Viza de student

FAQ

Pe această pagină:


Prezentare generală

Statele Unite primesc cetăţenii străini care vin în Statele Unite să studieze. Înainte de a solicita o viză, toţi solicitanţii de vize de student trebuie să fie acceptaţi şi aprobaţi de instituţia de învăţământ sau de programul pe care urmează să îl frecventeze. Odată acceptaţi, instituţiile de învăţământ vor pune la dispoziţia solicitanţilor documentaţia necesară de aprobare spre a fi prezentată la solicitarea vizei de student.

Descrieri şi criterii privind vizele

Viza F-1
Aceasta este viza de student cel mai des întâlnită. Dacă doriţi să urmaţi studii academice în Statele Unite într-o instituţie de învăţământ aprobată, cum ar fi un colegiu sau o universitate acreditată, un liceu privat sau un program de limba engleză aprobat, atunci aveţi nevoie de o viză din categoria F-1. De asemenea, veţi avea nevoie de o viză din categoria F-1 dacă urmaţi un curs care prevede mai mult de 18 ore pe săptămână.

Viza M-1
Dacă intenţionaţi să urmaţi studii sau cursuri de formare neacademice sau vocaţionale într-o instituţie din Statele Unite, atunci aveţi nevoie de o viză din categoria M-1.

Mai multe informaţii despre fiecare dintre aceste vize şi oportunităţile de studiu în Statele Unite pot fi găsite pe pagina web a Education USA.

Instituţii publice de învăţământ din Statele Unite

Instituţii publice de învăţământ din Statele Unite
Legea americană nu permite studenţilor străini să urmeze cursurile instituţiilor publice de învăţământ primar şi gimnazial (grădiniţă până la clasa a VIII-a) sau ale programelor de învăţământ pentru adulţi cu finanţare publică. În consecinţă, vizele din categoria F-1 nu pot fi eliberate pentru a studia în astfel de instituţii.

O viză din categoria F-1 poate fi eliberată pentru a urma cursurile instituţiilor publice de învăţământ liceal (clasele IX-XII), dar studenţilor li se impune o limită de maxim 12 luni în respectiva instituţie. Instituţia de învăţământ trebuie, de asemenea, să specifice în Formularul I-20 faptul că studentul a achitat costul nesubvenţionat al şcolarizării şi suma depusă de student în acest scop.

Pentru mai multe informaţii despre cerinţele legale aferente categoriei F-1, consultaţi pagina web a Departamentului de Stat.

Notă: Titularii vizelor din categoriile A, E, F-2, G, H-4, J-2, L-2, M-2 sau ai altor vize temporare derivate se pot înscrie în instituţii publice de învăţământ primar, gimnazial şi liceal.

Asistenţa pentru studenţi, găsirea unei instituţii de învăţământ în S.U.A.
Studenţii care aspiră să se înscrie la o instituţie de învăţământ americană sunt încurajaţi să contacteze şi să consulte:
Educational Advising Center Moldova
Str. Puşkin nr. 16
Chişinău, 2012, Moldova

tel. 3732 2 221167, 3732 2 221172
fax. 3732 2 221167
www.eac.md

Elementele cererii

Pentru a solicita o viză din categoria F sau din categoria M, trebuie să depuneţi următoarele:

  • Un Formular electronic de solicitare a vizei temporare (DS-160). Consultaţi pagina web pentru mai multe informaţii despre DS-160.
  • Un paşaport valabil pentru călătoria în Statele Unite cu o dată de valabilitate care să depăşească cu cel puţin şase luni perioada pe care intenţionaţi să o petreceţi în Statele Unite (exceptând situaţia în care acordurile speciale încheiate cu o anumită ţară prevăd anumite excepţii). Dacă în paşaportul dumneavoastră sunt incluse una sau mai multe persoane, fiecare persoană care doreşte viză trebuie să depună câte o cerere.
  • O fotografie cu dimensiunea de 2"x2" (5 cm x 5 cm) făcută în ultimele şase luni. Această pagină web conţine informaţii despre formatul necesar al fotografiei.
  • Un Formular I-20 aprobat de la instituţia de învăţământ sau programul dumneavoastră din Statele Unite.

În plus faţă de aceste elemente, trebuie să prezentaţi o scrisoare de programare la interviu care confirmă faptul că aţi realizat programarea prin intermediul acestui serviciu. Puteţi aduce cu dumneavoastră şi orice alte documente justificative despre care consideraţi că susţin informaţiile prezentate ofiţerului consular.

Cum se solicită viza

Pasul 1
Achitaţi taxa de solicitare a vizei.

Pasul 2
Completaţi Formularul electronic de solicitare a vizei temporare (DS-160).

Pasul 3
Faceţi o programare pe această pagină web. Aveţi nevoie de trei informaţii pentru a face programarea:

  • Numărul paşaportului dumneavoastră
  • Numărul chitanţei eliberate de Moldova Agroindbank. (Faceţi click aici dacă aveţi nevoie de ajutor pentru identificarea acestui număr.)
  • Codul de bare format din zece (10) caractere alfanumerice de pe pagina de confirmare DS-160

 

Pasul 4
Prezentaţi-vă la Ambasada S.U.A la data şi ora programate pentru interviul dumneavoastră de viză. Trebuie să aduceţi cu dumneavoastră o copie imprimată a scrisorii de programare, pagina dumneavoastră de confirmare DS-160, o fotografie făcută în ultimele şase luni, paşaportul actual şi toate paşapoartele vechi. Cererile care nu sunt însoţite de aceste elemente nu vor fi acceptate.

Documente justificative

Ofiţerii consulari analizează fiecare cerere individual şi iau în considerare factori profesionali, sociali, culturali şi de altă natură în procesul de luare a deciziei. Ofiţerii consulari pot analiza intenţiile dumneavoastră, situaţia familială şi planurile şi perspectivele dumneavoastră pe termen lung în ţara dumneavoastră de reşedinţă. Fiecare caz este examinat individual şi beneficiază de toate considerentele prevăzute de lege.

Atenţie: Nu prezentaţi documente false. Frauda sau declaraţiile false pot conduce la declararea ineligibilităţii permanente pentru obţinerea vizei. În cazul în care confidenţialitatea reprezintă un motiv de îngrijorare, puteţi aduce documentele la Ambasadă într-un plic sigilat. Ambasada nu va pune la dispoziţia niciunei persoane informaţiile dumneavoastră şi va respecta caracterul confidenţial al acestor informaţii.

Persoane aflate în întreţinere

Soţul/soţia şi/sau copiii necăsătoriţi cu vârsta sub 21 de ani care doresc să însoţească sau să se alăture unui titular principal al vizei în Statele Unite pe durata şederii acestuia sau acesteia necesită vize derivate din categoriile F sau M. Nu există vize derivate pentru părinţii titularilor de vize din categoriile F sau M.

Membrii familiei care nu intenţionează să îşi stabilească reşedinţa în Statele Unite împreună cu titularul principal al vizei, dar care doresc să îl viziteze pe acesta doar în vacanţe, pot fi eligibili pentru vizele de vizitator (B-2).

Soţul/soţia şi persoanele aflate în întreţinere nu au drept de muncă în Statele Unite pe baza unei vize derivate din categoriile F sau M. În cazul în care soţul sau soţia/copiii doresc să se angajeze, soţul/soţia trebuie să obţină viza de lucru corespunzătoare.

Alte informaţii

Formare practică opţională (OPT)
Titularii vizelor din categoria F-1 pot fi eligibili pentru o perioadă de până la 12 luni de formare practică opţională în urma finalizării tuturor cerinţelor de absolvire a cursurilor (fără a include lucrarea de diplomă sau echivalent) sau după finalizarea tuturor cerinţelor. OPT este separată de practica academică a studentului, iar perioada aferentă OPT nu se va reflecta în mod normal pe durata programului academic al studentului sau în data studiului finalizat. Studenţii care solicită o viză din categoria F pentru a parcurge un stagiu OPT pot prezenta un formular I-20 cu o dată iniţială a finalizării studiilor care poate să fi trecut. Cu toate acestea, formularele I-20 pot fi adnotate de oficialul desemnat al instituţiei de învăţământ pentru a reflecta aprobarea unui program OPT care depăşeşte ca durată data de încheiere a perioadei obişnuite de studiu. În plus, studentul trebuie să facă dovada faptului că USCIS le-a aprobat programul de formare practică sau că o astfel de cerere este în curs de soluţionare, fie sub forma unui Card de autorizare a angajării, fie sub forma unui Formular I-797 care indică faptul că respectiva persoană a depus o cerere pentru un program OPT care este în curs de soluţionare.

Valabilitatea vizelor de student după o întrerupere a studiilor
Studenţii care nu urmează cursurile o perioadă mai lungă de cinci luni pot fi nevoiţi să solicite şi să primească o nouă viză de student din categoriile F-1 sau M-1 pentru a reveni la studii după o călătorie în străinătate, în conformitate cu explicaţiile de mai jos.

Studenţii care se află în Statele Unite
Un student (F-1 sau M-1) îşi poate pierde statutul dacă nu reia studiile în termen de cinci luni de la data transferului de la o instituţie de învăţământ sau un program la altul, conform legii imigrării. Dacă un student îşi pierde statutul, iar USCIS nu acordă din nou statutul de student, viza F sau M a studentului îşi va pierde la rândui ei valabilitatea pentru o viitoare călătorie de revenire în Statele Unite. Pentru mai multe informaţii, consultaţi pagina web a USCIS, precum şi instrucţiunile cu privire la Solicitarea prelungirii/modificării statutului temporar, Formularul I-539, pentru a solicita reacordarea statutului.

Studenţi - revenirea în Statele Unite după o călătorie în străinătate
Studenţii care părăsesc Statele Unite pentru o întrerupere de cinci luni sau mai mult a studiilor pot să îşi piardă statutul F-1 sau M-1, exceptând situaţia în care activităţile acestora în străinătate sunt în legătură cu studiile urmate. Anterior călătoriei, studenţilor li se recomandă să contacteze oficialul desemnat al instituţiei de învăţământ, dacă au întrebări cu privire la corespondenţa între activitatea lor şi studiile urmate.

Dacă unui inspector de imigrări din cadrul serviciului Vamal şi de Protecţie a Frontierei (CBP) de la un port de intrare i se prezintă o viză din categoriile F-1 sau M-1 folosită anterior şi neexpirată de către un student care s-a aflat în afara Statelor Unite şi care revine, şi care s-a situat în afara statutului de student o perioadă de peste cinci luni, inspectorul de imigrări al CBP poate constata inadmisibilitatea respectivului student pe motivul nedeţinerii unei vize temporare valabile. CBP poate de asemenea să anuleze viza după acordarea permisiunii studentului de a-şi retrage cererea de admitere. Drept urmare, o abordare prudentă pentru studenţi este să solicite noi vize la o Ambasadă din străinătate înainte de a călători în Statele Unite pentru a reveni la studii, după o absenţă mai mare de cinci luni, care nu este în legătură cu studiile urmate.