Informaţii privind viza de imigrare

Pe această pagină:


Prezentare generală

În general, o persoană care doreşte să emigreze în Statele Unite trebuie să deţină o petiţie aprobată de Serviciile de Cetăţenie şi Imigrare din Statele Unite (USCIS) înainte de a solicita eliberarea unei vize de imigrare. Petiţia este depusă fie de o rudă calificată, fie de un potenţial angajator la biroul USCIS din Statele Unite. Informaţii specifice cu privire la depunerea petiţiilor de imigrare sunt disponibile pe pagina web. O persoană care este în posesia unei petiţii aprobate şi a unei date prioritare care este în curs de procesare (dacă este cazul) este eligibilă să solicite o viză de imigrare sau o viză temporară din categoria K.

Petiţii

Începând cu data de 15 august 2011, solicitanţii cu reşedinţa în Moldova, unde USCIS nu are un birou de lucru cu publicul, trebuie să depună Formularele I-130 prin poştă la căsuţa poştală a USCIS din Chicago. Ambasadele şi Consultatele S.U.A. care nu au birou USCIS vor putea accepta şi procesa Formulare I-130 doar în situaţii excepţionale, conform celor expuse mai jos. Formularele I-130 care au fost depuse în mod corect la Ambasadele sau Consulatele din străinătate unde nu există un birou USCIS înainte de data de 15 august 2011 nu vor fi afectate de această modificare.

Adresa căsuţei poştale a USCIS din Chicago pentru cererile obişnuite:
USCIS
P.O. Box 804625
Chicago, IL 60680-4107

Adresa căsuţei poştale a USCIS din Chicago pentru cererile în regim expres sau prin curier:
USCIS
Attn: I-130
131 South Dearborn Third Floor
Chicago, IL 60603-5517

Pentru informaţii suplimentare cu privire la transmiterea Formularului I-130 la căsuţa poştală a USCIS din Chicago, consultaţi pagina web a USCIS: http://www.uscis.gov sau contactaţi USCIS prin telefon în Statele Unite la numărul 1-800-375-5283.

Taxa pentru Serviciul de Cetăţenie şi Imigrări al SUA

Începând cu data de 23 decembrie 2016 toţi posesorii de viză de imigrare emise de către Consulatele americane din orice zonă geografică a lumii trebuie să plătească o taxă de 220 USD pentru Serviciul de Cetăţenie şi Imigrări (USCIS). Excepţiile de la această regulă sunt următoarele: părinţii care intenţionează să adopte copii cu statut de orfani sau subiecţi ai procesului de la Haga, imigranţi speciali din Irak şi Afganistan care au fost angajaţi ai guvernului SUA, cei care aplică pentru recăpătarea statutului de rezident permanent şi posesorii de viza K. Site-ul indicat mai jos conţine mai multe informaţii legate de noua taxă, inclusiv date de contact pentru Serviciul de Cetăţenie şi Imigrări: www.USCIS.gov/immigrantfee.

Depuneri excepţionale

Începând cu data de 15 august 2011, solicitanţii care consideră că situaţia lor reprezintă o excepţie pot solicita Secţiei Consulare să accepte depunerea. Fiecare astfel de solicitare va fi evaluată individual.

Un solicitant care doreşte depunerea unui Formular I-130 trebuie să contacteze Secţia Consulară pentru a solicita analizarea excepţiei şi pentru a explica circumstanţele în detaliu. Secţia Consulară va înainta solicitarea de excepţie către biroul teritorial al USCIS care are jurisdicţie asupra respectivei Ambasade. Stabilirea caracterului excepţional al circumstanţelor unui caz care poate fi considerat excepţie de la procesul standard de depunere a documentelor va fi stabilit de USCIS. USCIS va publica un ghid cu privire la circumstanţele care pot fi considerate excepţionale pe propria pagină web.

Programarea la Ambasadă

Dacă aveţi stabilită o dată pentru interviu, trebuie să vă prezentaţi la Ambasadă la data programării. Trebuie să ajungeţi la Consulat cu cincisprezece minute înainte de ora programată. Vă rugăm să vă citiţi restricţiile de securitate de la Consulat care prezintă ce puteţi şi ce nu puteţi aduce cu dumneavoastră la interviu. Trebuie să aveţi asupra dumneavoastră scrisoarea de programare şi documentele solicitate pentru tipul vizei dumneavoastre.