Refuz de viză, articolul 221(g)

Pe această pagină:


Prezentare generală

Refuzul pe baza Secţiunii 221(g) înseamnă că din cererea dumneavoastră lipsesc informaţii esenţiale sau că aceasta necesită examinare ulterioară. Ofiţerul consular cu care veți avea interviul vă va comunica dacă solicitarea dumneavoastră de viză este refuzată în baza Secţiunii 221(g).

Dacă sunt necesare informaţii suplimentare, ofiţerul vă va indica modalitatea de transmitere a acestora. Ca parte a acestui proces, vi se va înmâna o scrisoare în format scris şi veţi avea la dispoziţie 12 luni de la data cererii dumneavoastră pentru a depune documentele solicitate fără a achita o nouă taxă de solicitare a vizei. După un an, procedura aferentă cererii respinse pe baza Secţiunii 221(g) va fi închisă în conformitate cu Secţiunea 203(e).

Dacă Ambasada v-a solicitat informaţii sau documente suplimentare, trebuie să depuneţi aceste documente la o locaţie de ridicare a documentelor TNT. Această pagină web explică modul în care trebuie să depuneţi documentele pentru a fi transmise către Ambasadă.

Alte informaţii

În anumite situaţii, solicitările de viză refuzate pot impune o procedură administrativă suplimentară, iar aplicantul va fi informat despre aceasta la finalul interviului, de către ofiţerul consular. În cazurile în care procedura administrativă este necesară, durata timpului de procesare va fi diferită în funcţie de circumstanţele fiecărui caz în parte. Cu excepţia situaţiilor de urgenţă (deces în familie, accidente, urgenţă medicală etc.) şi înainte de a verifica stadiul solicitării, aplicanţii trebuie să aştepte cel puţin 180 de zile de la data interviului sau de la depunerea documentelor suplimentare, oricare dintre acestea intervine ultima.

Puteţi verifica statusul solicitării dumneavoastră accesând acest site.