Diplomātiskā dienesta un valdības ierēdņi

Šajā lapā:


Pārskats

G-1, G-2, G-3 un G-4 vīzas drīkst izsniegt diplomātiem un citiem valdības ierēdņiem, kuriem jādodas oficiālos darba jautājumos uz Amerikas Savienotajām Valstīm. Diplomātam vai citam valsts ierēdnim piešķirtās vīzas veids galvenokārt ir atkarīgs no tā, kāds ir ceļojuma mērķis uz ASV. Saskaņā ar ASV imigrācijas likumu pieteikuma iesniedzējiem ir jāatbilst konkrētām prasībām, lai kvalificētos A, G vai NATO vīzām.

Visiem A, G vai NATO vīzas pieprasījuma iesniedzējiem jāizpilda tikai vīzas pieprasīšanas procedūras 1. un 2. solis. Nemaksājiet MRV nodevu par vīzas pieprasīšanu, jo tā netiks atmaksāta.

Vīzu pieprasītāji pieprasījumus A un G vīzām var iesniegt ASV vēstniecībai Rīgā personīgi vai nosūtot savu pārstāvi (apmeklējums ir iepriekš jāsaskaņo pa tālruni: +371-6710-7034 vai e-pastu: askconsular-riga@state.gov).

  • A-1 un A-2 vīzas pieprasījumiem jāpievieno diplomātiskā nota, kas pieprasa A vīzas izsniegšanu.
  • G-1 līdz G-4 vīzu pieprasījumiem jāpievieno diplomātiskā nota vai — starptautiskajām organizācijām — oficiāla vēstule, kas pieprasa G vīzas izsniegšana.

Lūdzu, sazinieties ar ASV vēstniecības Rīgā Aizsardzības sadarbības biroju, lai iesniegtu NATO vīzas pieprasījumu.

Sīkāka informācija

Lai uzzinātu sīkāku informāciju, apmeklējiet šo tīmekļa vietni vai sazinieties ar savas valdības vai aģentūras administratīvo dienestu, kas atbild par vīzu jautājumiem.

Valsts departamenta tīmekļa vietnē ir pieejama papildu informācija par kvalificēšanos diplomātiskajām un oficiālajām vīzām, kā arī sīkāka informācija par A vīzām un G vīzām.