Perioadele de aşteptare pentru viza de imigrare

Pe această pagină:


Prezentare generală

Fiecare caz de viză de imigrare este diferit, drept urmare durata procesului pentru o anumită persoană este dificil de estimat. În general, există trei factori care contribuie la timpul necesar pentru procesare:

Durata necesară procesării unei petiţii

Durata de care USCIS are nevoie pentru aprobarea unei petiţii diferă în funcţie de tipul de petiţie şi de biroul USCIS implicat. Estimări cu privire la birourile USCIS sunt disponibile aici.

Durata necesară procesării prin Centrul Naţional de Vize şi Consulat

Odată ce o petiţie a fost aprobată, dacă se încadrează în categoria rudelor apropiate sau beneficiază de o dată prioritară curentă, durata până la programarea interviului va depinde în mare măsură de dumneavoastră. Cu cât respectaţi mai repede instrucţiunile transmise de Centrul Naţional de Vize (NVC) şi cu cât depuneţi mai repede toate documentele solicitate, cu atât mai repede se poate realiza programarea. Programările sunt de regulă stabilite în cursul lunii următoare celei în care au fost depuse toate documentele. Vizele sunt în mod normal eliberate în termen de câteva zile de la data interviului.

Durata până când cazul are statut curent

Pentru anumite categorii de imigranţi, legea permite doar eliberarea unui număr limitat de vize în fiecare an. Aceste cazuri sunt procesate strict în ordinea datei la care a fost depusă petiţia (aceasta este data prioritară). Vizele nu pot fi eliberate înainte de data prioritară a solicitantului (cererea ajunge în statut curent). Această perioadă de timp poate fi chiar şi de câţiva ani. Deşi este practic imposibil să se stabilească cu exactitate cât va dura, Buletinul vizelor, publicat lunar include o listă a datelor de prioritate procesate în prezent, ceea ce poate reprezenta un indiciu al timpul rămas.

Notă: La naturalizarea unui solicitant, toate petiţiile din categoria F2A (soţ/soţie sau copil minor al unui rezident permanent) sunt convertite în mod automat în petiţii din categoriile IR1 (soţ/soţie al/a unui cetăţean american) sau IR2 (copil al unui cetăţean american). Aceste categorii de vize nu sunt supuse sistemului de cote de vize şi, în consecinţă, vor avea întotdeauna disponibile vize pentru a fi utilizate de beneficiari, dacă aceştia îndeplinesc criteriile pentru eliberarea vizei. Contactaţi USCIS pentru mai multe informaţii.