang boleh diterima  dan tidak boleh di terima:https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/photos/photo-examples.html​​​​
 • Pemohon visa di bawah 18 tahun adalah perlu untuk temuduga bersama salah seorang ibu bapa.Ibu bapa dikehendaki menyediakan sijil kelahiran yang asal semasa temuduga
 • Untuk warga Malaysia, sila bawa bersama MayKad anda. Untuk warga asing, sila bawa bersama kad identiti bergambar dengan nama anda dalam ejaan Inggeris/Latin. Jika anda tidak mempunyai identiti bergambar yang mengandungi ejaan Inggeris, salinan pasport anda juga diterima
 • Sekiranya berkenaan,dokumen yang di perlukan berdasarkan kelas visa9seperti kelulusan petisyen untuk visa berasaskan petisyen, lebih banyak maklumat mengenai jenis visa dan maklumat tentang setiap jenis visa boleh di dapati disini)

Jika visa anda telah lulus,visa tersebut akan di hantar ke lokasi yang di tetapkan semasa anda menjadualkan temuduga anda.

Batasan Penukaran Temuduga

Pemohon hanya boleh menjadualkan temuduga pada bilangan yang terhad.Sila membuat perancangan dengan sewajarnya supaya anda tidak di perlukan untuk permohonan visa sekali lagi..

Tindakan Selanjutnya