Viza pentru schimburi culturale

Pe această pagină:


FAQ

Prezentare generală

Statele Unite primesc cetăţenii străini care vin în Statele Unite pentru a participa la programe de schimburi culturale. Înainte de a solicita o viză, toţi solicitanţii de vize pentru schimburi culturale trebuie să fie acceptaţi şi aprobaţi de instituţia de sponsorul programului autorizat. Odată acceptaţi, solicitanţii vor primi de la instituţiile de învăţământ sau de la sponsorii programelor documentaţia necesară de aprobare spre a fi prezentată la solicitarea vizei.

Vizele din categoria J pentru vizitatorii care participă la programe de schimburi culturale vizează promovarea schimburilor de persoane, cunoştinţe şi abilităţi în domeniul educaţiei, artelor şi ştiinţei. În categoria participanţilor la aceste programe sunt incluşi studenţii de la toate nivelurile academice, persoanele care beneficiază de specializare la locul de muncă în cadrul unor companii, instituţii şi agenţii, profesorii de şcoală primară, gimnaziu şi şcoli specializate, profesorii sosiţi pentru a preda sau a desfăşura activităţi de cercetare în instituţii de învăţământ superior, bursierii care desfăşoară activităţi de cercetare, stagiarii în domeniul medical şi domenii conexe, precum şi vizitatorii care sosesc în scop de călătorie, observare, consultare, cercetare, formare, schimb sau demonstrare a unor cunoştinţe sau abilităţi specializate sau care participă la programe interpersonale organizate.

Persoane aflate în întreţinere

Soţul/soţia şi/sau copiii necăsătoriţi cu vârsta sub 21 de ani care doresc să însoţească sau să se alăture unui titular principal al unei vize din categoria J-1 în Statele Unite pe durata şederii acestuia sau acesteia necesită vize din categoria J-2. Soţul/soţia sau copiii care nu intenţionează să îşi stabilească reşedinţa în Statele Unite împreună cu titularul principal al vizei, dar care îl vor vizita pe acesta doar în vacanţe, pot fi eligibili să solicite vize de vizitator (B-2)..

Soţul/soţia sau copilul unui vizitator în programe de schimb în Statele Unite nu pot lucra pe durata de valabilitate a vizei J-2, decât dacă au depus Formularul I-765, Cerere de autorizare a angajării. Serviciile de cetăţenie şi imigrare (USCIS) din Statele Unite trebuie să fi revizuit Formularul I-765 şi să îşi fi dat permisiunea ca titularul vizei J-2 să lucreze. Pagina web a USCIS conţine un document în format PDF intitulat „Autorizarea angajării“ care conţine mai multe informaţii.

Elementele cererii

Dacă solicitaţi o viză din categoria J, trebuie să transmiteţi următoarele:

 • Un Formular electronic de solicitare a vizei temporare (DS-160). Consultaţi pagina web DS-160 pentru mai multe informaţii despre DS-160.
 • Un paşaport valabil pentru călătoria în Statele Unite cu o dată de valabilitate care să depăşească cu cel puţin şase luni perioada pe care intenţionaţi să o petreceţi în Statele Unite (exceptând situaţia în care acordurile speciale încheiate cu o anumită ţară prevăd anumite excepţii). Dacă în paşaportul dumneavoastră sunt incluse una sau mai multe persoane, fiecare persoană care doreşte viză trebuie să depună câte o cerere.
 • O fotografie cu dimensiunea de 2"x2" (5 cm x 5 cm) făcută în ultimele şase luni. Această pagină web conţine informaţii despre formatul necesar al fotografiei.
 • Un formular DS-2019 aprobat de la programul la care participaţi în Statele Unite.
 • Dacă programul din categoria J nu este sponsorizat de Guvernul Statelor Unite (cu un cod de program ce începe cu litera „G“), trebuie să plătiţi taxa SEVIS aferentă Formularului I-901. Pagina web a SEVIS conţine mai multe informaţii în acest sens.

În plus faţă de aceste elemente, trebuie să prezentaţi o scrisoare de programare la interviu care confirmă faptul că aţi realizat programarea prin intermediul acestui serviciu. Puteţi aduce cu dumneavoastră şi orice alte documente justificative despre care consideraţi că susţin informaţiile prezentate ofiţerului consular.

Cum se solicită viza

Pasul 1
Achitaţi taxa de solicitare a vizei.

Pasul 2
Completaţi Formularul electronic de solicitare a vizei temporare (DS-160).

Pasul 3
Faceţi o programare pe această pagină web. Aveţi nevoie de trei informaţii pentru a face programarea:

   • Numărul paşaportului dumneavoastră;
   • Numărul chitanţei eliberate de Moldova Agroindbank (Faceţi click aici dacă aveţi nevoie de ajutor pentru identificarea acestui număr);
   • Codul de bare format din zece (10) caractere alfanumerice de pe pagina de confirmare DS-160.

Pasul 4
Prezentaţi-vă la Ambasada S.U.A la data şi ora programate pentru interviul dumneavoastră de viză. Trebuie să aduceţi cu dumneavoastră o copie imprimată a scrisorii de programare, pagina dumneavoastră de confirmare DS-160, o fotografie făcută în ultimele şase luni, paşaportul actual şi toate paşapoartele vechi şi chitanţa de plată a taxei de viză în original. Cererile care nu sunt însoţite de aceste elemente nu vor fi acceptate.

Documente justificative

Ofiţerii consulari analizează fiecare cerere individual şi iau în considerare factori profesionali, sociali, culturali şi de altă natură în procesul de luare a deciziei. Ofiţerii consulari pot analiza intenţiile dumneavoastră, situaţia familială şi planurile şi perspectivele dumneavoastră pe termen lung în ţara dumneavoastră de reşedinţă. Fiecare caz este examinat individual şi beneficiază de toate considerentele prevăzute de lege.

Atenţie: Nu prezentaţi documente false. Frauda sau declaraţiile false pot conduce la declararea ineligibilităţii permanente pentru obţinerea vizei. În cazul în care confidenţialitatea reprezintă un motiv de îngrijorare, puteţi aduce documentele la Ambasadă într-un plic sigilat. Ambasada nu va pune la dispoziţia niciunei persoane informaţiile dumneavoastră şi va respecta caracterul confidenţial al acestor informaţii.

Documente justificative pentru persoanele aflate în întreţinere

Dacă aveţi persoane în întreţinere, trebuie să prezentaţi în plus:

 • Fiecare soţ/soţie sau copil trebuie să aibă propriul Formular DS-2019. Acest formular este utilizat pentru a obţine viza necesară soţului/soţiei sau copilului pentru a intra în Statele Unite împreună cu dumneavoastră ca titularul principal al unei vize de vizitator în programe de schimb cultural, sau pentru a vi se alătura în Statele Unite la o dată ulterioară.

Mai multe informaţii

Pentru mai multe informaţii despre vizele pentru vizitatori în programe de schimb cultural, consultaţi pagina web a Departamentului de Stat.