Viza de afaceri/turism

FAQ

Pe această pagină:


Prezentare generală

Vizele turistice din categoria B-1/B-2 sunt destinate persoanelor care călătoresc în Statele Unite temporar în scop de afaceri (B-1) sau în scop personal sau pentru tratament medical (B-2). În general, vizele din categoria B-1 sunt destinate persoanelor care călătoresc pentru întâlniri cu parteneri de afaceri, pentru a participa la convenţii/conferinţe ştiinţifice, profesionale sau de afaceri, pentru a rezolva probleme legate de proprietăţi sau pentru a negocia contracte. Vizele din categoria B-2 sunt destinate călătoriilor care au un caracter recreativ, inclusiv turism, vizitarea prietenilor sau rudelor, tratament medical sau activităţi cu caracter fratern, social sau de servicii. Deseori, vizele din categoriile B-1 şi B-2 sunt combinate şi eliberate ca o singură viză: categoria B-1/B-2.

Criterii

Dacă solicitaţi o viză din categoria B-1/B-2, trebuie să demonstraţi unui ofiţer consular că îndepliniţi criteriile pentru o viză de Statele Unite în conformitate cu Legea imigrării şi a cetăţeniei (INA). Secţiunea 214(b) a INA porneşte de la premisa că fiecare solicitant al unei vize din categoria B-1/B-2 este un prezumtiv imigrant. Trebuie să infirmaţi această premisă legală demonstrând:

  • Că scopul călătoriei dumneavoastră în Statele Unite este pentru o vizită temporară, cum ar fi în interes de afaceri, personal sau pentru tratament medical
  • Că intenţionaţi să rămâneţi în Statele Unite o perioadă de timp determinată şi limitată
  • Că aveţi reşedinţa în afara Statelor Unite, precum şi orice alte legături sociale sau economice cu caracter angajant care asigură întoarcerea dumneavoastră în străinătate după terminarea vizitei

Personalul privat sau domestic and membrii echipajelor care lucrează la bordul vaselor în interiorul Platformei Continentale Externe pot îndeplini criteriile pentru vize din categoria B-1 în anumite circumstanţe.

Anumiţi cetăţeni străini pot să nu fie eligibili pentru obţinerea vizelor în conformitate cu Legea imigrării şi a cetăţeniei. Puteţi citi mai multe despre Legea imigrării şi a cetăţeniei şi despre neeligibilitatea pentru obţinerea vizelor aici.

Elementele cererii

Dacă solicitaţi o viză de afaceri/turism, trebuie să transmiteţi următoarele:

  • Un Formular electronic de solicitare a vizei temporare (DS-160). pagina web DS-160 pentru mai multe informaţii despre DS-160.
  • Un paşaport valabil pentru călătoria în Statele Unite cu o dată de valabilitate care să depăşească cu cel puţin şase luni perioada pe care intenţionaţi să o petreceţi în Statele Unite (cu excepţia situaţiei în care acordurile speciale încheiate cu o anumită ţară prevăd altfel). Dacă în paşaportul dumneavoastră sunt incluse una sau mai multe persoane, fiecare persoană care doreşte viză trebuie să depună câte o cerere.
  • O (1) fotografie cu dimensiunea de 2"x2" (5 cm x 5 cm) făcută în ultimele şase luniAceastă pagină web conţine informaţii despre formatul necesar al fotografiei.

În plus faţă de aceste elemente, trebuie să prezentaţi o scrisoare de programare la interviu care confirmă faptul că aţi realizat programarea prin intermediul acestui serviciu. Puteţi aduce cu dumneavoastră şi orice alte documente justificative despre care consideraţi că susţin informaţiile prezentate ofiţerului consular.

Cum se solicită viza

Pasul 1
Achitaţi taxa de solicitare a vizei.

Pasul 2
Completaţi Formularul electronic de solicitare a vizei temporare (DS-160).

Pasul 3
Faceţi o programare pe această pagină web. Aveţi nevoie de trei informaţii pentru a face programarea:

  • Numărul paşaportului dumneavoastră;
  • Numărul chitanţei eliberate de Moldova Agroindbank (Faceţi click aici dacă aveţi nevoie de ajutor pentru identificarea acestui număr);
  • Codul de bare format din zece (10) caractere alfanumerice de pe pagina de confirmare DS-160.

Pasul 4
Prezentaţi-vă la Ambasada S.U.A. la data şi ora programate pentru interviul dumneavoastră de viză. Trebuie să aduceţi cu dumneavoastră o copie imprimată a scrisorii de programare, pagina dumneavoastră de confirmare DS-160, o fotografie făcută în ultimele şase luni, paşaportul actual şi toate paşapoartele vechi. Cererile care nu sunt însoţite de aceste elemente nu vor fi acceptate.

Documente justificative

Ofiţerii consulari analizează fiecare cerere individual şi iau în considerare factori profesionali, sociali, culturali şi de altă natură în procesul de luare a deciziei. Ofiţerii consulari pot analiza intenţiile dumneavoastră, situaţia familială şi planurile şi perspectivele dumneavoastră pe termen lung în ţara dumneavoastră de reşedinţă. Fiecare caz este examinat individual şi beneficiază de toate considerentele prevăzute de lege.

Atenţie: Nu prezentaţi documente false. Frauda sau declaraţiile false pot conduce la declararea ineligibilităţii permanente pentru obţinerea vizei. În cazul în care confidenţialitatea reprezintă un motiv de îngrijorare, solicitantul poate aduce documentele la Ambasadă într-un plic sigilat. Ambasada nu va pune la dispoziţia niciunei persoane aceste informaţii şi va respecta caracterul confidenţial al informaţiilor.

EVUS – Sistemul Electronic de Actualizare a Vizei

Începând cu 29 noiembrie 2016 şi conform acordului semnat între Statele Unite şi China, cu privire la prelungirea valabilităţii vizelor, cetăţenii chinezi cu o viză B1, B2, B1/B2 valabilă 10 ani, care este într-un paşaport eliberat de Republica Populară Chineză, trebuie să îşi actualizeze informaţiile biografice şi alte informaţii din solicitarea de viză prin intermediul unui website, la fiecare doi ani sau de fiecare dată când intră în posesia unui nou paşaport sau a unei vize B1, B2, B1/B2, oricare este prima. Acest proces se numeşte EVUS – Sistemul Electronic de Actualizare a Vizei.

Website-ul EVUS (www.EVUS.gov) este deschis publicului pentru înregistrări. În acest moment, CBP nu va colecta nicio taxă pentru înregistrările EVUS. CBP anticipează introducerea unei taxe pentru înregistrările EVUS, dar, pentru moment, nu s-a stabilit o dată exactă. Până la introducerea acestei taxe, călătorii se pot înregistra în EVUS fără nicio taxă suplimentară. Departamentul de Securitate Internă, Serviciul Vamal şi de Protecţie a Frontierei va oferi informaţii actualizate pe parcursul anului. Pentru mai multe detalii, accesaţi: www.cbp.gov/EVUS.

Mai multe informaţii

Pentru mai multe informaţii despre vizele turistice şi de afaceri, consultaţi pagina weba Departamentului de Stat.