Solicitarea unei programări în regim de urgenţă

Pe această pagină:


Prezentare generală

Dacă sunteţi nevoit să faceţi o călătorie neprevăzută conform criteriilor de mai jos, puteţi fi eligibil pentru o programare în regim de urgenţă, în funcţie de disponibilitatea Ambasadei. Este important să vă asiguraţi că îndepliniţi toate criteriile, deoarece aplicanţii pot crea o singură cerere în regim de urgenţă.

Criterii

Dacă în timpul interviului de viză se constată că aţi expus eronat motivele călătoriei în regim de urgenţă, aceste fapte vor fi consemnate în dosarul dumneavoastră şi pot avea o influenţă negativă asupra rezultatului procesării solicitării de viză. Toţi aplicanţii care solicită o programare în regim de urgenţă trebuie să achite taxa pentru o solicitare de viză. Aplicanţii cărora le-a fost aprobată solicitarea de viză în regim de urgenţă, dar care obţin un refuz sau nu se prezintă la interviu la Ambasada SUA/Secţia Consulară nu vor mai putea utiliza această opţiune pentru a solicita o nouă cerere în regim de urgenţă.

Vă rugăm să luaţi în considerare faptul că, dacă solicitarea pentru o programare în regim de urgenţă v-a fost refuzată, nu veţi mai putea solicita un interviu folosind aceeaşi modalitate, pe durata întregului proces de aplicare la viză.

Va trebui să vă prezentaţi la interviul pe care l-aţi programat iniţial.

Scopuri medicale

Scopul călătoriei este îngrijirea medicală de urgenţă sau însoţirea unei rude sau a unei persoane asistate pentru îngrijire medicală de urgenţă.

Funeralii/deces

Scopul călătoriei este participarea la funeralii sau realizarea demersurilor necesare pentru repatrierea trupului neînsufleţit al unui membru apropiat al familiei (mamă, tată, frate, soră, copil) în Statele Unite.

Călătorie de afaceri urgentă

Scopul călătoriei este rezolvarea unei probleme de afaceri urgente în care necesitatea călătoriei nu a putut fi prevăzută în avans.

Studenţi sau vizitatori pentru schimburi culturale

Scopul călătoriei este începerea sau reluarea unui program de studii valabil în Statele Unite în termen de 60 de zile atunci când nu sunt disponibile programări în regim obişnuit. Această opţiune este limitată doar studenţilor şi participantilor în cadrul schimburilor culturale pentru care data începerii este în mai puţin de 60 de zile. De asemenea, limitarea se aplică şi solicitanţilor cărora nu le-a fost refuzată eliberarea unei vize în ultimele şase luni de către Ambasada S.U.A.

Documente esenţiale:

  • Formularul I-20 sau Formularul DS-2019 în original care să indice că programul începe în termen de 60 de zile.
  • Dovada plăţii taxei SEVIS (acolo unde se aplică).

Refuz ESTA

Puteţi solicita o programare în regim de urgenţă dacă sunteţi cetăţean al unei ţări participante la Programul Visa Waiver şi aţi primit o notificare conform căreia nu mai puteţi călători în SUA sub condiţiile acestui program. Sub incidenţa acestei schimbări se regăsesc şi solicitanţii care au dublă cetăţenie a Iran, Irak, Sudan sau Siria sau cei are au călătorit în Irak, Iran, Sudan, Siria, Libia, Yemen şi Somalia după 1 martie 2011. Motivul pentru care solicitaţi o programare în regim de urgenţă trebuie să fie iminent. Vă rugăm să includeţi în cerere data şi scopul călătoriei.

Documente obligatorii:

  • O copie a mesajului cu privire la statutul ESTA primit din partea Serviciului Vamal şi de Protecţie a Frontierei.

Altele

În cazul în care trebuie să călătoriți din motive umanitare sau din alte motive care nu sunt enumerate și nu puteți efectua o programare înainte de data plecării.

Solicitarea unei programări în regim de urgenţă

Pasul 1

Achitaţi taxa de solicitare a vizei.

Pasul 2

Completaţi Formularul electronic de solicitare a vizei temporare (DS-160).

Pasul 3

Realizaţi programarea online la prima dată disponibilă. Vă rugăm să aveţi în vedere că înainte de a solicita o dată în regim de urgenţă trebuie să realizaţi o programare. La momentul la care faceţi programarea, pe ecran va fi afişat un mesaj care indică prima dată disponibilă pentru programare, care include şi programările în regim de urgenţă. În consecinţă, puteţi constata că nu este necesar să solicitaţi o programare în regim de urgenţă, pentru că nu există nicio altă dată anterioară disponibilă. Dacă doriţi totuşi să solicitaţi o programare în regim de urgenţă, vă rugăm să completaţi Formularul de programare în regim de urgenţă sau să contactaţi centrul de apeluri pentru a solicita asistenţă. Vă rugăm să vă asiguraţi că indicaţi natura urgenţei care consideraţi că îndeplineşte criteriile pentru o programare în regim de urgenţă. Odată ce aţi transmis cererea, aşteptaţi un răspuns din partea Ambasadei, care va veni într-un e-mail.

Pasul 4

Dacă Ambasada vă aprobă cererea, atunci veţi primi un e-mail prin care sunteţi informat să vă realizaţi programarea în regim de urgenţă online. Vă rugăm să înţelegeţi că centrul de apeluri nu vă poate face programare în regim de urgenţă, dar operatorii pot să vă ofere asistenţă dacă aveţi întrebări. Doar în momentul în care solicitarea pentru o programare de urgenţă a fost aprobată, puteţi anula programarea actuală şi stabili o nouă programare, în regim de urgenţă. Dacă Ambasada vă respinge cererea pentru o programare în regim de urgenţă, veţi fi informat de acest refuz prin e-mail şi trebuie să vă păstraţi programarea existentă.

Notă: Mesajul e-mail prin care cererea dumneavoastră este confirmată sau respinsă va fi trimis de la adresa no-reply@ustraveldocs.com. Unele aplicaţii de e-mail au anumite reguli care filtrează mesajele trimise de expeditori necunoscuţi într-un folder de e-mail spam sau junk. Dacă nu aţi primit e-mailul de notificare, vă rugăm să căutaţi acest e-mail în folderele de mail spam sau junk.

Pasul 5

Prezentaţi-vă la Ambasada S.U.A la data şi ora programării pentru interviul dumneavoastră de viză. Trebuie să aveţi asupra dumneavoastră o copie imprimată a scrisorii de programare, pagina de confirmare a Formularului DS-160, o fotografie făcută în ultimele şase luni, paşaportul actual şi toate paşapoartele vechi. Cererile care nu sunt însoţite de aceste elemente nu vor fi acceptate.