Taxe de viză

Pe această pagină:


Prezentare generală

Solicitanţii de vize, inclusiv copiii, trebuie să achite o taxă nerambursabilă şi netransferabilă de solicitare a vizei, cunoscută şi sub denumirea de taxa MRV, înainte de a solicita efectiv viza temporară. Taxa de solicitare a vizei se va achita indiferent dacă viza este sau nu eliberată. Valoarea taxei va depinde de tipul de viză solicitat. Această pagină web prezintă taxele de solicitare corespunzatoare vizelor asociate fiecărui tip de viză temporară.

Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că sunt prezentate doar taxele de solicitare a vizelor temporare.

Informaţii privind plata

Deşi taxele sunt exprimate în dolari americani, plata se va efectua în moneda naţională. Puteţi achita taxa la orice sucursală Moldova Agroindbank. Mai multe informaţii despre opţiunile de plată sunt disponibile aici. Pentru a găsi o sucursală a Moldova Agroindbank, daţi click aici.

Restricţii

Taxa aferentă solicitării dumneavoastră de viză nu este rambursabilă şi nici nu poate fi transferată către o altă persoană. După achitarea taxei de solicitare de viză, vi se va elibera o chitanţă. Toate plățile pentru taxa de solicitare a vizelor temporare (cunoscute și sub numele de taxe MRV) efectuate la 1 octombrie 2022 sau după această dată, sunt valabile timp de 365 de zile de la data emiterii unei chitanțe pentru plata taxei MRV. Solicitanții trebuie să programeze un interviu sau să depună o solicitare pentru a obține o viză fără interviu în această perioadă de 365 de zile. Vă rugăm să rețineți că solicitanții trebuie să își programeze interviul sau să depună solicitarea pentru a obține o viză fără interviu în această perioadă de 365 de zile. Nu este obligatoriu ca interviul să aibă loc în perioada de 365 de zile. Toate chitanțele emise înainte de 1 octombrie 2022 au fost prelungite până la 30 septembrie 2023 și rămân valabile până la această dată.

Tipuri de vize şi valoarea taxelor de solicitare a vizei

Taxele de solicitare prezentate mai jos sunt exprimate şi se aplică unei singure solicitări de eliberare a vizei. Taxa de solicitare pentru majoritatea tipurilor obişnuite de vize temporare este de 160 USD. Aici sunt incluse vizele turistice, de afaceri, de student şi pentru schimburi culturale. Majoritatea vizelor pe bază de petiţie, cum ar fi vizele de lucru şi cele pentru lucrători religioşi, sunt supuse unei taxe de 190 USD. Vizele din categoria K costă 265 USD, iar valoarea taxei percepute pentru vizele din categoria E este de 205 USD. Vă rugăm să reţineţi că taxa de procesare a vizei K se plateşte numai cash la Moldova Agroindbank. Tabelele de mai jos prezintă lista detaliată a tipurilor de vize şi valoarea taxelor.

Tipuri de vize şi valoarea taxelor de solicitare a vizei - grupate în funcţie de clasa taxei
Valoarea taxei (USD) Valoarea taxei (MDL) Tipul vizei Descriere
$160 N/A B Afaceri/turism
$160 N/A C-1 Tranzit
$160 N/A D Echipajele de pe vasele maritime/aeronave
$160 N/A F Student (academic)
$160 N/A I Jurnalişti şi mass-media
$160 N/A J Vizitatori pentru schimburi culturale
$160 N/A M Student (vocaţional)
$160 N/A T Victimă a traficului de persoane
$160 N/A TN/TD Profesionişti NAFTA
$160 N/A U Victimă a unei activităţi criminale
$190 N/A H Lucrători temporari/sezonieri şi angajare, specializare profesională
$190 N/A L Transfer intra-companie
$190 N/A O Persoane cu capacităţi extraordinare
$190 N/A P Sportivi. Artişti şi interpreţi
$190 N/A Q Schimburi culturale internaţionale
$190 N/A R Lucrător religios
$265 N/A K Logodnic(ă) sau soţ(ie) al/a unui cetăţean american
$205 N/A E Comerciant/investitor în baza unei convenţii, profesionist de specialitate australian
Tipuri de vize şi valoarea taxelor de solicitare a vizei - grupate în funcţie de tipul vizei
Tipul vizei Descriere Valoarea taxei (USD) Valoarea taxei (MDL)
B Afaceri/turism $160 N/A
C-1 Tranzit $160 N/A
D Echipajele de pe vasele maritime/aeronave $160 N/A
E Comerciant/investitor în baza unei convenţii, profesionist de specialitate australian $205 N/A
F Student (academic) $160 N/A
H Lucrători temporari/sezonieri şi angajare, specializare profesională $190 N/A
I Jurnalişti şi mass-media $160 N/A
J Vizitator pentru schimburi culturale $160 N/A
K Logodnic(ă) sau soţ(ie) al/a unui cetăţean american $265 N/A
L Transfer intra-companie $190 N/A
M Student (vocaţional) $160 N/A
O Persoane cu capacităţi extraordinare $190 N/A
P Sportivi. Artişti şi interpreţi $190 N/A
Q Schimburi culturale internaţionale $190 N/A
R Lucrător religios $190 N/A
T Victimă a traficului de persoane $160 N/A
TN/TD Victimă a unei activităţi criminale $160 N/A
U Profesionişti NAFTA $160 N/A

Tipuri şi cazuri speciale de vize scutite de la plata taxei consulare

 • Solicitanţii pentru vizele din categoriile A, G, C-2, C-3, NATO şi vizele diplomatice (conform definiţiei din 22 CFR 41.26);
 • Solicitanţii cărora le-au fost eliberate vize din categoria J şi care participă la anumite schimburi educative şi culturale oficiale cu finanţare din partea Guvernului american;
 • Înlocuirea vizelor ce permit citirea electronică în termen de un an de la eliberarea vizei, atunci când viza originală nu a fost ataşată în mod corespunzător sau viza trebuie înlocuită din motive care nu sunt din vina solicitantului;
 • Solicitanţii scutiţi printr-un acord internaţional, inclusiv membrii şi personalul unei misiuni de observare la sediul central al ONU, recunoscută de Adunarea Generală a ONU şi rudele apropiate ale acestora;
 • Solicitanţii care călătoresc în scopul prestării unor servicii caritabile;
 • Angajaţii Guvernului S.U.A. care călătoresc în interes profesional;
 • Un părinte, frate/soră, soţ/soţie sau copil al unui angajat al Guvernului Statelor Unite ucis în misiune care călătoresc pentru a participa la funeraliile şi/sau înmormântarea angajatului sau un părinte, frate sau soră, soţ sau soţie, fiu sau fiică a unui angajat al Guvernului Statelor Unite rănit grav în misiuni, în scopul vizitei în perioada tratamentului de urgenţă şi perioada de convalescenţă.

Alte taxe

În anumite cazuri, se plătesc taxe suplimentare de viză direct către Centrul Naţional de Vize, Ambasada Statelor Unite sau Departamentul de Securitate Internă.

 • Taxele de eliberare a vizei temporare („Reciprocitate“)
  Solicitanţilor din anumite ţări pot li se poate cere să plătească o taxă de eliberare a vizei după aprobarea cererii lor. Aceste taxe au la bază principiul „reciprocităţii“ (ceea ce o altă ţară percepe cetăţenilor americani pentru un tip similar de viză). Statele Unite urmăresc eliminarea taxelor de eliberare a vizelor ori de câte ori este posibil, totuşi, atunci când un guvern străin impune aceste taxe cetăţenilor americani pentru anumite tipuri de vize, Statele Unite vor impune, la rândul lor, o taxă „reciprocă“ cetăţenilor ţării respective pentru tipuri similare de vize. Pagina de internet a Departamentului de Stat conţine mai multe informaţii despre taxele de eliberare a vizei care vă pot ajuta să determinaţi dacă vi se aplică o taxă de eliberare a vizei, în funcţie de cetăţenia dumneavoastră.

 • Taxele SEVIS
  Sistemul de informaţii privind studiile şi schimburile inter-culturale (SEVIS) este un sistem disponibil pe Internet care urmăreşte participanţii ce deţin vize din categoriile F, M şi J (şi pe membrii familiilor acestora) din momentul obţinerii documentaţiei iniţiale (un formular I-20 sau un formular DS-2019) şi până la absolvire/părăsirea şcolii sau încheierea/părăsirea programului.

  Solicitanţii principali de vize din categoriile F, M şi J: Verificaţi cu şcoala dumneavoastră din Statele Unite pentru a vă asigura că informaţiile dumneavoastră au fost introduse în SEVIS. Va trebui să achitaţi o taxă suplimentară separată, SEVIS, în afara taxei de solicitare a vizei. În cazul studenţilor cu vize temporare, pe baza Formularului I-20, taxa SEVIS este de 350 USD. Majoritatea vizitatorilor în programe de schimburi culturale, pe baza Formularului DS-2019, achită o taxă SEVIS în valoare de 220 USD. Anterior eliberării vizei de student sau pentru schimburi culturale, se va solicita prezentarea dovezii plăţii. Această plată nu se poate efectua la Ambasadă. Instrucţiuni cu privire la plata taxei SEVIS sunt disponibile aici.

  Excepţii de la plata taxei SEVIS
  Solicitanţii care participă la un program finanţat de guvernul american (programe ale căror coduri încep cu G-1, G-2, G-3, G-7) nu trebuie să plătească taxa SEVIS.

 • Taxa L Blanket (taxa pentru prevenirea şi detectarea fraudei)

  Aplicanţii care solicită pentru prima dată o viză în baza unei petiţii nenominale pe termen nelimitat, din categoria L trebuie să achite taxa pentru prevenirea şi detectarea fraudei, în valoare de 500 USD. Această taxă trebuie plătită la casieria Secției Consulare în ziua interviului. În cazul în care se solicită din nou viza de tip L-1 în baza unui nou formular I-129S (companie angajatoare diferită), taxa pentru prevenirea şi detectarea fraudei trebuie platită din nou.