Solicitarea/reînnoirea unei vize fără interviu

PE ACEASTĂ PAGINĂ:


Prezentare generală

Solicitarea/reînnoirea unei vize fără un interviu este destinată solicitanților care nu trebuie să fie fizic prezenți la Ambasadă pentru a li se colecta amprentele digitale și pentru a fi intervievați. Aceștia pot depune solicitările de viză și documentele relevante la Secția Consulară, Str. Alexei Mateevici 103, în orice zi de marți și/sau joi, între orele 14:30 și 15:30, cu excepția sărbătorilor naționale și americane.

Criterii

Există mai multe tipuri de solicitări care pot utiliza această procedură. Acestea sunt:

Solicitanți ai unei vize B1B2:

 • Solicitanții cu vârsta sub 14 ani, care solicită o viză pentru prima dată și cei care o reînnoiescși care sunt cetățeni moldoveni sau rezidenți pe termen lung în Moldova și călătoresc împreună cu ambii părinți, care dețin deja vize valabile.

În toate celelalte cazuri, copiii cu vârsta sub 14 ani vor solicita o viză prin intermediul procesului obișnuit de solicitare.

 • Solicitanții în vârstă de 80 de ani sau mai multcare solicită o viză pentru prima dată și cei care o reînnoiesc și care întrunesc următoarele condiții:

1. Cetățeni moldoveni sau rezidenți pe termen lung în Moldova;

2. Solicită aceeași clasă și categorie de viză ca și viza anterioară, cu același tip de pașaport și aceeași naționalitate;

3. Solicitantul nu a fost niciodată arestat și nu are antecedente penale în nicio țară;

4. De la eliberarea ultimei vize, NU a solicitat prelungirea sau ajustarea statutului de imigrant pe durata șederii în Statele Unite;

5. De la eliberarea ultimei vize, NU a fost arestat, deportat sau nu a încălcat legile sau reglementările privind imigrația din Statele Unite și nici nu i-a fost anulată sau revocată viza;

6. Nu i-a fost refuzată niciodată o viză, indiferent de categorie, la nicio Ambasadă sau Consulat al S.U.A., cu excepția cazului în care refuzul a fost soluționat pozitiv, iar viza a fost eliberată ulterior.

 

Solicitanți ai unei vize F sau M:

 • Cetățeni moldoveni sau rezidenți pe termen lung în Moldova;
 • Are o viză F sau M eliberată anterior și solicită reînnoirea aceleiași clasificări de viză în termen de cel mult 48 de luni de la data la care a expirat viza anterioară;
 • Se întoarce la aceeași universitate din S.U.A. sau program de Formare practică opțională (OPT);
 • Este student cu statut activ, la studii cu frecvență sau participant la un program de Formare practică opțională (OPT);
 • Are un statut activ în baza de date SEVIS;
 • Dispune de cea mai recentă foaie matricolă. (O foaie matricolă neoficială este suficientă.)

 

Solicitanți ai unei vize H-1, H2A, H-3, H-4, L (individual), O, P sau Q:

 • Cetățeni moldoveni sau rezidenți pe termen lung în Moldova;
 • Solicită aceeași clasă și categorie de viză ca și cea anterioară, cu același tip de pașaport și aceeași naționalitate;
 • Nu i-a fost refuzată niciodată o viză, indiferent de categorie, la nicio Ambasadă sau Consulat al S.U.A., cu excepția cazului în care refuzul a fost rezolvat pozitiv, iar viza a fost eliberată ulterior;
 • Nu a fost niciodată arestat și nu are antecedente penale în nicio țară.

 

Solicitanți ai unei vize G-4:

 • Se eliberează personalului de orice rang care se deplasează în Statele Unite pentru a prelua o funcție într-o organizație internațională (inclusiv Organizația Națiunilor Unite).
 • Membrilor de familie de gradul întâi ale acestora li se pot elibera, de asemenea, vize G-4, cu excepția angajaților casnici, cărora li se eliberează vize G-5.
 • Funcționarilor și angajaților organizațiilor internaționale, care nu sunt desemnați în Statele Unite, li se poate acorda clasificarea G-4 în cazul în care intenționează să tranziteze Statele Unite.
 • Viza G-4 poate fi eliberată personalului de orice rang aflat pe statul de plată al unei organizații internaționale desemnate care se deplasează în Statele Unite în numele organizației respective.
 • Solicitanții unei vize G-4 nu trebuie să plătească taxa de solicitare a vizei și nu pot utiliza sistemul de programare de pe această pagină web. Aceștia pot aduce documentele de solicitare direct la Ambasada S.U.A. la Chișinău, str. Alexei Mateevici 103, în orice zi de marți și/sau joi între orele 14:30 și 15:30, cu excepția sărbătorilor naționale și americane. Solicitarea trebuie să includă, de asemenea, o scrisoare din partea organizației internaționale.

Pașapoartele sunt returnate direct solicitanților atunci când sunt gata.

Procedura de solicitare

Pasul 1

Achitați taxa de solicitare a vizei (nu este aplicabil solicitanților de viză G-4).

Pasul 2

Completați Formularul electronic de solicitare a vizei temporare (DS-160).

Pasul 3

Înregistrați-vă pentru reînnoire. Pentru a verifica dacă vă calificați, trebuie să răspundeți online la întrebările de pe profilul de solicitare sau să contactați call center-ul pentru ajutor. Dacă vă calificați, veți primi pagina de confirmare a solicitării unei vize fără interviu ce conține instrucțiuni detaliate despre procedura de transmitere a documentelor.

Pentru a vă înregistra online, aveți nevoie de:

 • Pașaportul valabil;
 • Numărul chitanței eliberate de Moldova Agroindbank (Accesați această pagină dacă aveți nevoie de ajutor pentru identificarea acestui număr);
 • Codul de bare format din zece (10) caractere alfanumerice de pe pagina de confirmare DS-160.

Pasul 4

Imprimați pagina de confirmare a solicitării vizei fără interviu și aduceți toate documentele la Secția Consulară, Str. Alexei Mateevici 103, în orice zi de marți și/sau joi, între orele 14:30 și 15:30, cu excepția sărbătorilor naționale și americane.

Fiecare solicitant trebuie să prezinte următoarele documente:

 • Pagina de confirmare a solicitării vizei fără interviu.
 • Pagina de confirmare a formularului DS-160.
 • Dovada plății taxei de solicitare a vizei (cu excepția solicitanților G-4).
 • Pașaportul valabil și pașapoartele anterioare care conțin vize americane.
 • Solicitanții cu vârsta sub 14 ani trebuie să prezinte: certificatul de naștere în original și copii ale documentelor de călătorie valabile ale părinților (vizele S.U.A.);
 • O fotografie recentă de 5 cm x 5 cm, făcută în ultimele 6 luni, pe fundal alb, fără ochelari. Cerințele pentru fotografii le găsiți aici.
 • Orice documente justificative (pentru studenți, formularul I-20 semnat, confirmarea plății taxei SEVIS; pentru solicitanții unei vize pe bază de petiție, o copie a formularului I-797 etc.).

 

Documente

Solicitările de viză pot include doar copii ale documentelor justificative originale, cum ar fi actele de proprietate, certificatele de naștere, certificatele de căsătorie etc. Solicitările de viză vor fi procesate cât mai repede posibil, iar solicitanții vor fi anunțați prin e-mail când își pot ridica documentele și pașaportul de la Secția Consulară. În cazul în care dosarul dumneavoastră este incomplet, veți fi contactat telefonic și informat despre documentele suplimentare sau acestea vor fi returnate.

Solicitarea unei vize fără interviu NU garantează eliberarea vizei. În cazul în care ofițerul consular solicită un interviu în persoană, veți fi contactat telefonic pentru a stabili o programare.