Хүүхдийн виз

Энэ хуудсан дээр:

Асуулт, хариулт

А: Хүүхэд виз авах шаардлагатай юу?
Х: Бүх зорчигчид, хүүхдүүд мөн адил, Америкийн Нэгдсэн Улс руу зорчихын тулд виз авах эсвэл Визгүй Зорчих Хөтөлбөрт хамрагдах ёстой.

А: Хүүхдүүд насанд хүрсэн хүнтэй адил хэмжээний визийн мэдүүлгийн хураамж төлөх ёстой юу?
Х: Тийм.

А: Хүүхдүүд ярилцлагын цаг товлох ёстой юу?
Х: 13 болон түүнээс доош насны хүүхдүүд цагаачлалын виз мэдүүлэхийн тулд ярилцлагын цаг товлох шаардлагагүй. Энэ талаарх дэлгэрэнгүй мэлээлэлийг энд дарж авна уу.

А: Ярилцлаганд хүүхдүүд өөрийн биеэр ирэх ёстой юу?
Х: 13 болон түүнээс доош насны хүүхдүүд цагаачлалын виз мэдүүлэхийн тулд ярилцлаганд биеэр ирэх шаардлагагүй. Энэ талаарх дэлгэрэнгүй мэлээлэлийг энд дарж авна уу.