Grupu intervijas

Šajā lapā:


Pārskats

Grupas, kurās ir 10 vai vairāk vīzu pieprasītāju, kas ceļo kopā ar vienu un to pašu ceļojuma mērķi, var pieprasīt vienu intervijas pieraksta laiku visai grupai. Piemēram, grupas interviju var pieprasīt kolektīvs, kas dodas uzstāties Amerikas Savienotajās valsīs, sportistu komandas, piloti vai citu profesiju pārstāvji, kas ceļo, lai piedalītos apmācībās, vai studentu grupas. Kad iesniedzat pieprasījumu grupas intervijai, lūdzam pārliecināties, ka tajā norādīta informācija par grupas ceļojuma mērķi un vēlamo grupas intervijas datumu. Ja ir kādi konkrēti datumi, kam dodat priekšroku, lūdzam tos norādīt lauciņā“Brauciena mērķis”. Lemjot par grupas intervijas datumu un laiku, vēstniecība varētu izskatīt intervijas iespēju grupai vēlamajos datumos. Ja grupā ir mazāk par 10 cilvēkiem, grupas interviju pieprasīt nav iespējams.

Kā pieprasīt vīzas

1. solis

Grupas izvēlēts pārstāvis (grupas koordinators) tiešsaistes vīzu interviju pieteikšanas sistēmā noklikšķina uz saites „Group Scheduling Request” (tulkojumā - pieprasījums grupas pieteikšanai), tādejādi pieprasot nozīmēt laiku vīzu intervijām grupai. Šādu pieprasījumu nevar iesniegt caur aģentu. Pēc pieprasījuma iesniegšanas gaidiet ASV vēstniecības Rīgā atbildi, kas tiks nosūtīta uz jūsu e-pastu.

Lūdzam Jūs nepievienot grupas dalībniekus/ citus vīzu pieteicējus kamēr neesat saņēmis e-pastu, kas norāda uz to ka Jūsu grupas pieprasījums ir apstiprināts no vēstniecības/ konsulāta puses. 
Lūdzam Jūs pievienot grupas dalībniekus/ citus vīzu pieteicējus tikai pēc šī apstiprinājuma e-pasta saņemšanas.
2. solis

Ja ASV vēstniecība Rīgā apstiprina pieprasījumu, grupas koordinators saņems e-pastu, kas ielūgs viņu atgriezties savā profilā, lai pieteiktu vīzu intervijas katram grupas dalībniekam. Zvanu centra aģents nevar piereģistrēt grupu vīzu intervijas, bet var sniegt atbildes uz jūsu jautājumiem. Ja ASV vēstniecība Rīgā noraida grupu vīzu intervijas pieprasījumu, arī šajā gadījumā uz jūsu e-pastu tiks nosūtīts paziņojums. Šajā gadījumā katram grupas dalībniekam jāpiesakās vīzas intervijai individuāli.

Piezīme: E-pasts, kas apstiprinās vai noraidīs jūsu pieprasījumu, tiks nosūtīts no adreses no-reply@ustraveldocs.com. Dažās e-pasta lietojumprogrammās ir filtri, kas vēstules no nezināmiem sūtītājiem ievieto mēstuļu vai surogātpasta mapē. Ja jūs nesaņēmāt atbildi uz savu pieprasījumu, lūdzu, pārbaudiet, vai tā nav nonākusi mēstuļu vai surogātpasta mapē.

3. solis

Katrs grupas dalībnieks samaksā nodevu. par vīzas pieprasīšanu. Ja tiek veikts kopīgs maksājums par vairākiem vīzu pieprasītājiem, jūs saņemsiet tikai vienu maksājuma apliecinājuma numuru par šo darījumu, un tas jums būs jāizmanto katrai derīgajai samaksātajai MRV nodevai (MRV nodevas maksājuma apliecinājuma numurs visiem vīzu pieprasītājiem grupā būs vienāds).

Visa Types and U.S. Dollar Application Fee Amounts - Sorted by Visa Type
Visa Type Description Fee Amount Select Quantity
B Business/Tourist $185
C-1 Transit $185
C-1/D Transit and Airline Crew $185
CW Transitional Worker CNMI $315
D Ship Crew $185
E Treaty Trader/Investor, Australian Professional Specialty, Long-Term Investor CNMI $315
F Student (academic) $185
H Temporary/Seasonal Workers and Employment, Trainees $205
I Journalist and Media $185
J Exchange Visitor $185
K Fiancé or Spouse of U.S. Citizen $265
L Intracompany Transferees $205
M Student (vocational) $185
O Persons with Extraordinary Ability $205
P Athletes. Artists & Entertainers $205
Q International Cultural Exchange $205
R Religious Worker $205
T Victim of Human Trafficking $185
TN/TD NAFTA Professionals $185
4. solis

Katrs grupas dalībnieks aizpilda neimigrācijas vīzas pieprasīšanas (DS-160) veidlapu un izdrukā apstiprinājuma lapu.

5. solis

Grupas koordinators atgriežas savā profilā tiešsaistes vīzu interviju pieteikšanas sistēmā un noklikšķina uz saites „Group Scheduling Request”, lai uzsāktu vīzu interviju pieteikšanu grupai. Grupas koordinatoram par katru grupas dalībnieku ir jābūt pieejamām trīs informācijas vienībām:

  • grupas dalībnieka pasei ar vīzas pieprasītāja pilnu vārdu, pases numuru, dzimšanas datumu, pases derīguma termiņu un citiem svarīgiem datiem, kas atrodas pases datu lapā;
  • grupas dalībnieka nodevas par vīzas pieprasīšanu maksājuma apliecinājuma numuram. Noklikšķiniet šeit, lai uzzinātu kur to atrast;
  • 10 ciparu svītrkodam no grupas dalībnieka DS-160 apstiprinājuma lapas.
6. solis

Grupas koordinators izvēlas apstiprināto pieprasījumu vīzu intervijām grupai, kas atbilst pareizajai grupai. Ja grupas koordinators bieži pieprasa nozīmēt vīzu intervijas grupām, ir svarīgi izvēlēties pareizo grupas pieprasījumu.

7. solis

Katrs grupas dalībnieks tiek pievienots kā "Dependent" (tulkojumā — ģimenes loceklis / saistītā persona) grupas koordinatora profilā. Grupas koordinators var izvēlēties atzīmēt sevi kā grupas dalībnieku vai nē.

8. solis

Grupa apmeklē ASV vēstniecību savu vīzas interviju datumā un laikā. Katram dalībniekam ir jāņem līdzi izdrukāta vēstule par nozīmēto vīzas intervijas datumu, veidlapas DS-160 apstiprinājuma lapa, viena fotogrāfija, kas uzņemta pēdējo sešu mēnešu laikā, derīgā pase un visas iepriekšējās (nederīgās) pases. Pieteikumi netiek pieņemti, ja trūkst kaut viens no minētajiem dokumentiem.

Svarīgi atcerēties
  • Kad grupas pieprasījums ir apstiprināts, grupai ir noteiktā laika periodā jāizpilda pirmo līdz sesto soli. Parasti tās ir septiņas dienas, tomēr grupas koordinatoram jāpārbauda informācija saņemtajā apstiprinājuma e-pasta vēstulē. Ja pieprasījuma termiņš ir beidzies, grupas koordinatoram jāiesniedz jauns pieprasījums.
  • Grupas koordinatoram ir jāveic soļi 1, 2, 3 un 5 grupas dalībnieku vietā. Savukārt, katram dalībniekam personīgi jāaizpilda veidlapu DS-160.
  • Grupas dalībniekus, kas ir individuāli pieteikušies vīzu intervijām, nevar iekļaut grupas sastāvā. Viņiem uz intervijām ir jāierodas atsevišķi,
  • Ja uz grupas vīzu pieprasītājiem attiecas apstiprināta petīcija I-129, piemēram, viņi ir H2A, H2B vai H3 vīzu pieprasītāji, grupas koordinatoram pieprasījuma iesniegšanas ietvaros pirmajā solī ir jāaugšupielādē salasāma paziņojuma par petīcijas apstiprināšanu (forma I-797 Notice of Action) kopija.

Piezīme: Ja Jums rodas papildus jautājumi par grupas intervijas reģistrēšanu, aicinām Jūs apmeklēt sadaļu "Pamācība Grupas intervijas pieteikšanai", lai iegūtu vairāk informācijas par šo procesu.