Programul Visa Waiver

Pe această pagină:


Prezentare generală

Programul Visa Waiver (VWP) permite cetăţenilor anumitor ţări să călătorească în Statele Unite pentru turism sau afaceri (în scopurile vizei turistice) pentru o perioadă de 90 de zile sau mai puţin, fără a obţine o viză. Nu toate ţările participă la programul VWP şi nu toţi cetăţenii ţărilor incluse în programul VWP sunt eligibili pentru utilizarea programului. Persoanele care călătoresc în cadrul programului VWP trebuie să solicite autorizarea prin intermediul Sistemului Electronic de Autorizare a Călătoriei (ESTA), sunt verificaţi la punctul de intrare în Statele Unite şi sunt înscrişi în Programul US-VISIT al Departamentului de Securitate Internă al Statelor Unite.

*Ţările membre
Andorra
Australia
Austria
Belgia
Brunei
Chile
Danemarca
Elveţia
Estonia
Finlanda
Franţa
Germania
Grecia
Irlanda
Islanda
Italia
Japonia
Letonia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburg
Luxembourg
Malta
Norvegia
Noua Zeelandă
Olanda
Polonia
Portugalia
Regatul Unit
Republica Cehă
Republica Coreea
San Marino
Singapore
Slovacia
Slovenia
Spania
Suedia
Taiwan
Ungaria

Cetăţenii ţărilor membre pot călători fără viză pentru vizite în scop turistic sau pentru afaceri timp de 90 de zile sau mai puţin, cu condiţia îndeplinirii următoarelor cerinţe:

 • Posedă un paşaport cu un cip integrat (paşaport electronic);
 • Se înregistrează online prin intermediul Sistemului Electronic de Autorizare a Călătoriei (ESTA);
 • Îndeplinesc condiţiile standard ale programului VWP menţionate mai jos.

*Referitor la termenii de ,,stat” sau ,,state” de pe această pagină, trebuie notat faptul că Legea cu privire la relaţiile cu Taiwan-ul din 1969, Pub. L. No. 96-8, secţiunea 4(b)(1), prevede că ,,ori de câte ori legile Statelor Unite se referă sau fac trimitere la alte ţări, naţiuni, state, guverne sau entităţi similare, o asemenea terminologie se aplică şi referitor la Taiwan.” 22 U.S.C. § 3303(b)(1). În consecinţă, toate referirile la “stat” sau “state” din legislaţia referitoare la Programul de Renunţare la Viză, Secţiunea 217 a Legii de Imigrare şi Naturalizare, 8 U.S.C. 1187, se prezumaă că includ şi Taiwan. Această abordare este în acord cu politica Statelor Unite referitor la China, conform căreia Statele Unite a menţinut şi menţine relaţii neoficiale cu Taiwan încă din 1979.

Condiţii

Pentru a intra pe teritoriul S.U.A. prin Programul Visa Waiver, călătorii trebuie să:

 • Fie cetăţeni ai uneia din ţările enumerate mai jos şi să se afle în posesia unui paşaport conform Programului Visa Waiver;
 • Să deţină autorizaţia ESTA;
 • Să rămana pe teritoriul S.U.A. cel mult 90 de zile;
 • Scopul călătoriei să fie:
  a. Afaceri- Scopul călătoriei dumneavoastră este de a vă consulta cu parteneri de afaceri; de a participa la o convenţie sau o conferinţă stiinţific-educaţională, profesională sau de afaceri, la date prestabilite; de a achiziţiona o proprietate sau pentru a încheia un contract;
  b. Turism- Scopul călătoriei dumneavoastră este pur recreaţional, însemnând turism, vacanţă, vizitarea prietenilor sau rudelor, odihnă, tratament medical, activităţi de natură socială şi participarea amatorilor la competiţii în domeniul muzical, sportiv sau la alte evenimente sau concursuri similare care nu vor fi remunerate;
  c. Tranzit- Tranzitarea pe parcursul călătoriei dumneavoastră a teritoriului S.U.A.

Dacă accesul în Statele Unite se face pe calea aerului sau a apei, trebuie:

 • Să deţină un bilet de întoarcere sau de continuare a călătoriei. Dacă deplasarea se face în baza unui bilet electronic, persoana trebuie să aibă asupra sa o copie a itinerarului pe care să o prezinte inspectorului de imigrări. Persoanele care călătoresc cu bilete de continuare a călătoriei a căror destinaţie finală este Mexic, Canada, Bermuda sau Caraibe trebuie să fie rezidenţi legali ai teritoriilor respective;
 • Intrarea în Statele Unite la bordul unei linii aeriene sau maritime care a agreat participarea la program. Aici sunt incluse aeronavele unei corporaţii americane care a încheiat un acord cu Departamentul de Securitate Internă pentru transportul pasagerilor în cadrul Programului de renunţare la obligativitatea vizelor.

Dacă intrarea în Statele Unite se face pe cale terestră din Canada sau Mexic, cerinţele privind documentele sunt aceleaşi, cu excepţia faptului că nu se impune obligativitatea deţinerii unui bilet de întoarcere şi a folosirii unui transportator semnatar al programului. Trebuie să demonstraţi în faţa inspectorului că deţineţi suficiente fonduri pentru a vă întreţine pe durata şederii în Statele Unite şi pentru părăsirea teritoriului Statelor Unite.

Sistemul Electronic de Autorizare a Călătoriei (ESTA)

Începând cu 1 aprilie 2016 persoanele care călătoresc în SUA în baza programului Visa Waiver trebuie să deţină un paşaport electronic valabil. Sub incidenţa acestei reguli se regăsesc şi cei care deţin deja o autorizaţie electronică de călătorie (ESTA). Paşapoartele electronice au următorul simbol pe copertă:

Cerinţe privind paşaportul

De asemenea, cetăţenii ţărilor participante la programul Visa Waiver care au călătorit, sau au fost prezenţi, în Irak, Iran, Coreea de Nord, Siria, Sudan, Libia, Somalia şi/sau Yemen după data de 1 martie 2011 nu mai sunt eligibili să călătorească sau să intre în SUA în baza programului Visa Waiver. Persoanele cu dublă cetăţenie a ţărilor participante la Visa Vaiwer şi Irak, Iran, Coreea de Nord, Siria şi Sudan nu mai sunt eligibili să călătorească sau să intre în SUA în baza programului.

Această restricţie nu se aplică celor care au fost prezenţi în ţările menționate mai sus datorită executării serviciului militar în cadrul armatei unei ţări participante la Visa Vaiwer sau în calitate oficială, ca şi angajat permanent al unui guvern al unei ţări Visa Vaiwer.

Secretarul Departamentului de Securitate Internă poate anula restricţiile Visa Waver Program menţionate mai sus în eventualitatea în care consideră că acest lucru este în favoarea intereselor de aplicare a legii şi de securitate ale Statelor Unite.

Anularea acestor restricţii poate fi aplicată în funcţie de fiecare caz în parte. Ca şi regulă generală însă, următoarele categorii de solicitanți pot fi eligibili pentru anularea restricţiilor Visa Waver Program:

 • Persoanele care au călătorit în Irak, Iran, Coreea de Nord, Siria, Sudan, Libia, Somalia şi/sau Yemen în numele unor organizaţii internaţionale sau regionale sau organisme subguvernamentale ce acţionează în interes oficial;
 • Persoanele care au călătorit în Irak, Iran, Coreea de Nord, Siria, Sudan, Libia, Somalia şi/sau Yemen în numele unei organizaţii umanitare non guvernamentale (NGO); şi
 • Persoanele care au călătorit în Irak, Iran, Coreea de Nord, Siria, Sudan, Libia, Somalia şi/sau Yemen ca şi jurnalişti, în interes de serviciu;
 • Persoanele care au călătorit în Iran în scopuri legale de afaceri, ca urmare a încheierii “Joint Comprehensive Plan of Action” din 14 Iulie 2015; şi
 • Persoanele care au călătorit în Irak în scopuri legale de afaceri.

Un formular de aplicaţie ESTA revizuit este acum disponibil. Noul formular conţine întrebări suplimentare cu privire la noile cerinţe de eligibilitate pentru călătorie, conform Actului. Încurajăm persoanele care doresc să călătorească cu ESTA să folosească noul sistem care îi va asista individual în deciderea posibilităţii de anulare a restricţiilor. Nu există un alt mod de aplicare la program. 

Persoanele aflate deja în posesia unei autorizaţii electronice de călătorie (ESTA) trebuie  să verifice statutul autorizaţiei înainte de călătorie, pe site-ul CBP https://esta.cbp.dhs.gov/esta/.

Valabilitatea paşaportului: Vizitatorii care călătoresc în Statele Unite trebuie să posede paşapoarte care sunt valabile pentru cel puţin încă şase luni după perioada preconizată de şedere în Statele Unite. Cetăţenii statelor enumerate în lista actualizată „Six Month Club“ sunt scutiţi de regula celor şase luni şi trebuie doar să aibă un paşaport care este valabil pe perioada preconizată de şedere. Dacă vă deplasaţi fără viză în cadrul Programului de renunţare la obligativitatea vizelor, paşaportul dumneavoastră trebuie să fie valabil pentru o perioadă de cel puţin 90 de zile. Dacă paşaportul dumneavoastră nu este valabil 90 de zile, vi se va permite şederea în Statele Unite până la data la care paşaportul expiră.

Dacă sunteţi un vizitator dintr-o ţară inclusă în programul VWP, iar paşaportul dumneavoastră nu îndeplineşte aceste cerinţe, analizaţi posibilitatea de a obţine un paşaport conform cu VWP de la autoritatea de paşapoarte din ţara al cărei cetăţean sunteţi. Altfel, nu veţi putea călători în cadrul programul VWP, iar pentru a intra în Statele Unite veţi avea obligaţia de a obţine o viză pe paşaportul dumneavoastră valabil.

Ineligibilitatea

Unele persoane pot să nu fie eligibile pentru a intra în Statele Unite fără viză în cadrul programului VWP. În această categorie sunt incluse persoanele care au fost arestate, chiar dacă arestarea nu s-a soldat cu o condamnare penală, persoanele care au cazier (chiar dacă au fost supuse graţierii, amnistiei sau altui act de clemenţă), persoanele care suferă de anumite boli transmisibile grave, cele cărora li s-a refuzat intrarea sau au fost deportate din Statele Unite, sau care au depăşit anterior perioada de şedere prevăzută de programul VWP. Aceste persoane trebuie să solicite eliberarea unei vize. În cazul în care încearcă să călătorească fără viză, li se poate refuza intrarea în Statele Unite.

Conform Visa Waiver Program Improvement and Terrorist Travel Prevention Act of 2015 persoanele care au călătorit sau au fost prezente în Iran, Irak, Coreea de Nord, Libia, Somalia, Sudan, Siria şi/sau Yemen  pe sau după 1 martie 2011 (excepţie fac cei care au călătorit în interes diplomatic sau militar, reprezentând o ţară participantă la programul VWP)  SAU persoanele care sunt şi cetăţeni ai Iran, Irak, Coreea de Nord, Sudan şi/sau Siria, nu mai sunt eligibili să călătorească prin intermediul VWP. Pentru detalii despre modificările Visa Waiver Program Improvement and Terrorist Travel Prevention Act of 2015 (the Act) vă rugăm să accesaţi următoarea pagină: http://www.cbp.gov/travel/international-visitors/visa-waiver-program

Persoanele care au comis contravenţii de circulaţie care nu au dus la arestare şi/sau condamnare pentru o infracţiune pot să călătorească fără viză, dacă îndeplinesc celelalte criterii. Dacă respectiva contravenţie de circulaţie s-a produs pe perioada când vă aflaţi în Statele Unite şi nu aţi achitat amenda aferentă sau nu v-aţi prezentat la audierea în instanţă, există posibilitatea ca pe numele dumneavoastră să se fi emis un mandat de arestare şi vă veţi confrunta cu probleme atunci când solicitaţi admiterea în Statele Unite. În consecinţă, trebuie să rezolvaţi această problemă înainte de a efectua călătoria, contactând instanţa în faţa căreia trebuia să vă prezentaţi. Dacă nu cunoaşteţi adresa respectivei instanţei, informaţii în acest sens sunt disponibile pe Internat la adresa: www.refdesk.com.

Călătoria fără viză nu include persoanele care intenţionează să studieze, să muncească sau să rămână în Statele Unite pentru o perioadă mai lungă de 90 de zile sau care doresc să-şi schimbe statutul (din turist în student etc.) după intrarea în Statele Unite. Aceste persoane au nevoie de vize. Dacă un ofiţer de imigrări consideră că o persoană care călătoreşte fără viză va studia, va munci sau va rămâne mai mult de 90 de zile, atunci ofiţerul va refuza admiterea respectivei persoane.

Refuzul autorizaţiei ESTA

Persoanele cărora le-a fost refuzată autorizaţia ESTA nu pot călători în baza programului VWP. Vă rugăm să solicitaţi eliberarea unei vize înainte de plecare.

Informaţii pentru cetaţenii din Canada, Mexic şi Bermude

Canada, Mexic şi Bermude nu sunt ţări participante ale Programul de Renunţare la obligativitatea vizelor.

Legea Imigraţiei include prevederi speciale referitor la renunţarea la obligativitatea vizei pentru cetăţenii din Canada şi Bermude. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi Citizens of Canada and Bermuda. Din moment ce aceste state nu fac parte din Programul de Renunţare la Viză, cerinţele referitoare la paşapoartele biometrice nu se aplică. De asemenea, anumiţi cetăţeni din Canada şi Bermude au nevoie de viză temporară pentru a călători în SUA.

Mai multe informaţii

Aflaţi mai multe despre Programul VWP pe pagina web a Departamentului de Stat.

Citiţi avertismentul DHS privind site-urile web neautorizate operate de terţe persoane pentru solicitări ESTA.