Banca şi opţiuni de plată/Plata taxei de viză

Pe această pagină:


Introducere

Majoritatea solicitanţilor, inclusiv copiii, trebuie să platească o taxă de procesare a vizei care este nereturnabilă şi nu poate fi transferată unei alte persoane indiferent dacă viza este acordată sau nu. Taxa de procesare a vizei este stabilită în funcţie de tipul vizei pentru care doriti să aplicaţi.

Retineţi, taxa de procesare a vizei este nereturnabilă. Vă rugăm să verificaţi încă o dată ca aveţi nevoie de o viză pentru a călători în SUA. Nu este necesar să aplicaţi pentru o nouă viză dacă detineţi deja una aflată în perioada de valabilitate sau dacă sunteţi cetăţean al unei ţări care face parte din Programul de Renuntare la Viză.

Anumiţi solicitanţi de viză nu trebuie să plătească taxa de procesare a vizei, cum ar fi:

  • Cei care solicită o viză de tip A sau G pentru călătorii oficiale;
  • Cei care solicită o viză de tip J pentru a participa în cadrul unor Programe sponsorizate de Guvernul American.

Anumite persoane nu au nevoie de viză, cum ar fi:

  • Cei care deţin deja o viză conformă cu scopul călătoriei în SUA;
  • Cei care au cetăţenie Canadiană sau Bermuda (dar nu aplică pentru o viză de tip A, E, G, K ori V).

Dacă însă aveţi nevoie să obtineţi o viză pentru SUA, vă rugăm să urmaţi instrucţiunile de mai jos referitor la plata taxei de procesare a vizei. Pentru mai multe informaţii referitoare la scutirile de taxe, vă rugăm să vizitaţi această pagină.

Reţineţi: Există o limitare referitor la numărul de reprogramări ale interviului pentru viză. Vă rugăm să planificaţi interviul astfel încât să nu fiţi nevoit(ă) să platiţi o noua taxă de procesare a vizei. Aceasta este nereturnabilă.

Opţiunile de plată a taxei de procesare a vizei

Numerar la Bancă

Orice solicitant de viză temporară poate plăti taxa de procesare a vizei în moneda locală la orice sucursală a Moldova Agroindbank. Înainte de a merge la o sucursală a Moldova Agroindbank, trebuie să printaţi formularul de depunere corespunzător vizei SUA pentru care doriţi să aplicaţi, formular disponibil mai jos. Mergeţi cu acest formular la bancă pentru a efectua plata. De asemenea, trebuie să aveţi la dumneavoastră un act de identitate pentru a putea efectua plata la ghişeul băncii.

Dacă printaţi formularul de depunere înainte de ziua în care planificaţi să efectuaţi plata taxei, vă rugăm să verificaţi data de expirare înscrisă pe formular. Dacă data expirării este anterioară datei în care doriţi să efectuaţi plata taxei, reveniţi pe acest web site şi dati click din nou pe link-ul corespunzător pentru a genera un nou formular de plată. Casierii băncii nu vor accepta încasarea taxei în baza unui formular de plată expirat. La momentul plăţii taxei, Moldova Agroindbank va elibera o chitanţă. Păstraţi chitanţa! În cazul în care o pierdeţi aceasta nu poate fi înlocuită. Nu veţi putea efectua o programare la interviul pentru viză fara a fi în posesia numărului chitanţei.

Selectaţi din lista de mai jos formularul de plată corespunzator cuantumului taxei de procesare a vizei pentru care doriţi să aplicaţi. Sumele sunt indicate în dolari americani. Această pagină conţine informaţii suplimentare despre taxele de procesare corespunzătoare fiecarui tip de viză.

 

După ce aţi efectuat plata taxei de procesare a vizei, păstraţi chitanţa eliberată de Moldova Agroindbank. Nu se poate înlocui în cazul pierderii. Nu veţi putea programa un interviu cu ofiţerul consular fără a avea numărul chitanţei.

Programarea interviului pentru viză

Fie că efectuaţi programarea interviului de viză online, fie prin call center, veţi avea nevoie de numărul chitanţei care atestă plata taxei de procesare a vizei. Folosiţi numărul încercuit cu roşu din imaginea de mai jos pentru a programa interviul de viză.

Fee Payment Receipt

Puteţi programa interviul de luni pănă vineri începând cu ora 8:00am a zilei lucrătoare care urmează celei în care aţi efectuat plata taxei de procesare a vizei la Moldova Agroindbank. Solicitanţii care plătesc taxa de procesare a vizei în zilele de vineri sau sâmbată pot programa interviul începănd cu ora 8:00 a.m. din următoarea zi lucrătoare.

Informaţii suplimentare

Dacă aveţi întrebari legate de rata de schimb, vă rugăm să faceţi click aici, să vă creaţi un profil şi să răspundeţi la cinci întrebări scurte, astfel încât să putem stabili cu exactitate suma pe care trebuie să o achitaţi.