Dasar Privasi

Dalam halaman ini:


Maklumat Penting Tentang Kegunaan Laman Web Ini

 

Kami mengumpul bukan maklumat peribadi (PII) tentang anda apabila anda melayari laman kami melainkan anda memilih untuk  memberikan  maklumat ini kepada kami. Menyerahkan secara peribadi maklumat yang boleh dikenalpasti melalui laman web kami adalah sukarela, tetapi dengan cara begitu, anda memberikan  kebenaran untuk menggunakan maklumat anda untuk tujuan yang dinyatakan. Tidak memberikan maklumat tertentu boleh mengakibatkan ketidakupayaan untuk memproses permohonan anda.

Jika anda memilih untuk memberikan kepada kami maklumat peribadi (PII) di laman wen bahagian Jabatan, melalui kaedah sama seperti melengkapkan borang laman web atau menghantar emel kepada kami , kami akan gunakan maklumat tersebut bagi membantu kami memproses permohonan permintaan anda, atau sebagai maklum balas kepada mesej anda. Maklumat tersebut kami boleh terima daripada anda berbeza-beza berdasarkan dengan apa yang anda lakukan apabila melayari laman kami.

Sila ambil perhatian bahawa kami tidak menyediakan sebarang perkhidmatan kepada anda sebagai pemohon, tetapi pemprosesan berdasarkan pada kontrak kami dengan Jabatan Negara A.S.

Kami buat secara automatik mengumpul dan menyimpan nama domain daripada Internet yang anda akses (.com, edu. dll. ) tarikh dan masa yang anda akses dari laman kami; dan alamat Internet dalam laman web ( sama seperti enjin carian halaman rujukan) dari manakah  anda sampai di laman kami.Kami gunakan maklumat yang kami kumpul dan mengira jumlah pelawat ke halaman yang lain di laman kami, dan bagi membantu kami menjadikan laman kami lebih berguna untuk  pelawat seperti anda.

Sebagai tambahan, kami menggunakan Google Analytics untuk memberikan kami maklumat demografi  yang tidak boleh dikenalpasti secara peribadi. Maklumat ini mungkin termasuk, antara perkara lain, jantina , umur dan minat.

Kami menggunakan maklumat ini dalam pelbagai cara. Sebagai contoh, kami boleh gunakan maklumat ini untuk membantu menganalisis trafik laman kami, memahami pelawat kami dan perkara yang diambil berat, dan untuk meningkatkan lagi mutu perkhidmatan kami. Kami menggunakan data ini hanya didalam borang agregat yang di sediakan melalui Google Analytics. Kami akan mengekalkan maklumat ini selama mana kami mempunyai laman web ini. Kami tidak akan mendedahkan maklumat ini kepada mana-mana pihak ke tiga yang lain.

Jika anda ingin menghalang Google Analytics dan servis yang berkaitan dengan Google dari mengumpul  maklumat semasa anda melayari mana-mana laman web, anda boleh memasang opt-out tool yang terdapat disini.

Jika anda Hantar Kami E-mel

Anda boleh pilih untk berikan kami maklumat peribadi apabila anda menghantaremaik kepada kai dengan ulasan atau pertanyaan. Kami boleh gunakan maklumat yang diberikan untuk meningkatkan lagi perkhidmatan kami atau menyediakan maklum balas pertanyaan anda.

Kadangkala kami melanjutkan emel anda kepada lain agensi kerajaan A.S yang mungkin lebih berkelayakan boleh membantu anda.

Kecuali untuk diberikuasa penguatkuasa undang-undang membuat penyiasatan, kami tidak akan berkongsi emel anda kepada mana-mana organisasi luar yang lain.

Laman Web dan Applikasi Pihak Ke-Tiga

Kami berhubung melalui sesawang sosial dan laman web pihak- ketiga yang lain. Kami gunakan laman sesawang sosial untuk berinteraksi dengan khalayak antarabangsa supaya  terlibat dalam diplomasi awam seluruh dunia. Laman sesawang sosial adalah digunakan untuk menghebahkan acara kedutaan dan melibatkan diri dengan orang ramai. Dalam beberapa kes, permohonan pihak – ketiga memerlukan alamat emel, id pengguna, kata laluan, dan lokasi geografi bagi tujuan  pendaftaran akaun. Kami tidak menggunakan laman web pihak – ketiga untuk meminta dan mengumpul maklumat peribadi (PII) dari individu. Kami tidak mengumpul atau menyimpan mana-mana entiti lain YANG LUAR DARI Jabatan Negara, melainkan di perlukan untuk tujuan penguatkuasaan perundangan  atau mengikut undang-undang.

Kami mungkin menggunakan pelbagai jenis kaji selidik dalam talian untuk mengumpul pendapat dan maklumbalas daripada sampel rawak pelawat. Terutamanya, Jabatan Negara menggunakan  Keputusan FORESEE Kepuasan Indeks Pelanggan Amerika( ACSI) dalam kaji selidik talian secara berterusan untuk memperolehi maklumbalas dan data setiap kepuasan pelawat terhadap laman web kami. Kaji selidik  ini tidak akan mengumpul maklumat peribadi. Walaupun jemputan kaji selidik muncul  untuk sampel rawak pelawat, ia adalah pilihan , dan tidak semua laman web kedutaan mengambil kaji selidik tersebut. Jika anda menolak tinjauan, anda akan masih mempunyai akses untuk maklumat yang sama dan sumber di laman kami seperti mereka yang mengambil kaji selidik. Laporan kaji selidik hanya diperolehi di web pengurus dan kakitangan lain yang  di tetapkan bagi mereka yang perlukan maklumat ini bagi menjalankan tugas mereka. Kami mungkin menggunakan kaji selidik masa terhad lain untuk tujuan tertentu , dimana yang di telah di terangkan pada masa ianya di siarkan.

Maklumat Terkumpul untuk Menjejak dan Menyesuaikan (Cookies)

Cookie adalah fail teks kecil bahawa laman web yang di pindahkan ke computer anda untuk membolehkannya ingat maklumat tertentu tentang sesi anda semasa anda disambungkan. Komputer anda hanya akan berkongsi maklumat di dalam cookies dalam laman web yang menyediakan nya, dan tiada laman web lain boleh dapatkan nya. Terdapat dua jenis cookies:

  • Sesi: Sesi cookies bertahan hanya sekali selagi browser web anda terbuka. Apabila anda menutup browser anda, cookies akan terpadam. Laman web boleh menggunakan sesi cookies untuk tujuan teknikal seperti untuk membolehkan navigasi  lebih baik melalui laman web, atau membenarkan anda untuk menyesuaikan pilihan anda berinteraksi melalui laman.
  • Berterusan: Cookies berterusan adalah selamat pada peranti pengguna sebagai  arahan untuk memastikan pengguna mana adalah baru untuk ke laman atau kembali semula,dan untuk pelawat berulang, untuk menyekat jemputan yang berulang bagi mendapatkan kaji selidik kepuasan Foresee.

Jika anda tidak bercadang untuk dapatkan cookoes sesi atau berterusan yang tersimpan dalam mesin anda, anda boleh mematikan cookies di dalam browser anda. Anda masih mempunyai akses untuk semua maklumat dan sumber  di dalam laman web anda. Walau bagaimanapun, dengan mematikan cookies boleh menjejaskan fungsi kepada banyak laman web yang popular. Sila berhati-hati Sila maklum bahawa dengan melumpuhkan cookies di dalam browser anda akan menjejaskan penggunaan cookies pada semua laman web lain yang anda lawati juga.

Pautan untuk Laman web External

Laman web kami mempunyai banyak pautan kepada lain agensi di A.S, Kedutaan , organisasi pelbagaihala dan organisasi swasta dalam kedua-duanya di Amerika Syarikat dan bangsa lain. Apabila anda mengikuti pautan ke laman yang lain, anda akan tidak lama berada dalam laman kami dan adalah tertakluk kepada privasi polisi laman external.

Segala usaha yang dilakukan adalah untuk memberikan maklumat yang tepat dan lengkap. Walau bagaimanapun, kami tidak boleh member jaminan bahawa ianya tidak akan tiada masalah kesilapan. Berkenaan dengan dokumen dan maklumat di dalam laman web ini, sama ada Jabatan Negara mahupun pekerja atau kontraktor membuat sebarang jaminan, tersurat atau tersirat, termasuk jaminan untuk kebolehan niaga dan kecergasan untuk tujuan tertentu bagi dokumen berkenaan yang terdapat dalam laman web. Tambahan pula, Jabatan Negaratidak beranggapan tiada liabiliti undang-undang yang di tetapkan, kesempurnaan, atau kegunaan sebarang maklumat , produk, atau proses yang di dedahkan disini dan tidak mewakili penggunaan maklumat, produk, atau proses yang tidak akan melanggar hak milik persendirian.

Sebagai tujuan keselamatan laman dan untuk memastikan bahawa perkhidmatan ini kekal tersedia kepada semua pengguna, Jabatan Negara menggunakan program perisian untuk memantau trafik rangkaian untuk mengenalpasti percubaan tanpa kebenaran memuatnaik maklumat atau menukar maklumat atau sebaliknya yang menyebabkan kerosakkan. Percubaan tanpa kebenaran untuk memuat naik maklumat atau mengubah maklumat dalam perkhidmatan ini adalah di larang sama sekali dan boleh di hukum di bawah Computer Fraud and Abuse Act of 1986.

Maklumat juga boleh di gunakan untuk kebenaran siasatan penguatkuasaan perundangan. Kecuali untuk tujuan di atas, tiada percubaan lain yang di buat untuk mengenalpasti pengguna individu atau tabiat yang mereka guna. Percubaan tanpa kebenaran untuk memuat naik maklumat d an / atau menngubah maklumat di laman web ini adalah di larang sama sekali dan tertakluk kepada pendakwaan dibawah Computer Fraud and Abuse Act of 1986 dan Title 18 U.S.C. Sec. 1001 dan 1030.