AVIZ DE PLATĂ A TAXEI PENTRU VIZA SUA (DEPOSIT SLIP)


Suma:
Data expirării avizului: N/A
Titularul contului: Citibank N.A., London
Numărul contului (IBAN): MD32AG000000020321876560
Instrucţiuni pentru filialele BC Moldova Agroindbank SA :
  • Va rugăm să vă convingeţi că data expirării avizului de plată nu a trecut. În cazul în care avizul de plată este expirat, NU acceptaţi plata şi solicitaţi clientului un nou aviz de plată ce poate fi obţinut de pe website-ul http://www.ustraveldocs.com/
Instrucţiuni pentru solicitanţii de vize :
  • Acest aviz de plată se va utiliza pentru efectuarea plăţii taxei pentru viza SUA, la orice filială a băncii BC “Moldova- Agroindbank” SA, pînă la data expirării acestuia (vezi mai sus).
  • Printaţi un exemplar al avizului de plată şi prezentaţi-l băncii în vederea efectuării plaţii taxei.
  • După efectuarea plăţii taxei pentru viză, vă rugăm să reveniţi la site-ul http://www.ustraveldocs.com/. Va trebui să introduceţi numărul de referinţă (UID) indicat pe ordinul de încasare primit de la bancă.
  • Dacă întâmpinaţi probleme vă rugăm să vizitaţi http://www.ustraveldocs.com/ şi să accesaţi opţiunea CONTACTAŢI-NE (CONTACT US) pentru a adresa întrebările corespunzătoare.
  • Taxa pentru viză trebuie plătită în lei moldoveneşti şi nu este returnabilă.
  • Ordinul de încasare a numerarului (document de confirmare a efectuării plăţii), primit de la bancă, nu este transferabil şi nu poate fi utilizat de o altă persoană.
  • Solicitantul de viză poate programa un interviu la Ambasadă, doar după ce taxa pentru viză a fost plătită. Plata este valabilă pe o perioadă de 12 luni de la data efectuării acesteia.
  • Vă rugăm să reţineţi că plata poate fi efectuată numai în numerar la ghişeele filialelor BC “Moldova-Agroindbank” SA – plăţile efectuate prin orice altă modalitate vor fi respinse.