Termeni şi condiţii

Pe această pagină:


Vă rugăm să citiţi următorii termeni şi condiţii

Folosirea şi colectarea informaţiilor


Departamentul de Stat al Statelor Unite a externalizat serviciul de programări şi informaţii generale despre vize către CGI. Pentru a putea oferi aceste servicii, CGI colectează informaţii personale ce includ, dar nu se limitează la: nume, adresă, data naşterii, numărul paşaportului, adresă IP şi alte informaţii. Toate aceste date sunt colectate şi păstrate pe computere din Statele Unite, în urma contractului încheiat între CGI şi Departamentul de Stat.

Taxele de solicitare viză

 • Taxele de solicitare viză nu sunt returnabile şi pot fi folosite în efectuarea unei programări în termen de un an de la data plăţii.
 • Taxa de solicitare viză poate fi folosită pentru un număr limitat de reprogramări. Odată ataşată la un profil sau folosită în programarea interviului iniţial, taxa nu poate fi transferată unui alt solicitant.
 • Plăţile trebuie efectuate în moneda naţională la orice sucursală Moldova Agroindbank şi pot fi folosite în efectuarea unei programări în Moldova. Acestea nu pot fi transferate în cazul în care se doreşte solicitarea unei vize la o altă Ambasadă/Secţie Consulară, decât cea din Chişinău. În eventualitatea în care se doreşte solicitarea unei vize într-o altă ţară, solicitantul trebuie să achite echivalentul taxei în moneda naţională a ţării respective.
 • Taxele de solicitare a vizei plătite în baza unui aviz de plată expirat sau prin alte modalităţi decât cele menţionate pe site la secţiunea Bancă şi Opţiuni de plată/Plata taxei de viză pot duce la:
  • Întârzieri în procesarea plăţii;
  • Suma platită ce nu corespunde sumei taxei de solicitare a vizei, va duce la plăţi adiţionale;
  • Probleme în procesarea plăţii, ce pot duce la replătirea taxei de solicitare viză.

Schimbări de procedură şi taxe

Procedura de solicitare şi plata unei taxe pentru o viza temporară sau de imigrare nu sunt controlate de CGI şi pot fi schimbate fără o notificare anterioară. CGI nu îşi asumă responsabilitatea pentru aceste schimbări.

Call Center

 • Agenţii Call Center-ului oferă informaţii în concordanţă cu instrucţiunile Ambasadei SUA la Chişinău. 
 • Agenţii Call Center-ului nu pot oferi suport în completarea formularelor DS-160/260. De asemenea, nu pot oferi sfaturi în selectarea categoriei de viză sau să identifice documentele ce trebuie prezentate la momentul interviului.
 • Toate apelurile telefonice primite pot fi întregistrate în scopul îmbunătăţirii serviciilor. În astfel de situaţii, apelanţii sunt informaţi anterior interacţiunii.
 • Call Center-ul poate fi contactat telefonic, prin email, Skype sau chat, conform informaţiilor de contact oferite la secţiunea “Contacte” de pe site.

Colectarea datelor

CGI colectează informaţii personale prin intermediul siteului în vederea:

 • Oferirii de răspunsuri la întrebările şi cererile solicitantilor;
 • Procesării cererilor pentru solicitarea unei vize sau stabilirea unui interviu;
 • Urmăririi statusului unei solicitări.

Autenticitate

CGI nu este responsabil pentru autenticitatea sau acurateţea informaţiilor oferite de solicitant. Solicitantul este responsabil să ofere informaţii corecte.

Solicitările în regim de urgenţă

 • O cerere în regim de urgenţă poate fi trimisă doar online, de pe profilul aplicantului, de către aplicant personal sau de către reprezentantul acestuia. Se poate trimite o singură solicitare a unei programări în regim de urgenţă pentru fiecare solicitare de viză.
 • Solicitările unei programări în regim de urgenţă sunt evaluate doar de Ambasadă. Înainte de a trimite o solicitare a unei programări în regim de urgenţă, aplicanţii trebuie să se asigure că au toate documentele ce fac dovada unei astfel de solicitări.
 • Situaţiile care se califică pentru solicitarea unei programări în regim de urgenţă sunt: scopuri medicale (pentru solicitant, o rudă sau un aganjator ce trebuie însoţit); funeralii/deces; călătorie urgentă în scop de afaceri; refuz ESTA; studenţi sau vizitatori pentru schimburi culturale. Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile oferite la secţiunea “Solicitarea unei programări în regim de urgenţă” de pe site.

Programările în grup

 • O solicitare pentru o programare de grup se poate face numai online, de pe profilul coordonatorului de grup şi este evaluată doar de Ambasadă.
 • După ce solicitarea a fost aprobată, coordonatorul grupului poate efectua programarea, dar fiecare aplicant trebuie să completeze personal formularul DS-160 şi să achite taxa de solicitare a vizei. Perioada de timp în care se poate efectua programarea este limitată; nu uitaţi să verificaţi perioada de valabilitate a cererii primite în notificare.

Livrarea paşaportului

 • Paşapoartele pot fi ridicate de la una dintre cele patru locaţii din Moldova. Locaţia selectată poate fi schimbată cel târziu până la ora 11:59 p.m. din ziua interviului. Dacă trebuie efectuate modificări, se pot face din profilul aplicantului accesând site-ul ustraveldocs.com.
 • Neridicarea paşaportului în termen de 10 zile lucrătoare, de la sediul curierului va duce la returnarea paşaportului la Ambasadă. În această situaţie, aplicanţii îşi vor ridica personal paşaportul/documentele de la Ambasadă.
 • Pentru a intra in posesia paşaportului, aplicantul trebuie să prezinte un act de identitate în original. O terţă persoană ce doreşte să ridice paşaportul în numele aplicantului trebuie să prezinte propriul act de identitate în original, copie după actul de identitate al aplicantului şi o scrisoare de împuternicire. În cazul grupurilor se acceptă o singură scrisoare de împuternicire pentru toţi membrii.
 • Aplicantul va trebui să ia toate măsurile necesare pentru a împiedica persoane neautorizate să ridice paşaportul.

Eliberarea vizei

Decizia de a aproba sau refuza o solicitare de viză este luată doar de Ambasada SUA în Moldova.

Transfer de date prin internet

Având în vedere că internetul este un serviciu folosit la nivel global, utilizarea acestuia în colectarea şi procesarea informaţiilor personale presupune un transfer de date internaţional. Prin folosirea acestui site şi comunicarea electronică a datelor personale, aplicanţii au luat la cunoştinţă acest lucru şi sunt de acord cu modalitatea CGI de procesare a informaţiilor.

Alte siteuri

Siteul CGI poate conţine linkuri ce redirecţionează aplicanţii către alte siteuri, ce nu sunt sub influenţa CGI şi nu cad sub incidenţa acestei politici de utilizare. În eventualitatea în care aplicanţii accesează alte siteuri, operatorii acestora pot colecta date despre aplicant. Datele colectate pot fi folosite conform politicii lor, ce poate fi diferită de a CGI. În niciun caz CGI, angajaţii sau agenţii nu sunt responsabili pentru informaţiile de pe aceste siteuri, care nu sunt verificate sau recomandate de CGI sau asociaţi.

General

Conţinutul acestor "Termeni şi Condiţii" poate fi schimbat fară un anunţ prealabil, iar utilizatorii trebuie să respecte aceste schimbări la momentul efectuării lor.